Styrelse, förvaltningsråd och fullmäktige

Andelsbankerna är andelslag där ett grundvärde för beslutsfattandet är principen en medlem – en röst.

I andelsbankerna utövas det högsta beslutsfattandet av fullmäktige, som består av ägarkunder och som väljer bankens förvaltningsråd. Förvaltningsrådet väljer bankens styrelse som utöver företrädare för ägarkunderna består av bankens verkställande direktör.

Bjurs Peter  
f. 1965
Ekonomie magister
Director, Finance & Control Energy Services, Wärtsilä Oyj
Vasa Andelsbanks styrelse 2011-  
Central arbetserfarenhet: KustNytt Ab, försäljare och utvecklingschef 1989-1990. SÖU r.f., Kanslichef 1991-1998. Wärtsilä Operations & Maintenance Ltd, Business Controller 1998-2001. Wärtsilä Finland Ab, Business Controller 2001-2012, Wärtsilä Oyj Vice President, Finance & Control Services 2012-2018. Director, Finance & Control Energy Services 2019-2020; Vice President, Finance & Control, Energy Business 2020- October 2022
Förtroendeuppdrag: SÖU r.f., Styrelseordförande. Kommunstyrelsen i Malax, medlem. Bildningsnämnden i Malax, ordförande.

Hermanson Olav 
f. 1970
Juris kandidat, vicehäradshövding 
Företagare, O.S. Hermanson Ab  

Vasa Andelsbanks styrelse 2011-,  
Central arbetserfarenhet: Vasa Andelsbank, indrivningsassistent 7.4.-30.11.1994, bankjurist (vikarie) 1.12.1994-15.9.1995 och 3.6.-31.8.1996. Advokatbyrå Hannes Snellman Ab, advokat, biträdande jurist, 2000-2005. Roschier Advokatbyrå Ab, advokat, äldre biträdande jurist, 2005-2009. O.S. Hermanson Ab, företagare, juridisk rådgivare inom affärsjuridik, 2009-  
Förtroendeuppdrag: Medlem eller sekreterare i styrelsen för flertalet bolag inom Hartwall Capital -koncernen 2010-2015, Styrelsemedlem; K. Hartwall Invest Oy Ab 2013-, Lankapaja Oy 2016-2017, Saimaan Juomatehdas Oy 2015-2016, Axopar Boats Oy 2016-2022, MBH Breweries Oy 2017-, HTT BWH Holding Oy Ab 2017-2020, Jocer Oy Ab 2020-, Oy Sigg-Plant Ab 2022-..

Holmlund-Sund Marit
f. 1971
Ekonomie magister
Head of International Relations, Novia University of Applied Sciences
Vasa Andelsbanks styrelse 2019-,  
Central arbetserfarenhet: Marknadsföring-, kommunikation- och varumärkesuppgifter på Wärtsilä 1995-2021. Head of Brand & Marketing på Axopar 2021-2023
Förtroendeuppdrag: Harry Schaumans stiftelse, medlem av delegationen 2010-. Hanken Ambassador 2009-. Medlem av Vasa Andelsbanks fullmäktige 2006-2019.

Mannfolk Leif
f. 1958
Maskiningenjör, yrkeslärare
Företagare, konsult i LM-Systemet
Vasa Andelsbanks styrelse 2024-, 

Central arbetserfarenhet: Företagare/delägare, maskinbearbetning i Korsnäs Metallteknik, 1996-2001, Företagare, Handelsträdgård L. Mannfolk, 1981-1991, Företagare, Uni Import (idag Spa Dealers), Korsnäs, 1980-1984, Företagare, konsult i LM-Systemet, april 2003 –

Förtroendeuppdrag: Kommunstyrelse i Korsnäs, 1993 – 1998, Ordförande i kommunstyrelsen i Korsnäs, 1997 – 1998, Kommunfullmäktige i Korsnäs, 1988 – 2000, Ordförande i Korsnäs Westpunkt (utvecklingsbolag), 1991-2001, Ordförande i Korsnäs Lokalförsäkringsförening, 2002-2007, Korsnäs Andelsbanks förvaltningsråd, 1995- 2011, Korsnäs Andelsbanks styrelse, 2012-2023, Ordförande i Korsnäs Andelsbanks styrelse, 2019-2023

