Kesäduuni nuoret

#KesäduuniOPnpiikkiin – Kampanjen Sommarjobb för unga

Hej, du som är 15–17 år!

För unga är den första kontakten med arbetslivet viktig. Föreningarna inom vårt område sysselsätter 15–17-åriga unga i sommar med stöd av OP Raseborg. Ansökningstiden för sommarjobben pågår 4–31.3. och jobben ska sökas direkt av föreningen. 

Vem som helst som är 15–17 år gammal kan söka sommarjobb. Sommarjobben infaller under skolans sommarlov och sommarjobbet pågår i två veckor. Observera att du kan söka arbete hos flera av de föreningar som är med i kampanjen, men du kan bara ta emot ett jobb hos en av dem. 
  
Du som är ung, ansök om sommarjobb direkt hos den förening vars sommarjobb du är intresserad av. 
 
Titta på de sommarjobb som du kan söka genom kampanjen Sommarjobb på OP:s bekostnad här - länk till sommarjobben.

Sök sommarjobb NU – senast sön. 31.3. 
Gör en fritt formulerad ansökan och sänd den till föreningen på den e-postadress som du hittar längst till höger på varje rad i tabellen. I tabellen hittar du också kontaktinformation, om du har frågor om sommarjobbet. 
· Du kan söka flera jobb genom vår kampanj, om du vill, men du har endast möjlighet att få ett av jobben som du sökt. 
· Ansökningarna ska vara framme senast sön. 31.3.2024 kl. 23.59
 
Berätta bland annat följande i din ansökan om sommarjobb: 
· personuppgifter och kontaktinformation: namn, födelsedatum, adress, telefon, e-post 
· vilket jobb du söker och varför just du borde bli vald 
· skola eller studieplats, språkkunskaper 
· tidigare arbetserfarenhet och arbetsgivare 
 
Berätta också kort om dig själv och om hur du skulle vara som sommarjobbare i föreningen. 
  
Vi önskar dig framgång med sökandet av sommarjobb! 
 
 
Föreningen ansvarar för att välja sommarjobbaren samt för hens introduktion, arbetsledning och lönebetalning samt för jobbets arbetsgivarskyldigheter. OP deltar i kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb och då föreningen sysselsätter en ung person förbinder den sig att följa principerna för Ansvarsfullt sommarjobb. OP Raseborg donerar ett belopp som motsvarar den ungas lön till föreningarna.  
  
I hela landet erbjuder OP sommaren 2024 totalt över 2500 sommarjobb för 15–17-åringar på OP:s bekostnad i allmännyttiga föreningar. Det är den elfte sommaren som andelsbankerna i hela Finland erbjuder unga möjlighet att prova på arbetslivet via kampanjen. Kampanjen Sommarjobb på OP:s bekostnad började 2014, då OP Lounaismaa och OP Valkeakoski utmanade de övriga andelsbankerna att erbjuda unga sommarjobb. 

Du får ytterligare information om kampanjen och om de andelsbanker som deltar i den här

 

Mistä Kesäduuni OPn piikkiin -kampanjassa on kyse? Kuinka monen nuoren työllistämiseen OP on varautunut?

Ensikosketus työelämään on nuorelle tärkeä juttu. Osuuspankit ympäri Suomen tarjoavat 15-17-vuotiaille nuorille mahdollisuuden tutustua työelämään. Yhdistykset voivat palkata 15-17-vuotiaan nuoren kesätöihin kahdeksi viikoksi OP:n piikkiin. 

Keskimäärin 2000 nuorta saa kesätyöpaikan kampanjan kautta eri puolilla Suomea joka kesä. Osuuspankit lahjoittavat kampanjan kautta 400 euroa / nuori yhdistyksille ja kokonaispotti on noin 800 000 euroa. Kampanjassa mukana olevat osuuspankit löydät osoitteesta: https://www.op.fi/kesaduuniopnpiikkiin

Mistä idea lähti? 

Kesäduuni OPn piikkiin alkoi vuonna 2014, kun OP Lounaismaa ja OP Valkeakoski haastoi mukaan muut osuuspankit lahjoittamaan kesätyöpalkan yhdistyksille. Yhden osuuspankin kampanjasta on kasvanut osuuspankkien yhteinen teko nuorten työllistämiseksi ja ensimmäisen työkokemuksen tarjoamiseksi.


Millä paikkakunnilla ja osuuspankeissa Kesäduuni OPn piikkiin -kampanja on käynnissä? Mitkä osuuspankit ovat mukana kampanjassa?

Kesäduuni OPn piikkiin -kampanjassa mukana olevat pankit löytyy kevään lanseerauksen jälkeen osoitteesta https://www.op.fi/kesaduuniopnpiikkiin

 

Miksi OP haluaa kustantaa nuorille kesätyöpaikkoja?

Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanja on osa OP:n vastuullisuusohjelmaa, jossa tavoitteenamme on lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia ja tulevaisuuden uskoa sekä edistää työllistymismahdollisuuksia. Osana vastuullisuusohjelmaansa OP on myös sitoutunut Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen 2050, jossa nuorten osaamisen kehittyminen on yksi tavoitteistamme.

Moni työnantaja ei palkkaa alle 18-vuotiaita, ja 15–17-vuotiaalle nuorelle ensimmäinen työpaikka on tärkeä. 

Kesäduuni OPn piikkiin -kampanjan tavoitteena on auttaa ensimmäisen työkokemuksen kartuttamisessa ja kesätyöpaikan saannissa. 

Kampanjan avulla osuuspankki tukee myös oman alueen kolmatta sektoria.

 

Miksi OP ei itse palkkaa nuoria?

