Styrelse, förvaltningsråd och fullmäktige

Andelsbankerna är andelslag där ett grundvärde för beslutsfattandet är principen en medlem – en röst.

I andelsbankerna utövas det högsta beslutsfattandet av fullmäktige, som består av ägarkunder och som väljer bankens förvaltningsråd. Förvaltningsrådet väljer bankens styrelse som utöver företrädare för ägarkunderna består av bankens verkställande direktör.

Bjurs Peter  
f. 1965
Ekonomie magister
Vice President, Finance & Control Energy Business, Wärtsilä Oyj
Vasa Andelsbanks styrelse 2011-  
Central arbetserfarenhet: KustNytt Ab, försäljare och utvecklingschef 1989-1990. SÖU r.f., Kanslichef 1991-1998. Wärtsilä Operations & Maintenance Ltd, Business Controller 1998-2001. Wärtsilä Finland Ab, Business Controller 2001-2012, Wärtsilä Oyj Vice President, Finance & Control Services 2012-2018.
Förtroendeuppdrag: SÖU r.f., Styrelseordförande. Kommunstyrelsen i Malax, medlem. Bildningsnämnden i Malax, ordförande.

Gammelgård Henrik  
f. 1962  
Jordbrukstekniker  
Jordbruksföretagare
Vasa Andelsbanks styrelse 2012-,  
Förtroendeuppdrag: Vice ordförande Studiestödsstiftelsen för Kimo, Komossa och Kuoppa, Vasa Andelsbanks lokalstyrelse 8 år, KPO fullmäktigemedlem 2012-, Landsbygdsnämnden 2002-2012, styrelsemedlem i Österbottens svenska lantbrukssällskap 1998-2009.

Hermanson Olav  
f. 1970  
Juris kandidat, vicehäradshövding  
Företagare, O.S. Hermanson Ab  
Vasa Andelsbanks styrelse 2011-,  
Central arbetserfarenhet: Vasa Andelsbank, indrivningsassistent 7.4.-30.11.1994, bankjurist (vikarie) 1.12.1994-15.9.1995 och 3.6.-31.8.1996. Advokatbyrå Hannes Snellman Ab, advokat, biträdande jurist, 2000-2005. Roschier Advokatbyrå Ab, advokat, äldre biträdande jurist, 2005-2009. O.S. Hermanson Ab, företagare, juridisk rådgivare inom affärsjuridik, 2009-  
Förtroendeuppdrag: Medlem eller sekreterare i styrelsen för flertalet bolag inom Hartwall Capital -koncernen 2010-2015, Styrelsemedlem; K. Hartwall Invest Oy Ab 2013-, Lankapaja Oy 2016-2017, Saimaan Juomatehdas Oy 2015-2016, Axopar Boats Oy 2016-, MBH Breweries Oy 2017-, HTT BWH Holding Oy Ab 2017-2020.

Holmlund-Sund Marit
f. 1971
Ekonomie magister
General Manager, Wärtsilä Oyj
Vasa Andelsbanks styrelse 2019-,  
Central arbetserfarenhet: Diverse uppgifter på Wärsilä Finlands marknadsföring från år 1995.
Förtroendeuppdrag: Harry Schaumans stiftelse, medlem av delegationen 2010-. Hanken Ambassador 2009-. Medlem av Vasa Andelsbanks fullmäktige 2006-2019.

Nylund Ulf
f. 1965
Ekonomie magister
Verkställande direktör
Vasa Andelsbanks styrelse 1999-,  
Central arbetserfarenhet: Kontorschef i Vasa Andelsbank Nykarleby 1990-91, Företagskonsult Vasa Andelsbank 1991-95, Vice VD Okobanken, OKO:s kontor i Stockholm 1995-99.
Förtroendeuppdrag: Medlem i Andelsbankscentralens förvaltningsråd 4.4.2001-31.3.2004, Medlem i OKO:s förvaltningsråd 2001-2006, Styrelsemedlem i OP-Fondbolagets styrelse 2000-2006, Ordförande för Österbottens andelsbanksförbund 2001-2007, Styrelsemedlem i Handelskammarens Vasa avdelning samt i Österbottens Handelskammarens delegation 2003-2011, Ordinarie medlem i Handelskammarens revisionsutskott 2004-2009, Styrelsemedlem i Österbottens Handelskammare 2009-2011, Vice ordförande 2012-2018, styrelsens ordförande 2019-, Vasa läns försvarsförening r.f. styrelsemedlem 2009-2015, Styrelsemedlem Österbottens Andelsbanksförbund 2012-2018, Pohjanmaa-Österbotten OP-förbundets viceordförande 05/2018-03/2020, medlem i OP Gruppens förvaltningsråd 03/2020.

Strandberg Henrik
f. 1966
Agrolog
Lantbrukare
Vasa Andelsbanks styrelse 2007-,  
Central arbetserfarenhet: jordbruksföretagare
Förtroendeuppdrag: Milkas styrelse 2003-2015, Österbottens kötts förvaltningsråd 2005-2014, Maitosuomis styrelse 2014-2018, MTK maitovaliokunta 2014-2018

Söder Michael
f. 1968
Merkonom
Verkställande direktör, DL Software koncernen och Cash-In Consulting koncernen
Vasa Andelsbanks styrelse 2003-,  
Central arbetserfarenhet: Vasa Andelsbank 1990-1998, Vice Vd Waasa Graphics 1998-2005, Vd Forsbergs tryckeri 2001-2004, Lito Botnia 2001-2004, Vd Oy DL Software Ab 2005-, Vd Ab DL Software International Oy 2005-. Vd Cash-In Consulting 2009-.
Förtroendeuppdrag: Österbottens andelsbanksförbund ordförande tom. 31.5.2018, Styrelseordförande Astra-Center, Styrelsemedlem South Invest och DL Software. 

