” ”

Turvallinen työympäristö edellyttää useiden asioiden huomioimista

Työympäristöön liittyy useita tekijöitä, joiden on oltava hallinnassa. Esimerkiksi huono järjestys ja siisteys aiheuttavat paljon liukastumisia ja kompastumisia. Kun yrityksessäsi pidetään tavarat omilla paikoillaan ja lattiat siisteinä, voit välttyä monelta turhalta tapaturmalta.

Millaiset asiat kuormittavat työntekijöitäsi?

Kiinnitä huomiota muun muassa työpisteiden säädettävyyteen, oikeanlaisiin työvälineisiin sekä työn tauottamismahdollisuuksiin, niin vähennät fyysistä kuormitusta. Fyysisen kuormittumisen lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota myös psykososiaaliseen kuormitukseen. Sitä lisäävät esimerkiksi useat samaan aikaan tehtävät työt, kiireen tunne, töiden huono organisointi ja väkivallan uhka. Ryhdy toimiin sekä fyysisen että henkisen kuormituksen vähentämiseksi, niin työntekijäsi pysyvät terveinä ja työskentely on mahdollisimman tehokasta.

Kuinka turvallinen yrityksesi työympäristö on?

Työpaikoilla on lukuisia erilaisia haittatekijöitä, jotka voivat altistaa työtapaturmille tai sairauksille. Jotta yrityksesi työympäristö on mahdollisimman turvallinen työntekijöille, kiinnitä huomiota ainakin seuraaviin asioihin:

  • Järjestys ja siisteys
  • Työn ja työvälineiden ergonomia
  • Kone- ja kemikaaliturvallisuus
  • Fysikaaliset ja biologiset tekijät
  • Väkivallan uhka
  • Sisäinen liikenne
  • Putoamissuojaus

Töitä suunnitellessasi ja mitoittaessasi huomioi myös työntekijöiden fyysiset ja henkiset edellytykset sekä hyvinvointi. Näin työn aiheuttamaa kuormitusta on mahdollisimman helppo hallita.