Styrelse, förvaltningsråd och fullmäktige

Andelsbankerna är andelslag där ett grundvärde för beslutsfattandet är principen en medlem – en röst.

I andelsbankerna utövas det högsta beslutsfattandet av fullmäktige, som består av ägarkunder och som väljer bankens förvaltningsråd. Förvaltningsrådet väljer bankens styrelse som utöver företrädare för ägarkunderna består av bankens verkställande direktör.

Marko Kahari
Specialist, f. 1969

Birgitta Kåll
Personalsekreterare, f. 1955

Tiina Sjölund
Förvaltningsdirektör, f. 1963

Thomas Hulten
Verkställande Direktör, f. 1957

Sjölund Sune
Tullöverinspektör, f. 1957

Mårtens Susanne
Ekon.mag., f. 1964

Namn Yrke Hemort Mandatperiod
Alanen Anne Försäljare Sandsund  
Björkström Ole Båtbyggare Bosund  
Boström Maj Företagare Lepplax  
Ek Tage Rektor Jakobstad  
Fagerholm Marlene Jordbrukare Eugmo  
Grankulla Ann-Sofie Sekreterare Larsmo  
Gädda Eliisa Jurist Jakobstad  
Holmbäck Maj-Len Sjukskötare Bennäs  
Häll Tarja Kontorschef Pedersöre  
Högberg Jan-Anders Företagare Larsmo  
Jouppi Jyrki Enhetschef Jakobstad  
Kanckos Lilian Jordbrukare Ytteresse  
Karlström Leif Hälsoinspektör Jakobstad  
Mård Alf Köpman Kållby  
Nyman Peter Jordbrukare Östensö  
Salonen Irma Företagare Jakobstad  

Mandatperiod 4.12 2017 - 2021

Namn Yrke Hemort
Jäsenalue 01 Pietarsaaren Seutu    
Jan Anderssen Jordbrukare Pedersören kunta
Michaela Björnvik Försäljare, Företagare Pedersöre
Sten Johannes Bobacka Företagare, byggmästare Larsmo
Roger Per Olof Eriksson Pensionerad lärare Bennäs
Johan Fellman   Esse
Bertil Grankulla Företagare, VD Eugmo
Carina Hägg Ekonomisekreterare Pedersöre
Roger Häggman Jordbrukare Pedersöre
Elin Härmälä Ekonom Pedersöre
Kim Sture Kackur Ekonomie magister Jakobstad
Mathias Kass VD Nykarleby
Malin Ulrica Margareta Källman Chef för barnpedagogik Larsmo
Linda Molander-Finell Klasslärare Pedersöre
Rune Jan-Ole Nynäs VD, byggnadsingenjör Jakobstad
Osmo Ilari Ojala Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Pietarsaari
David Pettersson Chaufför Esse
Juha Pohjoisaho Koneasentaja pietarsaari
Timo Olavi Prittinen Ingenjör, insinööri Larsmo
Antti Rauhala Insinööri, vuoromestari Pietarsaari
Tage Sten-Erik Ray Jordbrukare Pedersöre
Jonas Riska Fastighetsförmedlare AFM, Ekonomiemagister EM Jakobstad
Pia Rosengård-Andersson Avdelningschef Jakobstad
Jonnie Samanen Försäljare, projektansvarig / myyjä, projektivastaava Jakobstad/Pietarsaari
Ola Sandberg Jordbrukare Pedersöre
Markus Snellman Teknisk Ledare Kolppi
Thomas Snellman Landsbygdsutvecklare Pedersöre
Jarl Sundqvist Verkställande direktör Jakobstad
Leif Svenfelt Pensionär Bosund
Charles Östman Jordbrukare Kållby
Johanna Överfors Sjukskötare (psyk), fotograf Bennäs