Nylund Ulf
f. 1965
Ekonomie magister
Verkställande direktör
Vasa Andelsbanks styrelse 1999-,  
Central arbetserfarenhet: Kontorschef i Vasa Andelsbank Nykarleby 1990-91, Företagskonsult Vasa Andelsbank 1991-95, Vice VD Okobanken, OKO:s kontor i Stockholm 1995-99.
Förtroendeuppdrag: Medlem i Andelsbankscentralens förvaltningsråd 4.4.2001-31.3.2004, Medlem i OKO:s förvaltningsråd 2001-2006, Styrelsemedlem i OP-Fondbolagets styrelse 2000-2006, Ordförande för Österbottens andelsbanksförbund 2001-2007, Styrelsemedlem i Handelskammarens Vasa avdelning  2003-2011, ordförande 2012-2021. Styrelsemedlem i Österbottens Handelskammarens delegation 2003-2021. Ordinarie medlem i Handelskammarens revisionsutskott 2004-2009, Styrelsemedlem i Österbottens Handelskammare 2009-2011, Vice ordförande 2012-2018, styrelsens ordförande 2019-2021, Vasa läns försvarsförening r.f. styrelsemedlem 2009-2015, Styrelsemedlem Österbottens Andelsbanksförbund 2012-2018, Pohjanmaa-Österbotten OP-förbundets viceordförande 05/2018-03/2020, medlem i OP Gruppens förvaltningsråd 03/2020, Styrelsemedlem i Vasa Torgparkering Ab 04/2023 -.

Palola Mirja  
f. 1973  
FM  
Verkställande direktör, Bobi.com 
Vasa Andelsbanks styrelse 20.12.2021-.  
Central arbetserfarenhet: Citec Engineering Oy Ab, Information Architect/Project Manager 1998-2000. Citec Information Oy Ab, Competence Area Manager / Information Management, Concept Owner / Information Analysis, Relationship manager, R&D Director, Head of Business Unit 2000-2011. Citec Oy Ab, Global Manager / Service Development 2012-2014. Fixura Ab Oy, COO / CEO 2014-2018. somessa.com Oy Ab, COO / Partner 02/2018-03/2021. Taiga Chocolate Oy, CEO / Co-founder 07/2018-08/2021.Closing the Gap Oy, Co-Founder & Chairman of the board 1/2021-. somessa.com Oy Ab, CEO 05/2021- 03/2023
Förtroendeuppdrag: Finland-Japan Chamber of Commerce, Board Member 09/2020-10/2021.

Saaristo Stefan
f. 1974
Agrolog
lantbruksföretagare
Vasa Andelsbanks styrelse 2024-, 

Central arbetserfarenhet: Oy Alfa Laval Agri Scandinavia Ab, Produktassistent eftermarknaden 06.01.1998 - 31.12.1998, Oy Alfa Laval Agri Scandinavia Ab, Produktchef eftermarknaden 01.01.1999 - 30.07.1999, Österbottens arbetskrafts- och näringscentral, Inspektör 01.08.1999 - 31.07.2000, Oy DeLaval Ab, Försäljningschef 01.08.2000 - 07.06.2002, Andelslaget Österbottens Kött, Producentchef 10.06.2002 - 31.07.2002, Andelslaget Österbottens Kött, Verkställande direktör 01.08.2002 - 31.12.2014, Suomen Kalkkuna, Verkställande direktör 21.4.2003 – 2004, Oy Foremix Ab, Verkställande direktör 10.03.2006 - 31.12.2014, A-Producenter Ab, Direktör Atria Svin 8/2011 - 02/2014, A-producenter Ab, Direktör strategi och utveckling 3/2014 - 9/2015, A-Foder Ab, Operativ direktör 1/2015 - 9/2015, Saga Furs Oyj, Business Director, Farmer Services Nordic 10.10.2015 - 31.12.2017

