Yrityskauppa ja omistajanvaihdos

Kokosimme yhteen vinkit onnistuneeseen yrityskauppaan. 

Yrityskauppoja tehdään monista eri syistä. Jotkut haluavat myydä yrityksensä eläköityessään. Toisille yrittäjille yrityskaupat ja yritysten ostaminen voivat olla oleellinen osa kasvustrategiaa. 

Yrityskauppa on järjestely, jossa ostetaan joko yrityksen osakkeet tai liiketoiminta. 

Liiketoimintakaupassa yhtiö myy osan tai koko liiketoimintansa ostajalle, ja kauppahinta maksetaan myyjäyritykselle. Usein ostaja saa kaupassa itselleen asiakas- ja sopimussuhteet.

Osakekaupassa yhtiön osakkaat myyvät yhtiön omistamiseen oikeuttavat osakkeet ostajalle. Ostaja saa kaupassa kaikki osakkeiden omistamisen mukana tuomat oikeudet ja velvollisuudet, kuten velat ja vastuut.

1. Aloita yrityksen myyntivalmistelut ajoissa

Yrityskauppa alkaa myytävän yrityksen myyntivalmisteluilla. Ennen varsinaista yrityskauppaa myytävän yrityksen tulee olla kokonaisuudessaan hyvässä kunnossa eikä riippuvainen nykyisestä yrittäjästä.

  • Ennen yrityksen myyntiä kannattaa esimerkiksi putsata taseesta pois kaikki sellainen, joka ei ole yrityksen ydinliiketoimintaa.
  • Varmista myös, että yrityksen kaikki sopimukset, prosessit, tuotteet ja taloushallinto on huolellisesti dokumentoitu ja arkistoitu. 
  • Tee myytävästä yrityksestä yrityskauppaa varten esite, jossa kerrotaan esimerkiksi perustiedot yrityksestä, organisaatio, markkinatilanne, tuotteet sekä tärkeimmät asiakkaat ja toimittajat. 

 

2. Valmiin yrityksen ostaminen

Yrityskauppa ja valmiin yrityksen ostaminen on yksi vaihtoehto ryhtyä yrittäjäksi. Kun ostat olemassa olevan yrityksen, saat samalla valmiin liikeidean, asiakaskunnan ja yrityksen maineen. Toisen yrityksen ostaminen voi olla myös yksi keino laajentaa jo olemassa olevan yrityksen liiketoimintaa. 

  • Tutustu ostettavaan yritykseen kaikin puolin huolellisesti, kuten esimerkiksi tilinpäätöksiin, omaisuuteen, toimialan kilpailutilanteeseen sekä yrityksen tulevaisuuden näkymiin ja suunnitelmiin.  
  • Ostajan toimialan tuntemus sekä kokemus yrittäjänä tai työntekijänä auttavat onnistumaan yrityskaupassa.  
 

3. Yrityksen arvon määrittäminen

Ennen yrityskauppaa on tärkeää määritellä huolellisesti yrityksen arvo, mikä voidaan tehdä kahdella tavalla. 

  • Yrityksen tuottoarvo perustuu siihen, kuinka paljon yritys tulee lähivuosina tuottamaan uuden omistajan vetämänä. Yrityksen tuottoarvon laskemiseen tarvitaan yrityksen realistinen tulosennuste esimerkiksi viideltä seuraavalta vuodelta.
  • Substanssiarvoksi kutsutaan yrityksen velattoman omaisuuden arvoa, jota myös pidetään yrityksen minimihintana. 
  • Yrityksen arvo ei tarkoita samaa kuin kauppahinta yrityksen myyntihetkellä. Kauppahinta on myyjän ja ostajan välinen sopimus, joka voi vaihdella yrityksen arvon molemmin puolin.

 

4. Yritys sukupolvelta toisella

Yrityksen sukupolvenvaihdos on tyypillinen yrityskauppa. Yrityksen sukupolvenvaihdoksella tarkoitetaan tilannetta, jossa yrityksen omistus vaihtuu perheen tai lähisukulaisten kesken. 

Sukupolvenvaihdos on usein monia vuosia kestävä prosessi. Sen eri osa-alueisiin, kuten verotukseen, yhtiöoikeuteen ja perintöoikeuteen kannattaa tutustua huolella, sillä sukupolvenvaihdoksessa on tietyin ehdoin saatavilla erilaisia verohuojennuksia. Sukupolvenvaihdoksessa käytetään myös tavallisesti pienempiä kauppahintoja ja lahjoituksia.

 

5. Yrityskaupan rahoitus 

Rahoitusratkaisuun vaikuttaa keskeisesti se, miten suuri yrityskauppa on kyseessä. Pienet yrityskaupat rahoitetaan yleensä ostajan varoilla ja pankkilainalla. Kun kaupan koko ja kaupan järjestelyiden monimutkaisuus kasvavat, tarvitaan useampia rahoitusmuotoja ja rahoittajia. 

Asiantuntijamme auttavat löytämään sinulle parhaiten sopivat ratkaisut.

 

6. Yrityskaupan jälkeen

Kun yrityskauppa on toteutunut, kannattaa varmistaa, että pankki- ja vakuutuspalvelut vastaavat muuttunutta tilannettasi. 

Esimerkiksi myyjän kannattaa miettiä yrityskaupasta saatavien tulojen sijoittamista, kun taas ostajan on hyvä päivittää maksuliikkeeseen, kassanhallintaan ja vakuutuksiin liittyvät palvelut ajan tasalle.

 

7. Yrityksen lopettaminen – muista nämä

Aina yritykselle ei kuitenkaan löydy jatkajaa tai toiminta ei enää kannata. Silloin kyseeseen voi tulla yritystoiminnan lopettaminen. Listasimme tärkeimmät faktat yritystoiminnan lopettamisesta ja sen vaihtoehdoista.