Yrityksen myyminen – vinkit yrityskauppaan

Yrityksen myyntivalmistellut kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Lue vinkit, miten valmistaudut yrityksen myymiseen.

Yrityksen myynti on aikaa vievä prosessi, ja sen valmistelu ja toteuttaminen voivat kestää vuosia. 

Kun yrityksen myyntiä aletaan harkita ja ensimmäinen ajatus mahdollisesta yrityskaupasta tulee ajankohtaiseksi, ei yrityksen myyntivalmistelujen kanssa kannata viivytellä. Mitä varhaisemmassa vaiheessa yrityksen myyntiä aletaan valmistella, sitä nopeammin yrityskauppa on mahdollista saada toteutettua.

1. Yrityksen myyntivalmistelut

Yrityksen myyminen alkaa myyntivalmisteluilla. Oleellista on, että yritys on myyntihetkellä kokonaisuudessaan hyvässä kunnossa, sillä se vaikuttaa yrityksen myyntihintaan ja ostajien kiinnostukseen. Yritys on helpompi ostaa, jos liiketoiminta ei ole riippuvainen nykyisestä yrittäjästä ja liiketoiminta on kunnossa.

Pelkkä tilinpäätös ei kerro kaikkea oleellista yrityksen kannattavuudesta ja tuloksesta. Tämän vuoksi ennen yrityksen myyntiä kannattaakin esimerkiksi putsata taseesta pois kaikki sellainen, joka ei ole yrityksen ydinliiketoimintaa. Kannattavuus ja yrityksen tuloksentekokyky nimittäin kiinnostavat ostajia.

Varmista myös, että yrityksen kaikki sopimukset, prosessit, tuotteet ja taloushallinto on huolellisesti dokumentoitu ja arkistoitu. 

Lisäksi myytävästä yritysestä kannattaa tehdä esite, jossa kerrotaan esimerkiksi perustiedot yrityksestä, organisaatio, markkinatilanne, tuotteet sekä tärkeimmät asiakkaat ja toimittajat. 

2. Miten yritys myydään?

Yrityksen myynti voidaan toteuttaa joko osakekauppana tai liiketoimintakauppana. 

Osakekaupassa yhtiön osakkaat myyvät yhtiön omistamiseen oikeuttavat osakkeet ostajalle ja osakkaat saavat myyntihinnan itselleen. Ostaja saa kaupassa kaikki osakkeiden omistamisen mukana tuomat oikeudet ja velvollisuudet, kuten velat ja vastuut. 

Liiketoimintakaupassa yhtiö puolestaan myy osan tai koko liiketoimintansa ostajalle, ja kauppahinta maksetaan myyjäyritykselle. Usein ostaja saa kaupassa itselleen asiakas- ja sopimussuhteet. Velat ja vastuut eivät siirry, vaan jäävät myyjälle. Liiketoimintakauppa ei myöskään vaikuta myyjäyrityksen osakkeiden omistukseen.

3. Miten löytää ostaja?

Ostajan löytäminen saattaa viedä aikaa. Ensiksi kannattaa kartoittaa lähipiirin ja sidosryhmien ostohalukkuutta. Kontaktoi esimerkiksi omat työntekijät, sukulaiset, kilpailijat ja muut mahdolliset sidosryhmät. He nimittäin tuntevat ennestään alasi liiketoiminnan ja yrityksesi mahdollisuudet.

Laadi myös myynti-ilmoitus ja julkaise se yrityksen myymiseen erikoistuneissa verkkokanavissa. 

Voit myös hyödyntää ostajan etsimisessä esimerkiksi yritysvälittäjiä sekä oman seutusi toimijoita, kuten yrittäjäjärjestöjä ja ELY-keskusta.

4. Arvon määrittäminen

Pk-yrityksen arvoa määritellään käytännössä kahdella tavalla: yrityksen tuottoarvolla ja yrityksen velattoman omaisuuden arvolla eli substanssiarvolla.

Yrityksen tuottoarvo perustuu siihen, kuinka paljon yritys tulee lähivuosina tuottamaan uuden omistajan vetämänä. Yrityksen tuottoarvon laskemiseen tarvitaan yrityksen realistinen tulosennuste esimerkiksi viideltä seuraavalta vuodelta.

Substanssiarvoksi kutsutaan yrityksen velattoman omaisuuden arvoa, jota myös pidetään yrityksen minimihintana. 

Yrityksen arvo ei tarkoita samaa kuin kauppahinta yrityksen myyntihetkellä. Kauppahinta on myyjän ja ostajan välinen sopimus, joka voi vaihdella yrityksen arvon molemmin puolin.

5. Myyntineuvottelut

Kun yrityksestä kiinnostuneita tahoja on löytynyt, kannattaa aloittaa alustavat yrityksen myyntineuvottelut. Tavoitteena on löytää todelliset ostajaehdokkaat. 

Kun neuvottelut ovat käynnistyneet, on usein järkevää tehdä aiesopimus. Siinä voidaan sopia esimerkiksi yrityksen myyntiaikataulusta ja salassapidosta sekä määritellä selkeästi, minkä verran aiesopimus sitoo. Valmistaudu neuvotteluihin huolellisesti ja varaudu ennakolta ostajan erilaisiin ehdotuksiin ja näkemyksiin.

Lopullinen yrityksen kauppasopimus kannattaa tehdä vasta, kun neuvotteluissa on edetty yhteisymmärrykseen ja sekä yrityksen ostaja että myyjä ovat yksimielisiä sopimukseen ja yrityksen arvostukseen liittyvissä asioissa. 

Apua yrityksen myyntiin sekä asiakirjojen ja sopimusten laatimiseen saa yrityskaupan asiantuntijoilta.