Tyttö ja pyörä

OP Raseborg erbjuder Sommarjobb till 30 unga på OP:s bekostnad i lokala föreningar

Ungdomarnas ansökningstid är nu! 15.3-18.4.2021

OP Raseborg erbjuder sommarjobb till 30 ungdomar i kampanjen Sommarjobb på OP:s bekostnad i lokala föreningar. 

I somras arbetade de unga i föreningar som till exempel reportrar för sociala medier, med uppgifter inom underhåll och som biträden vid idrotts- eller kulturevenemang och sommarläger. Föreningen som får stöd fungerar som den ungas arbetsgivare och ser till att arbetsgivarförpliktelserna uppfylls. OP kräver att föreningarna förbinder sig till Principerna för ansvarsfullt sommararbete.

- Vi vill hjälpa ungdomarna på vårt verksamhetsområde att överhuvudtaget få ett sommarjobb. Samtidigt lär de sig att hantera egna pengar och de lokala föreningarna får olika projekt utförda, säger OP Raseborgs verkställande direktör Mats Enberg.

OP Raseborgs stöd räcker 2021 till för att sysselsätta totalt 30 unga. Föreningar kan ansöka om stöd under februari. I början av mars väljer andelsbanken de föreningar som understöds och kontaktar alla föreningar som sökt stöd.

I hela landet sysselsätter kampanjen Sommarjobb på OP:s bekostnad tusentals unga i allmännyttiga föreningar runtom i Finland. Kampanjen främjar de ungas sysselsättning och samtidigt lär sommararbetet de unga att hantera sin ekonomi. År 2021 är åttonde sommaren som andelsbankerna i hela Finland erbjuder unga möjlighet att prova på arbetslivet.

De unga kan söka sommararbete via kampanjen Sommarjobb på OP:s bekostnad 15.3−18.4.2021. 

Du kan ansöka om föreningens sommarjobb som stöds av OP Raseborg om du fyller 15 år och inte hinner fylla 18 år under tiden som sommararbetet pågår. Skriv en fritt formulerad ansökan och skicka den direkt till föreningen via e-post, som du hittar i tabellen. Du hittar kontaktinformation till föreningarna i tabellen om du har några frågor om sommarjobben. Om du vill kan du söka fler jobb genom vår kampanjen, men bara vara anställd i ett sommarjobb som stöds.

 

Ansökningarna ska vara framme senast sö 18.4.2021 kl. 23:59.

Berätta bland annat följande i din ansökan om sommarjobb:

  • personuppgifter och kontaktinformation: namn, födelsedatum, adress, telefon, e-post
  • vilket jobb du söker och varför just du borde bli vald
  • skola eller studieplats, språkkunskaper
  • tidigare arbetserfarenhet och arbetsgivare.

Berätta också kort om dig själv och om hur du skulle vara som sommarjobbare i föreningen.


Lycka till med ansökningarna!