Tyttö ja pyörä

OP Raseborg erbjuder Sommarjobb till 30 unga på OP:s bekostnad i lokala föreningar

Ansökaningstiden har gått ut 18.4. Föreningarna har gjort sina val och kontaktat alla innan 3.5.

Vi önskar alla ungdomar lycka och framgång med sommarjobben och en solig sommar!

Ni kan följa med sommarjobben på våra sociala medier under sommaren. 

 

Andelsbanken Raseborg