Ansvariga

De ansvarigas e-postadresser har formen fornamn.efternamn(a)op.fi.

Ledningsgruppen 

Nimi Tehtävä Sähköposti
Agneta Ström-Hakala VD
010 255 5616
agneta.strom-hakala@op.fi
Stefan Granberg Bankdirektör
010 255 5622 / 050 303 8252
stefan.granberg@op.fi
Niclas Snellman Riskhanteringschef
010 255 5617
niclas.snellman@op.fi

 

Övriga ansvarspersoner 

Nimi Tehtävä Sähköposti
Kari Koponen Kunddirektör, privatkunder
010 255 5615
kari.koponen@op.fi
Åsa Mattsson Kunddirektör, jordbruk
046 922 8123
asa.mattsson@op.fi
Kim Strang Kunddirektör, företagskunder
050 545 8071
kim.strang@op.fi
Mikael Solin Placeringsdirektör
010 255 5640, 050 463 1760
mikael.solin@op.fi
Ted Sundbäck Kundchef, privatkunder dagliga tjänster
010 255 5630
ted.sundback@op.fi