Styrelse, förvaltningsråd och fullmäktige

Andelsbankerna är andelslag där ett grundvärde för beslutsfattandet är principen en medlem – en röst.

I andelsbankerna utövas det högsta beslutsfattandet av fullmäktige, som består av ägarkunder och som väljer bankens förvaltningsråd. Förvaltningsrådet väljer bankens styrelse som utöver företrädare för ägarkunderna består av bankens verkställande direktör.

Ordförande:
Sjölund Sune
f. 1957
Hemort: Larsmo
Tullöverinspektör
Styrelseordförande och styrelsemedlem sedan 2018

Viceordförande:
Mårtens Susanne
f. 1964
Hemort: Pedersöre
Ekonomie magister
Group Finance Controller Walki koncernen
Styrelsemedlem sedan 2017
Vice ordförande sedan 2019 

Kahari Marko
f. 1969
Hemort: Jakobstad
Tekniker
Fastighetschef KWH Mirka
Styrelsemedlem sedan 2019

Mörk Kenneth
f. 1968
Hemort: Jakobstad
Filosofie magister
Transformation Program Director
Styrelsemedlem sedan 2022

Sjölund Tiina
f. 1963
Hemort: Jakobstad
Ekonomie magister
Financial & Employee Experience Manager Wikström Media Ab
Styrelsemedlem sedan 2008

Ström-Hakala Agneta
f. 1963
Hemort: Jakobstad
Jur.kand, vicehäradshövding
Verkställande direktör sedan 15.2.2021 

Ek Tage
f. 1954
Pedagogie magister
Pensionerad rektor
Hemort Pedersöre
Förvaltningsrådets medlem sedan 2010, viceordförande 2017-2018, ordförande 2018-

Jouppi Jyrki
f. 1959
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti
Verksamhetsledare
Hemort Karleby
Förvaltningsrådets medlem sedan 2010, viceordförande 2018-

Björklund Anders
f. 1992
Tradenom
Exportförsäljning och marknadsföring
Hemort Larsmo
Förvaltningsrådets medlem sedan 2022

Boström Maj
f. 1962
Merkonom
Företagare
Hemort Pedersöre
Förvaltningsrådets medlem sedan 2007

Franzén Veronika
f. 1982
Kock
Kosthålls- och städchef
Hemort Larsmo
Förvaltningsrådets medlem sedan 2022

Grankulla Ann-Sofie
f. 1969
Studentmerkonom
Distriktssekreterare
Hemort Larsmo                
Förvaltningsrådets medlem sedan 2013

Hägg Carina
f. 1970
Redovisningsmerkonom
Ekonomiplanerare
Hemort Pedersöre
Förvaltningsrådets medlem sedan 2021

Härmälä Elin
f. 1989
Ekonomie magister
Ekonomichef
Hemort Pedersöre 
Förvaltningsrådets medlem sedan 2021

Kackur Kim
f. 1974
Ekonomie magister
Hemort Jakobstad
Förvaltningsrådets medlem sedan 2021

Molander-Finell Linda
f. 1976
Pedagogie magister
Klasslärare
Hemort Pedersöre
Förvaltningsrådets medlem sedan 2021

Mård Alf
f. 1959
Auditör
Hemort Pedersöre
Förvaltningsrådets medlem sedan 2005

Pohjoisaho Juha
f. 1967
Plåtslagare-svetsare
Montör
Hemort Jakobstad
Förvaltningsrådets medlem sedan 2021

Rauhala Antti
f. 1982
Kone- ja tuotantotekniikkainsinööri (AMK)
Soodakattilan kiertävä
Hemort Jakobstad
Förvaltningsrådets medlem sedan 2021

Riska Jonas
f. 1990
Ekonomie magister
Fastighetsförmedlare
Jakobstad
Förvaltningsrådets medlem sedan 2021

Wallendahl Åsa
f. 1975
Politices magister
Sakkunnig
Hemort Jakobstad
Förvaltningsrådets medlem sedan 2022

Wenman Monica
f. 1970
Ekonomie magister
Controller
Hemort Larsmo
Förvaltningsrådets medlem sedan 2022

Namn Yrke Hemort
Ahlskog Ulrika Huvudbokförare Pedersöre
Anderssen Jan Jordbrukare Pedersöre
Back Eivor Sakkunnig Pedersöre
Björklund Mats Jordbrukare Pedersöre
Björknäs-Flinck Anitha Kock/Konditor Pedersöre
Bobacka Sten Byggmästare Larsmo
Eriksson Roger Pensionär Bennäs
Fellman Johan Företagare Pedersöre
Forsman Annika Lärare Larsmo
Grankulla Bertil VD Larsmo
Gunell Daniel Lärare Pedersöre
Häggblom Josefine Ekonomichef Pedersöre
Häggman Roger Jordbrukare Pedersöre
Joskitt Matts Mjölkproducent Pedersöre
Kass Mathias Förvaltningsdirektör Nykarleby
Lassfolk Marika Utvecklare Jakobstad
Nybacka Sofia Ekonom Esse
Nynäs Rune Byggnadsingenjör Jakobstad
Ojala Osmo Pensionär Jakobstad
Ray Tage Jordbrukare Pedersöre
Rosengård-Andersson Pia Familjeterapeut Jakobstad
Samanen Jonnie Regionförsäljningschef Jakobstad
Sandberg Ola Jordbrukare Pedersöre
Snellman Thomas Jordbrukare Pedersöre
Stenman Malin Sektorchef Larsmo
Svenfelt Leif Pensionär Larsmo
Tupeli Tommy Företagare Larsmo
Uusitalo Minna Företagare Jakobstad
Vikström Mikael Företagare Larsmo
Östman Charles Jordbrukare Pedersöre