Simo Vuorenlinna fungerar som styrelsens sekreterare utan rösträtt.

Frånsätt VD är alla styrelsemedlemmar oberoende av banken.

Namn Yrke Hemort Mandatperiod
Ahläng Kjell Förvaltningschef Malax -2022
Aspholm Anders Laminerare Pörtom -2022
Backström Alice, Vice ordförande Social direktör Korsholm -2022
Björkman Sofia Frisör Soklot -2023
Frants Åsa Tradenom Petalax -2023
Holm Göran Byggnadsingenjör Munsala -2023
Holmlund-Norrén Christel Lärare Norra Vallgrund -2023
Häkkinen Juha Vicehäradshövding Vasa -2022
Ingman Kenneth Produktchef Munsala -2022
Jakobsson-Pada Linda Förvaltningsdirektör Korsholm -2024
Kalmi Panu Professor Vasa -2024
Karls-Nygård Nina DI, Rektor Oravais -2023
Kattelus Mari Marknadsf.assistent Vasa -2022
Kekäle Tauno Rektor Vasa -2024
Lemberg Jari Teknisk chef Oravais -2023
Lundell Niclas Företagare Vasa -2023
Långskog Magnus Lantbrukare Pörtom -2024
Nordin Tomi Företagare Vasa -2024
Palm Maria Ekonom Nykarleby -2022
Peltoniemi Elina Förvaltningschef Vasa -2024
Saaristo Stefan, Ordförande Agrolog Övermalax -2022
Smeds Thomas Jordbrukare Petalax -2024
Wägar Marcus Tandläkare Närpes -2024
Åberg Anne Financial Manager Närpes -2024
Östman Marcus Företagare Maxmo -2024

Mandatperiod 4.12 2017 - 2021

Namn Yrke Hemort
Medlemsområde 01 Vasa    
Marlene Ahlberg Ekonomie magister, utbildad massör Korsholm
Tobias Andersson Företagare Oravais
Jenny Backström Pol. mag. Replot
Håkan Berg Trädgårdsmästare Malax
Glenn Ola Björkqvist Jordbrukare sundom
Erik Cederholm Eltekniker pensionär Sundom
Tommy Edsback Yrittäjä, yttermark
Michael Ekman Yrittäjä Vaasa
Kjell Enberg Ekonom Petalax
Guy Envik Chief Financial Officer Nykarleby
Björn Eriksson Ekonom Korsholm
Steven Frostdahl Ombudsman Asiamies Nykarleby
Jesper Haga Assistant Professor Vasa
Ossi Hautanen Polis Vörå
Marika Holm Lärare Nykarleby
Johan Felix Håkans Aluemyyntipäällikkö Mustasaari
Siv-Britt Höglund Fil mag, pensionär Vasa
Susanne Ivars Ekonom Närpes
Linda Maria Jakobsson-Pada Förvaltningsdirektör, Ekonomie magister Korsholm
Maria Järnström Skattesekreterare Kimo
Pekka Kainlauri Varatuomari-vicehäradshövding Vasa
Panu Kalmi Professori Vaasa
Mika-Markku Karjala DI, Development Engineer Vaasa
Anna Kengo Executive Assistant to CEO Nykarleby
Jorma Juhani Kivimäki Ay-toimitsija, eläkeläinen Vaasa
Antti Tapani Koski Kauppat. maisteri / Ekon. magister Vaasa
Marika Koski Jordbrukare Petalax
Raimo Latvala Rikosylikomisario evp. Mustasaari
Gunilla Lillbacka Ekonom Oravais
Kenneth Linden Jordbrukare Jeppo
Magnus Långskog Lantbrukare, växtodlingsrådgivare Pörtom
Harri Moisio YTM, Nuorisokodin johtaja Vaasa
Patrik Nedergård Landsbygssekreterare,bonde Solf
Fredrik Norrlin Företagare, Bokförare Maxmo
Tommy Nyholm Jordbrukare Munsala
Torbjörn Nyholm Vara TJ Munsala
Kenneth Nylund Fil.mag., Datasäkerhetschef Nykarleby
Mia Nylund Assistent Övermalax
Christian Palmberg Läkare Vasa
Petteri Perkkiö Yrittäjä Vaasa
Sten Rintamäki Privatföretagare Vörå
Teuvo Roden Fil. maist. Vaasa
Sami Salonsaari Företagare Malax
Jan-Ole Sandås Ingenjör, jordbrukare Vasa
Niclas Snellman Placeringschef Vasa
Johan Snickars Lantbruksföretagare Malax
Esa Soikkeli Mielisairaanhoitaja Vaasa
Martti Suomi Pensionär Vasa
Magdalena Söder Tradenom Maxmo
Glenn Åhman Produktchef Pensala