Tuotto-osuus kuva

Avkastningsandelen

Placera i din bank så når vi framgång tillsammans

Vi betalar räntorna på Avkastningsandelarna för 2020 4.10.2021

Avkastningsandelen är en placering i din andelsbanks eget kapital. Genom att teckna Avkastningsandelar stärker du din banks kapitaltäckning och stöder den lokala företagsverksamheten. Därför är vårt mål är att betala dig så mycket som möjligt i ränta. Målet är att betala en ränta på 3,25 procent på Avkastningsandelen.

Så här fungerar Avkastningsandelen

  • Som ägarkund i vår bank kan du teckna Avkastningsandelar under Avkastningsandelsemissionen.

  • Minimiplaceringen är 100 euro. Det maximala antal andelar som kan tecknas bestäms bankvis. Du kan kontrollera det maximala antalet i villkoren för vår banks Avkastningsandelsemission (se bilagorna nere på sidan) eller så kan du fråga oss.

  • Avkastningsmålet för Avkastningsandelen kan ändras årligen, men målet är att betala en rejäl årlig ränta på placeringen. Räntebetalningen och räntebeloppet fastställs årligen i efterskott vid din banks fullmäktigesammanträde eller andelsstämma. Räntan för det föregående kalenderåret betalas följande år i juni.

  • Om du vill avstå från dina Avkastningsandelar kan du säga upp dem. Återbetalningstiden för Avkastningsandelarna är 12 mån. från slutet av uppsägningsåret. Det är bra att vara beredd på en placeringstid på minst tre år.

Vad annat ska jag beakta då jag placerar i Avkastningsandelar?

  • Räntan på Avkastningsandelen och utbetalningen av den beror alltid på bankens resultat. Räntan på Avkastningsandelen betalas från andelsbankens utdelningsbara överskott. Det uppstår inte nödvändigtvis sådant överskott i banken varje år. Det är också möjligt att bankens utdelningsbara överskott är större än det belopp som betalas i ränta på Avkastningsandelarna.

  • Avkastningsandelen är inte en insättning och den saknar insättningsgaranti. Placeringar i Avkastningsandelar ger inte OP-bonus.

  • Avkastningsandelen beskattas lindrigare än de flesta andra placeringsprodukter. Räntan som betalas på Avkastningsandelen är kapitalinkomst, och på räntan verkställs förskottsinnehållning enligt 7,5 procent upp till 5 000 euro och enligt 25,5 procent på överskridande del. Ingen förskottsinnehållning verkställs på en ränta som är 20 euro eller mindre. Observera att beskattningen kan ändras.

  • Avkastningsandelen är ett egetkapitalinstrument, och placeraren riskerar förlora det placerade kapitalet. Återbetalningen av Avkastningsandelen är villkorlig. Andelsbanken ska till exempel ha tillräckligt med utdelningsbara medel.

  • Avkastningsandelen får inte överlåtas fritt och Avkastningsandelarna saknar sekundärmarknad.

  • I broschyren för Avkastningsandelen finns en exaktare beskrivning av Avkastningsandelens egenskaper och risker.

Du kan teckna Avkastningsandelar på vårt kontor. Ring vår telefontjänst 010 253 0022 (mån.-fre. kl. 9-16, samtalspris 0,0835 e/samtal + 0,167 e/min.) för att boka tid eller prata mer om Avkastningsandelarna.