Styrelse, förvaltningsråd och fullmäktige

Andelsbankerna är andelslag där ett grundvärde för beslutsfattandet är principen en medlem – en röst.

I andelsbankerna utövas det högsta beslutsfattandet av fullmäktige, som består av ägarkunder och som väljer bankens förvaltningsråd. Förvaltningsrådet väljer bankens styrelse som utöver företrädare för ägarkunderna består av bankens verkställande direktör.


Ordförande
Hettula Eero
Ekenäs, f. 1956
diplomingenjör 1983
verkställande direktör i Västra Nylands handelskammare 2014 -

viceordförande i Andelsbanken Raseborgs styrelse 28.11.2017- 03.12.2020
medlem i Andelsbanken Raseborgs styrelse 2011 -

Central arbetserfarenhet:
chef för personal och logistik, Koverhar stålverk, 1997 - 2000
chef för produktion, Koverhar stålverk, 2000 - 2002
chef för logistik och affärsstyrning, FNsteel 2002 - 2011
chef för HR och administration, FNsteel 2012

Centrala samtida förtroendeuppdrag:
ordförande för Hangö Industriförening rf 2010 - 2012
styrelsemedlem i Hangöudds Utvecklingsbolag Ab 2008 - 2012
styrelsemedlem i Sydkustens Nyföretagarcentral 2010 - 2011
styrelsemedlem i Västra Nylands Handelskammare 2010 – 2012

 

 

Viceordförande
Drugge Jan
Kimitoön, f. 1970
agrolog
försäljningschef Nordkalk Oy Ab 2016-
viceordförande i Andelsbanken Raseborgs styrelse 03.12.2020 -
medlem i Andelsbanken Raseborgs styrelse 28.11.2017 -
medlem i Andelsbanken Raseborgs förvaltningsråd 1993-2017

Central arbetserfarenhet:
distriktsförsäljningschef på Nordkalk Oy Ab 2005-2016
försäljningsrepresentant Grene Oy Ab 1994-2005

Centrala samtidiga förtroendeuppdrag:
högre tjänstemännens representant i Nordkalks YTK (Yhteistoimintakomitea) 2009-
Nordkalk Finlands representant i Rettig Groups Euroforum 2010-
medlem i Solkulla stiftelsens styrelse 2017-
medlem i Kimitoöns kommuns revisionsnämnd 2017-

 

Gustafsson Patrik
Ekenäs, f. 1975
Ingenjör
Teknisk direktör på Karis Telefon 2005-
Medlem i Andelsbanken Raseborgs styrelse 26.11.2019  

Central arbetserfarenhet:
Olika befattningar (bla. produktchef för olika segment inom telefoni) inom Karis telefon från 1999 –

 

Karlsson Camilla
Ekenäs, f. 1965
Filosofie magister
HR Manager, Geberit 2010 -
Medlem i Andelsbanken Raseborgs styrelse 26.11.2019

Central arbetserfarenhet:
HR Manager, Fiskars 1989–2010
Erfarenhet av finansbranschen som kundrådgivare 1982–1989

 

Liljander Veronica
Ekenäs, f. 1960
Ekonomie doktor, Forskningsområden konsumentbeteende, tjänstemarknadsföring, e-service
Professor inom marknadsföring på Svenska Handelshögskolan
i Helsingfors 2002 -
Medlem i Andelsbanken Raseborgs styrelse 03.12.2020 –

 

Centrala samtidiga förtroendeuppdrag:
Medlem i, Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse, i forskningsutskottet.


Ajalin Patrik
Karis, f. 1978
Diplomingenjör
Medlem i Andelsbanken Raseborgs styrelse 03.12.2020 –

Central arbetserfarenhet
Ralf Ajalin Oy, Styrelsens ordförande 2012-
VP, datasäkerhetskonsult, den globala funktionens dragare F-Secure 2016–2018
Operativ chef, nSense Group A/S 2015-2016

VD
Enberg Mats
Ekenäs f. 1975

Ekonomie magister

verkställande direktör 
2019 -
ledningsgruppens ordförande 2019-

Central arbetserfarenhet:
Andelsbanken Raseborg, placeringchef 2005 
Andelsbanken Raseborg, kontorsdirektös 2006
Andelsbanken Raseborg, finansieringschef, Företgsbanken 2007–2009 
Andelsbanken Raseborg, bankdirektör, Företgsbanken, 2009-


Centrala samtidiga förtroendeuppdrag:
Eke Golf Ab, styrelsemedlem 2012 -   
OP-Filia Oy Ab, styrelsemedlem 2017 -

Namn Yrke Hemort Mandatperiod
Björklöf Filip Ekonom Raseborg 2021-2024
Enberg Axel Bokförare Raseborg 2020-2023
Grönqvist Kaj Företagare Raseborg 2019-2022
Karlsson Ragna-Lise Köpman Raseborg 2021-2024
Lappalainen Jonna Sosionom Kimitoön 2020-2023
Laurén Fredrik Ekonomie magister Kimitoön 2020-2023
Nyman Jörgen Controller Raseborg 2020-2023
Paul Klara Filosofie magister Raseborg 2019-2022
Pietola Maria Jordbrukare Raseborg 2020-2023
Ruuska Pertti Arbetsledare Hangö 2021-2024
Siggberg Björn Företagare Raseborg 2021-2024
Snabb Charlotte Företagare Raseborg 2020-2023
Tallberg Hanna Informatör Raseborg 2019-2022
Willberg Jouko Jordbrukare Kimitoön 2019-2022

Mandatperiod 4.12 2017 - 2021

Namn Yrke Hemort  
Jäsenalue 01 Raasepori      
Ronny Bo Avellan Jordbrukare Raseborg  
Pontus Baarman Advokat Helsingfors  
Benita Ekholm Pensionär Kimitoön  
Roger Forss Närvårdare Kimitoön  
Max Forsman Controller Raseborg  
Tony Lindholm Företagare Raseborg  
Magnus Henriksson Infra- & fastighetschef Raseborg  
Susanne Holmberg Agrolog Raseborg  
Sture Holmström Agrolog Kimitoön  
Kirsti Jeffery Opettaja, eläkkeellä Hangö  
Otto Långvik FT, Yliopisto-opettaja Raseborg  
Rurik Löfroos EM Raseborg  
Tage Mansner Agrolog Raseborg
Rolf Nyström pensionär Hangö
Tuula Nyman-Karlsson pensionär Raseborg
Bjarne Roth pensionär Hangö
Christa Rothwell Lärare Raseborg
Björn Siggberg Företagare Raseborg
Thomas Sjöstrand Exportchef Kimitoön
Daniel Kawecki Företagare Raseborg
Thomas Virranvuo Köpman Raseborg
Hannu Larinen Pensionär Raseborg