Förtroendeuppdrag: Oy Agrolink Ab, styrelsemedlem 2006 – 2009, Oy Agrolink Ab, styrelseordförande 2010 - 2015, Oy Foremix Ab, styrelsemedlem 2003 – 2006, Vasa Andelsbank, medlem i förvaltningsrådet 05/2010 - 12/2013, Vasa Andelsbank, förvaltningsrådets viceordförande 12/2013 - 12/2014, Nordic Genetics Ab, styrelsesuppleant 2013 – 2014, Andelslaget Österbottens Kött, styrelsemedlem 2002 – 2014, OY Feedmix Ab, styrelsens viceordförande 2006 - 4/2015, Oy Finnpig Ab, styrelsemedlem 06/2013 – 2015, Oy Furfix Ab, styrelsemedlem 01/2016 - 6/2018, Oy Lumi Mink Ab, styrelsemedlem 01/2016 - 6/2018, Finlands Svenska Andelsförbundet, styrelsens viceordförande 2013 - 11/2019, Pellervo, delegations medlem 04/2015 - 12/2019, Pohjanmaa – Österbotten OP-Förbund, styrelsens viceordförande 11/2021 - 11/2022, OP-Gruppen, medlem nominerignskommittén 11/2021 - 11/2022, Vasa Andelsbank, förvaltningsrådets ordförande 12/2014 – 12/2023, Vasa Andelsbank, nomineringskommitté ordförande 12/2014 – 12/2023, Röjbackens Gård Ab, styrelseordförande 06/2019 - , Andelslaget Metsäliitto, medlem Vasa distriktsråd 07/2019 - , Finlands Svenska Andelsförbund, styrelseordförande 11/2019 - , Osuuskuntien keskusjärjestö Pellervo, styrelsemedlem 12/2019 - , SLC, företagarutskottet, ordförande 2020 - , ÖSP, företagarutskottet, ordförande 2020 - , MTK, sokerijuurikkaan neuvotteluryhmä, medlem 2020 - , Sugar King Ab, styrelsemedlem 2021 - , Pohjanmaa – Österbotten OP-Förbund, styrelsemedlem 05/2018- , Hortilab Ab Oy, styrelsemedlem 09/2023-

Strandberg Henrik
f. 1966
Agrolog
Lantbrukare
Vasa Andelsbanks styrelse 2007-,  
Central arbetserfarenhet: jordbruksföretagare
Förtroendeuppdrag: Milkas styrelse 2003-2015, Österbottens kötts förvaltningsråd 2005-2014, Maitosuomis styrelse 2014-2018, MTK maitovaliokunta 2014-2018

 

Simo Vuorenlinna fungerar som styrelsens sekreterare utan rösträtt.

Frånsätt VD är alla styrelsemedlemmar oberoende av banken.

Jari Lemberg
f. 1968
maskiningenjör
project office manager
Förvaltningsrådets medlem från 2011, ordförande 2023-

Lena Lainio
f. 1975
merkonom
försäljningschef
Förvaltningsrådets medlem från 2022, viceordförande 2023-

Anders Aspholm
f. 1964
lantbrukstekniker
laminerare
Förvaltningsrådets medlem från 2010

Alice Backström
f. 1958
politices magister
förändringsledare
Förvaltningsrådets medlem från 2007

Sofia Björkman
f. 1977
merkonom
frisörföretagare
Förvaltningsrådets medlem från 2020

Rainer Bodman
f. 1961
skogsbruksingenjör
verkställande direktör
Förvaltningsrådets medlem från 2023

Andreas Ekholm
s. 1985
ingenjör
plant manager
Förvaltningsrådets medlem från 2024

Åsa Frants
f. 1975
redovisningstradenom
redovisningschef
Förvaltningsrådets medlem från 2011

Göran Holm
f. 1967
ingenjör
byggnadsingenjör
Förvaltningsrådets medlem från 2011

Christel Holmlund-Norren
f. 1967
pedagogie magister
lärare
Förvaltningsrådets medlem från 2020

Linda Jakobsson-Pada
f. 1976
ekonomie magister
förvaltningsdirektör
Förvaltningsrådets medlem från 2021

Panu Kalmi
f. 1971
ekonomie doktor
professor
Förvaltningsrådets medlem från 2021

Nina Karls-Nygård
f. 1971
diplomingenjör
projektledare
Förvaltningsrådets medlem från 2020

Tauno Kekäle
f. 1961
ekonomie doktor
projektchef
Förvaltningsrådets medlem från 2018

Jessica Lindgren
f. 1983
medianom
fotograf, företagare
Förvaltningsrådets medlem från 2023

