Ansvariga

De ansvarigas e-postadresser har formen fornamn.efternamn(a)op.fi.

Ledningsgruppen

Verkställande direktör Olli-Pekka Saario, tel. 010 256 9183

Affärsrörelsedirektör Petteri Rinne, tel. 010 256 9332

Affärsrörelsedirektör Irma Hyvärinen, tel. 010 256 9470

Tjänsteutvecklingsdirektör Merja Jalava, tel. 010 256 9440

Riskhanteringsdirektör Kari Friman, tel. 010 256 9608

Direktörer som svarar för betjäningen

Betjäningschef, kapitalförvaltningstjänster, Petri Leino, tel. 010 256 9327

Säljchef, tjänster för företagskunder, Jussi Taulu, tel. 010 256 9033

Chef, OP Private, Taina Boman, tel. 010 256 9652

Betjäningschef, tjänster för företagskunder, Lauri Tammenniemi, tel. 010 256 9488

Ansvarig på kontoren

Kontorschef, kontoret på Tavastgatan, Susanna Alhonkoski, tel. 010 256 9641

Asiakkuus- ja myyntipäällikkö, rahoitus/henkilöasiakkaat ja lakipalvelut, Sanna Tähkäpää, tel. 010 256 9221

Asiakkuus- ja myyntipäällikkö, Puutorin ja Kauppatorin palvelupisteet, Kristian Tammenniemi, p. 010 256 9072

Kontorschef, kontoren i S:t Karins och Pargas, Anu Mylén, tel. 010 256 9777

Kontorschef, kontoret i Reso, Marjo Linnakoski, tel. 010 256 9804

Kund- och säljchef, Patrik Vikström, tel. 010 256 9221

Palvelupäällikkö, Hämeenkadun ja BioCityn palvelupisteet, Mikko Paijola, tel. 010 256 9398