Yrityksen arvonmääritys

Yrityksen arvo kannattaa määrittää säännöllisin väliajoin.

Moni yrittäjä havahtuu miettimään yrityksen arvoa vasta, kun on aika luopua yrityksestä esimerkiksi sukupolvenvaihdoksen vuoksi. Yrityksen arvo olisi kuitenkin hyvä mitata säännöllisesti ja hyödyntää sitä johtamisen työkaluna. 

Yrityksen arvonmääritys paljastaa nimittäin yrityksen senhetkisen kunnon. 

Kolme syytä tehdä yrityksen arvonmääritys säännöllisesti

Fiksu yrittäjä pitää yrityksensä joka päivä myyntikunnossa.

Yrityksen arvonmääritys kannattaa tehdä jo perustamisvaiheessa ja sen jälkeen säännöllisesti 3–5 vuoden välein. Erityisen tärkeää yrityksen arvo on määritellä, kun yrityskauppa on ajankohtainen.

Arjen työkaluna yrityksen arvonmääritys tuo esiin yrityksen kehittymispotentiaalin. Hyvääkin tulosta tekevä pk-yritys saattaa olla alisuoriutuja. Yrityksellä voisi olla mahdollisuus kasvaa, mutta nämä kasvunäkymät jäävät huomaamatta, jos yrityksen arvoa ei määritellä säännöllisin väliajoin.

Yrityksen säännöllinen arvonmääritys tuo myös vakautta yrittäjän omaan arkeen. Jos yrittäjä joutuu luopumaan liiketoiminnasta esimerkiksi sairauden tai odottamattoman syyn vuoksi, on hänen perhepiirillään selkeä käsitys yrityksen liiketoiminnasta ja yrityksen arvosta.

Näin määritellään yrityksen arvo

Yrityksen arvoon vaikuttavat esimerkiksi yrityksen liiketoiminta varastoineen, koneineen, laitteineen sekä immateriaalioikeudet ja henkilökunta. 

Pk-yrityksen arvoa määritellään käytännössä kahdella tavalla: yrityksen tuottoarvolla ja yrityksen velattoman omaisuuden arvolla eli substanssiarvolla.

Yrityksestä tekee arvokkaan se tulevaisuus, joka yrityksellä kyetään saavuttamaan. Yrityksen tuottoarvo perustuu siihen, kuinka paljon yritys tulee lähivuosina tuottamaan uuden omistajan vetämänä. Yrityksen tuottoarvon laskemiseen tarvitaan yrityksen realistinen tulosennuste esimerkiksi viideltä seuraavalta vuodelta.

Kauppatilanteessa yrityksen myyjä määrittelee yritykselle minimihinnan, joka on usein yrityksen substanssiarvo eli velattoman omaisuuden arvo, kun taas ostaja puolestaan määrittelee maksimihinnan eli tuottoarvon.

Tuloslaskelman perusteella tehtyyn arvonmääritykseen on lisäksi huomioitava yrityskaupan rahoituksen vaihtoehdot ja ostajan motivaation merkitys.

Vältä yrityksen arvonmäärityksen sudenkuoppa kauppatilanteessa

Jokainen yrityskauppa on ainutlaatuinen, joten myös yrityksen arvonmääritys vaihtelee tilanteen mukaan. Jotta potentiaaliset ostajaehdokkaat eivät kaikkoa, kannattaa yrityksen arvonmääritys olla mahdollisimman hyvin linjassa realistisen kauppahinnan kanssa.

Yrityksen arvo ei tarkoita samaa kuin yrityksen kauppahinta. Kauppahinta on myyjän ja ostajan välinen sopimus, joka voi vaihdella yrityksen arvon molemmin puolin.

Apua yrityksen arvonmääritykseen saat yrityskaupan ammattilaisilta.