Ansvariga

De ansvarigas e-postadresser har formen fornamn.efternamn(a)op.fi.

Ledning

Verkställande direktör verkställande direktör Ulf Nylund 010 256 3833
Riskhantering bankdirektör Christian Oikkonen 010 256 3853
Privatkunder bankdirektör Kaisa Lejon 010 256 3729
OP-Private placeringstjänster bankdirektör Simo Vuorenlinna 010 256 3742
Företagskunder bankdirektör Lasse Mäkynen 010 256 3734
Personalärenden personalchef Maria Östman 010 256 3847
050 525 9856

Kundbetjäningsenheter

Vasa, Nedre torgets kontor servicechef Anna-Riikka Lyyski 010 256 3741
  servicechef Annika Storbäck 010 256 3839
Södra områdets kontor (Korsnäs, Malax, Närpes, Sideby, Övermark) servicechef Jenny Svarvar 010 256 3854
Norra områdets kontor (Nykarleby, Vörå) servicechef Maud Fleen 010 256 3886
OP-Private Vasa & Juridiska tjänster bankdirektör Simo Vuorenlinna 010 256 3742
Företagsbanken bankdirektör Lasse Mäkynen 010 256 3734

Övriga ansvarspersoner

Marknadsföring och kommunikation marknadsförings- och kommunikationschef Jens Björknäs 010 256 3717