Niclas Lundell
f. 1972
merkonom
Företagare
Förvaltningsrådets medlem från 2020

Tomi Nordin
f. 1975
merkonom
matköpman
Förvaltningsrådets medlem från 2018

Maria Palm
f. 1963
ekonomie magister
ekonomichef
Förvaltningsrådets medlem från 2016

Elina Peltoniemi
f. 1984
förvaltningsmagister
planerare
Förvaltningsrådets medlem från 2018

Camilla Ribacka
f. 1973
filosofie doktor
utblidningsledare
Förvaltningsrådets medlem från 2023

Kristian Schrey
f. 1983
ekonomie magister
vd
Förvaltningsrådets medlem från 2022

Markus Sjöholm
f. 1984
agrolog
företagare
Förvaltningsrådets medlem från 2022

Johan Snickars

f. 1965
jord- och skogsbruksexamen
lantbruksföretagare
Förvaltningsrådets medlem från 2022

Marcus Wägar
f. 1972
tandläkarexamen
tandläkare
Förvaltningsrådets medlem från 2020

Matias Ålgars
f. 1977
agrolog

Förvaltningsrådets medlem från 2024

Marcus Östman
f. 1976
skogsbrukstekniker
företagare
Förvaltningsrådets medlem från 2021

Mandatperiod 30.11.2021 - 2025

Namn Yrke Hemort
Marlene Ahlberg Företagare, Ekonomie magister Korsholm
Erkki Aro Eläkkeellä, yhteyspäällikkö Laihia
Susanna Backlund-Enges Familjehandledare Vasa
Jenny Backström Pol. mag. Replot
Håkan Berg Trädgårdsmästare Malax
Juha Dahlbo Lehtori Vaasa
Maj-Gun Ek Grönsaksodlare Pörtom
Rabbe Eklund Pensionär, PM Vasa
Guy Envik Chief Financial Officer Nykarleby
Björn Eriksson Ekonom Korsholm
Michaela Esch PM, CFO Närpes
Josefine Fiskars   Malax
Marja Forsén vd, teckenspråks tolk Kalax
Daniel Forsman   Molpe
Steven Frostdahl Informationschef Nykarleby
Henrik Fågelbärj Pensionär, Flygtjänsteman Vasa
Teijo Gunell Pensionär Vasa
Jesper Haga Forskardoktor Vasa
Harri Viljami Hietikko Kirjailija, HTT Vaasa
Benneth Holmgren VD, Timmerman Malax
Helena Holmlund EM, Företagare Närpes
Susanne Ivars Ekonom Närpes
Jukka Jaatinen Kääntäjä Vaasa
Maria Järnström Skattesekreterare Oravais
Juha Kaustinen KTM Vasa
Anna Kengo Executive Assistant to CEO Nykarleby
Antti Koski Kauppat. maisteri / Ekon. magister Vasa
Marika Koski Jordbrukare Petalax
Veli-Matti Laitinen YTM, Yrittäjä Vaasa
Gunilla Lillbacka Ekonomidirektör Oravais
Kenneth Linden Jordbrukare Jeppo
Andreas Lundell   Vasa
Yvonne Lönnqvist Företagare Nykarleby
Antti Malkamäki Myyntijohtaja Vaasa
Harri Moisio YTM Vaasa
Raimo Mäenpää Eläkeläinen, yrittäjä Vaasa
Patrik Nedergård Landsbygdssekreterare, jordbrukare Solf
Johan Nordmyr Ekonom, tränare Vörå
Kjell Nygård Senior Mechanical Engineer Vörå
Tommy Nyholm Jordbrukare, företagare Munsala
Torbjörn Nyholm Vice vd Munsala
Kenneth Nylund Avdelningschef, Datasäkerhetschef Nykarleby
Mia Nylund Credit Controller Övermalax
Maria Rönn-Liljenfeldt PM, doktorand Vasa
Christian Palmberg Läkare, verksamhetsområdesdirektör Vasa
Henrik Sandback   Korsholm
Jan-Ole Sandås Ingenjör, jordbrukare Vasa
Johanna Skarper Regional servicechef Maxmo
Niclas Snellman Projektchef Vasa
Martti Suomi Eläkeläinen Petsmo
Magdalena Söder Tradenom Maxmo
Maj-Britt Vilén   Taklax
Lasse Åberg Försäljningsdirektör Pörtom
Glenn Åhman Produktchef Pensala
Mikael Österberg Agrolog, jordbrukare Kimo