Ansvariga

De ansvarigas e-postadresser har formen fornamn.efternamn(a)op.fi.

Ledning

Verkställande direktör verkställande direktör Ulf Nylund 010 256 3833
Riskhantering bankdirektör Janne Vikman 010 256 3723
Privatkunder bankdirektör Kaisa Lejon 010 256 3729
Företagskunder bankdirektör Fredrik Björk 010 256 3813
OP-Private placeringstjänster bankdirektör Simo Vuorenlinna 010 256 3742
Personalärenden personalchef Maria Östman 010 256 3847

Kundbetjäningsenheter

Vasa, Nedre torgets kontor servicechef Anna-Riikka Lyyski 010 256 3741
Södra områdets kontor (Malax, Närpes, Smedsby) servicechef Maud Fleen 010 256 3886
Norra områdets kontor (Nykarleby, Oravais, Vörå) servicechef Åsa Nyby 010 256 3828
Juridiska tjänster bankjurist Maria Rajamäki 010 256 3733
  bankjurist Maria Nyby 010 256 3878
OP-Private Vasa bankdirektör Simo Vuorenlinna 010 256 3742
Företagsbanken bankdirektör Fredrik Björk 010 256 3813

Övriga ansvarspersoner

Marknadsföring och kommunikation marknadsförings- och kommunikationschef Jens Björknäs 010 256 3717