Lyhyen koron rahastot

Lyhyen koron rahastot toimivat sijoituskohteena tilanteissa, joissa tavoittelet parempaa tuottoa yrityksesi rahavaroille. Rahastot tarjoavat maltillista arvonnousua matalalla riskillä, joten ne soveltuvat hyvin joustavaan ja järkevään kassanhallintaan.

Lyhyen koron rahastot toimivat hyvin rahojen väliaikaisena sijoituspaikkana. Ne ovat matalan riskin rahastoja ja sopivat tilanteisiin, joissa haluat välttää sijoituksiesi suuria arvonvaihteluja.

Lyhyen koron rahastot sijoittavat raha- ja joukkolainamarkkinoille, joilla sijoitusten arvonvaihtelu on maltillisempaa kuin osakemarkkinoilla. Tämän vuoksi ne sopivat myös lyhyemmän aikavälin sijoittamiseen. Voit siis käytännössä odottaa markkinakoron suuruista tuottoa vähennettynä kuluilla.

Rahastoja hoidetaan aktiivisesti markkinatilanteen mukaan siten, että eri korkoluokkien kulloinenkin tuottopotentiaali ja rahaston korkoriski käyttäytyvät sijoittajan kannalta suotuisasti.

OP-Euro
Matalan riskin vaihtoehto yrityksen rahavaroille.
Kaikki korkorahastot
Tutustu kaikkiin korkorahastoihin.
OP-Korkotuotto
Tavoittele viitekorkoa parempaa tuottoa, maltillisella riskillä.
Sijoituspohjainen kassanhallinta
Laita yrityksesi rahat tuottamaan ja automatisoi sijoittaminen korko- ja indeksirahastoihin.

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoidosta vastaa OP:n rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae mahdollisesta tuotosta tulevaisuudessa. Mitä suuremmat rahaston kulut ovat sitä suurempi vaikutus niillä on sijoituksen odotettuun tuottoon. Lisäksi mahdollinen tuotto riippuu verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos rahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Tällä sivulla esitetyt tiedot eivät anna täydellistä kuvaa rahaston ominaisuuksista.

Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki rahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP:n rahastojen rahastoesitteessä ja muissa rahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä rahastojen rahastoesitteeseen ja kunkin rahaston rahastokohtaisilta sivuilta löytyvään avaintietoasiakirjaan ja rahaston sääntöihin. Rahastoesite sekä sijoitusrahastoja koskeva tiivistelmä sijoittajien oikeuksista ovat saatavilla op.fi-palvelusta. Materiaalit ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.