Karjaan Ura kesätyö

Sommarjobb på OP:s bekostnad - ungdomarnas sommarjobbs kampanj

För unga är den första kontakten med arbetslivet viktig. I februari sökte OP Raseborg föreningar som är intresserade av att erbjuda sommarjobb åt 15–17-åriga unga. I början av mars väljer OP Raseborg de föreningar som understöds och kontaktar alla som sökt stöd. De unga kan börja söka sommarjobb 14.3 och ansökningstiden tar slut 17.4.

De unga uppmuntras att söka sommarjobben som hör till kampanjen Sommarjobb på OP:s bekostnad direkt hos föreningarna. Vem som helst som är 15–17 år gammal kan söka sommarjobb. Sommarjobben infaller under skolornas sommarlov. Sommarjobbet räcker två veckor. Observera att du kan söka flera jobb, men ta emot endast en. 

Sök sommarjobb genom att kontakta direkt den förening som du är intresserad att jobba för. 

Titta på de sommarjobb som du kan söka genom kampanjen Sommarjobb på OP:s bekostnad här.
 

Sök sommarjobb NU – senast på söndag 17.4.  
 

Gör en fritt formulerad ansökan och skicka den till föreningen på den e-postadress som du hittar längst till höger på varje rad i tabellen. I tabellen hittar du också kontaktinformation, om du har frågor om sommarjobbet.  

  • Du kan söka flera jobb genom vår kampanj, om du vill, men du har endast möjlighet att få ett av jobben som du sökt.  
  • Ansökningarna ska vara framme senast sö 17.4.2022 kl. 23:59.  

  

Berätta bland annat följande i din ansökan om sommarjobb:  

  • personuppgifter och kontaktinformation: namn, födelsedatum, adress, telefon, e-post  
  • vilket jobb du söker och varför just du borde bli vald  
  • skola eller studieplats, språkkunskaper  
  • tidigare arbetserfarenhet och arbetsgivare.  

  

Berätta också kort om dig själv och om hur du skulle vara som sommarjobbare i föreningen.  

 

Observara dessa saker vid ansökningen:


Du kan söka flera sommarjobb genom kampanjen, men du kan enbart ta emot ett sommarjobb som stöds. I listan över arbeten hittar du även kontaktuppgifter till föreningarna - var modigt i kontakt med dem om du har frågor om sommarjobben. 
 

Föreningen svarar för valprocessen, introduktionen, arbetsledningen och lönebetalningen i praktiken samt för arbetsgivarskyldigheterna. OP deltar i kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb och då föreningen sysselsätter en ung person förbinder den sig att följa principerna ör Ansvarsfullt sommarjobb. Andelsbanken Raseborg donerar ett belopp som motsvarar den ungas lön till föreningarna.  

  

OP Raseborg möjliggör sommarjobb för 28 ungdomar, som arbetgivare fungerar 28 föreningar på vårt område - Raseborg, Hangö och Kimitoön.

I hela landet erbjuder OP sommaren 2022 totalt 1 900 sommararbetsplatser för 15–17-åringar på OP:s bekostnad i allmännyttiga föreningar. Det är nionde sommaren som andelsbankerna i hela Finland erbjuder 

unga möjlighet att prova på arbetslivet. Kampanjen Sommarjobb på OP:s bekostnad började 2014, då OP Lounaismaa och OP Valkeakoski utmanade de övriga andelsbankerna att erbjuda unga sommarjobb.  

Du kan läsa mer information om kampanjen och hitta alla andelsbanker som är med här.