Kesäduuni OP:n piikkiin

Sök sommarjobb på OP Åbonejdens bekostnad – ansökningstiden pågår till 19.4

Nu erbjuds det 50 olika sommarjobb åt 15–17-åriga ungdomar, hos olika föreningar i Åboregionen.

Ansökan till sommarjobben sker direkt hos föreningarna. Det är möjligt att ansöka till flera föreningar, men du kan enbart acceptera ett jobberbjudande. Sommarjobben infaller under skolornas sommarlov. Sommarjobbet räcker två veckor.

Föreningen ansvarar för valprocessen, introduktionen, arbetsledningen och lönebetalningen i praktiken samt för arbetsgivarskyldigheterna. Vem som helst som fyller 15 år senast 31.5.2020 och som inte fyller 18 år före 31.8.2020 kan söka sommarjobb.

OP deltar i kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb och då föreningen sysselsätter en ung person förbinder den sig att följa principerna ör Ansvarsfullt sommarjobb. OP Åbonejden donerar ett belopp som motsvarar den ungas lön till föreningarna.

I hela landet erbjuder OP sommaren 2020 totalt 2100 sommararbetsplatser för 15–17-åringar på OP:s bekostnad i allmännyttiga föreningar. Det donerade beloppet uppgick 2019 till nästan 840 000 euro

Det är sjunde sommaren som andelsbankerna i hela Finland erbjuder unga möjlighet att prova på arbetslivet. Kampanjen främjar de ungas sysselsättning och samtidigt lär sommarjobbet de unga att hantera sin ekonomi.