Hyvinvointikartoitus

Hyvinvointikartoitus

Selvitä yrityksesi vahvuudet ja työhyvinvoinnin kehittämistarpeet luotettavan henkilöstökyselyn avulla
1

Kysely kaikenkokoisille yrityksille

Sähköiseen henkilöstökyselyymme on helppo vastata ja se sopii paitsi kaikenlaisille yrityksille myös yhdistyksille ja yhteisöille koosta riippumatta.

2

Selkeä raportointi

Saat kattavat yritystason yhteenveto- ja seurantaraportit, ja lisäksi jokainen kartoitukseen vastannut työntekijä saa oman henkilökohtaisen raportin.

3

Apua päätöksentekoon

Kyselyn avulla tunnistat henkilöstöösi liittyvät vahvuudet ja riskitekijät - näin ymmärrät paremmin yrityksesi työhyvinvoinnin kehittämistarpeet.

Luotettava pohja työhyvinvoinnin kehittämiselle

Hyvinvointikartoitus toteutetaan sähköisesti kätevällä kyselyllä, jonka jokainen työntekijäsi voi täyttää. Saat vastauksista kootun yhteenvedon, joka antaa tietoa esimerkiksi henkilöstön elämäntavoista ja työkyvystä.

Yhteenvedosta näet, miten eri työhyvinvoinnin osa-alueet suhteutuvat toisiinsa. Kattavat ryhmä- ja yritysraportit antavat pohjan kehittämistoimenpiteiden rakentamiseen. Lisäksi saat tietoa työilmapiirin ja motivoituneen työyhteisön kehittämiseen.

Kun kohdistat toimenpiteitä kyselyssä esiin nousseisiin asioihin, parannat työhyvinvointia tehokkaasti. Kartoituksen toistaminen säännöllisesti tuottaa tärkeää tietoa aiempien toimenpiteiden vaikutuksista ja tilanteen kehittymisestä. Työhyvinvoinnin aktiivinen kehitystyö viestii henkilöstöllesi välittämisestä sekä kehittää työnantajakuvaa.

Jokainen kyselyyn vastannut voi oman henkilökohtaisen raporttinsa perusteella pohtia, miten itse voi kehittää tilannettaan. Yksittäisiä tietoja ei jaeta muille.

Hyvinvointikysely

Mitä hyötyjä työhyvinvoinnin kehittämisestä on?

Työhyvinvoinnin kehittämisessä onnistuminen on helpompaa, kun tiedät yrityksesi työhyvinvoinnin nykytilan ja tunnistat oikeat kohderyhmät.

Kyselymme myötä ymmärrät paremmin organisaatiosi vahvuudet sekä työkyvyttömyysriskit ja saat tietää konkreettiset kehittämiskohteet.

Kun tunnistat henkilöriskit ajoissa, voi yrityksesi saavuttaa merkittäviä kustannushyötyjä. Työhyvinvoinnin kehittämiseen tehdyt panostukset näkyvät säästöinä esimerkiksi sairauspoissaolo- ja työkyvyttömyyskustannuksissa sekä parempana työkulttuurina ja työyhteisön toimivuutena.

Kyselyn yhteenvedosta sai arvokasta tietoa. Yksittäiset kysymykset johtivat nopeisiin johtopäätöksiin, mutta kokonaisuutta tarkastellessa nousi hyviä kipukohtia, joihin voi puuttua.

Asiakasyrityksen edustaja X

Mitä Hyvinvointikartoitus mittaa?

Hyvinvointikartoitus mittaa henkilöstön tyytyväisyyttä, työhyvinvointia ja työelämän laatua seuraavilla osa-alueella:

  • QWL Työelämänlaatu -indeksi on henkilöstön suorituskykymittari, joka selittää työhyvinvoinnin ja tuottavuuden välisen yhteyden.
  • Henkilöstötuottavuus antaa yrityksellesi tietoa henkilöstön työkyvystä, motivaatiosta ja työkuormituksesta sekä tyytyväisyydestä työyhteisön johtamiseen ja esimiestyöhön.
  • Työkyvyttömyysriskit auttavat yritystäsi luokittelemaan riskitekijöitä ja kartoittamaan sairauspoissaoloja.
  • Työ, työyhteisö ja esimiestyö antaa yrityksellesi tietoa koetusta työn hallinnan tunteesta, osaamisesta, työn imusta, työhyvinvointia tukevasta johtamisesta sekä työyhteisön tilasta ja toimivuudesta.
  • Terveys ja hyvinvointi mittaa nimensä mukaisesti yrityksesi henkilöstön terveyttä, elämäntapoja ja henkistä vointia.
  • Työskentelyolosuhteet mittaa kokemusta työturvallisuudesta ja työergonomiasta.

 

Haluatko edistää työn sujuvuutta ja tuottavuutta sekä vähentää henkilöstöriskejä?

Hyvinvointikartoituksen avulla voimme yhdessä selvittää, mitkä ovat yrityksesi henkilöstön tärkeimmät kehittämiskohteet. Jätä yhteydenottopyyntö ja asiantuntijamme ovat sinuun pian yhteydessä!