Kampanjan tavoitteena on nuorten työllistämisen rinnalla tukea yhdistysten toimintaa eri puolilla Suomea.

Pankkityössä vaaditaan 18 vuoden ikää, koska kesätyöntekijöiltäkin vaaditaan salassapitosopimus asiakastietojen pankkisalaisuuden turvaamiseksi.

Kampanjan ulkopuolella OP työllistää täysikäisiä nuoria eri puolilla Suomea sekä pyörittää trainee-ohjelmaa.  

 

Mitä hyötyä nuorelle on kahden viikon työstä? Saako siitä oikeasti kunnollista työkokemusta? Saako työtodistuksen?

15–17-vuotiaalle nuorelle ensimmäinen työpaikka on tärkeä. Tätä kautta hän saa työkokemusta ja paremmat mahdollisuudet seuraavan työpaikan hankkimiseen. 

Yhdistykset sitoutuvat noudattamaan kampanjassa Vastuullisen kesätyön periaatteita ja heitä ohjataan muun muassa antamaan nuorille työstään työtodistus, mikä toivottavasti auttaa heitä työllistymään jatkossa.

 

Onko 400 euron palkka kahden viikon työstä riittävä? Mihin se perustuu?

Kesäduuni OPn piikkiin -kampanjan tavoitteena on lahjoittaa yhdistykselle nuoren työllistämiseksi kohtuullinen summa. Kohtuulliseksi on arvioitu noin 400 euroa kahdelta viikolta, mikä samansuuruinen kuin muissa vastaavissa kampanjoissa. Myös EK suosittelee vastaavaa palkkatasoa Tutustu työelämään ja tienaa -kampanjassaan. Palkka sisältää tutustumisjakson lomakorvauksen. 

Työntekijällä on oikeus saada vuosiloman sijasta lomakorvaus siltä ajalta, jolta hän ei ole siihen mennessä saanut lomaa tai lomakorvausta. 

Nuorten työajaksi suositellaan maksimissaan 6 tuntia päivässä.

 

Miten Vastuullinen kesäduuni -kampanja liittyy Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjaan?

OP on mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa: https://kesaduuni.org/ 

Kesäduuni OP:n piikkiin kampanjassa osallistuminen näkyy niin, että yhdistysten valinnassa käytetään kriteereinä Vastuullinen kesäduuni -kampanjan periaatteita. 

OP toimittaa kaikille työnantajana toimiville yhdistyksille Vastuullinen kesäduuni -kampanjan Esimiehen oppaan, jota edellytämme yhdistysten noudattavan.
 

Maksaako työnantajana toimiva yhdistys nuorista vakuutukset? 

Kyllä. OP ohjaa yhdistykset maksamaan lakisääteiset vakuutukset eli työeläkevakuutusmaksun, työttömyysvakuutusmaksun sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen. 

Kesätyötuki on tarkoitettu 15-17-vuotiaiden palkkaamiseen. Työnantajan eli yhdistyksen osuus palkan sivukuluista vaihtelee riippuen nuoren iästä. Palkkalaskuri kertoo yhdistykselle (eli työnantajalle) kuuluvat iästä riippuvat työnantajamaksut ja nuorelta palkkasummasta perittävät kulut: www.palkka.fi.

Yhdistyksiä ohjataan tutustumaan myös Työsuojeluhallinnon julkaisemaan oppaaseen ”Pienyrityksen tietopaketti 2017”, joka on arvokas tiedonlähde, mikäli yhdistys on ensimmäistä kertaa työllistämässä nuorta. Siihen on koottu työympäristöä, työsuhdetta ja työoloja koskevaa tietoutta, mm. työsopimuskaavakkeet (s. 8), tietoa nuorten työajoista, lakisääteisistä työnantajakuluista jne. Opas löytyy pdf:nä sivulta: http://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/2426906/Pienyrityksen_tietopaketti_2017_2/b8bd4beb-9280-4af8-8e5b-b64030eebd29

Tärkeää tietoa nuoren työntekijän palkkaamiseen liittyvistä asioista löydät myös työsuojeluhallinnon sivulta: https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/nuori-tyontekija.

 

Miksi työntekijä ei voi olla 18-vuotias? 

Kesätyötä voi hakea samana vuonna 15 vuotta täyttävä nuori.

Alle 18-vuotiaiden työntekijöiden suojelusta ja palkkaamisen ehdoista säädetään laissa nuorista työntekijöistä (998/1993).

Kaikki 18-vuotta täyttäneet voivat hakea OP:n kesätyöpaikkoja, joita on tänäkin vuonna tarjolla noin 1000 kappaletta eri puolilla Suomea. 

Työsuojelun näkökulmasta nuoreksi työntekijäksi on määritelty alle 18-vuotias. 

Lain mukaan myös ”Työhön saadaan ottaa henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta ja joka on suorittanut oppivelvollisuutensa.” 15-vuotta täyttänyt nuori saa tehdä ja irtisanoa työsopimuksensa itse. Myös työaika on vapaammin määriteltävissä.

Täysi-ikäistyessään nuoret voivat hakea OP kesätöitä, joten tätä kautta on tarjolla tänäkin vuonna 1000 kesätyötä ikäluokan tälle osalle. Alle 15-vuotisrajan olemme valinneet, koska 15-vuotias on työlainsäädännön mukaan oikeutettu vastaanottamaan työpaikan, allekirjoittamaan sopimuksen ja irtisanoutumaan itse. Alaikärajassa on joustovaraa, eli työllistävät yhdistykset voivat osaltaan harkita asiaa, mikäli työtehtävä ja työaika soveltuvat alle 15-vuotiaalle.