Mies ja nainen keskustelevat tietokoneen äärellä toimistossa.

Med hjälp av våra API-lösningar effektiverar du din verksamhet

Automatiserade betalningar till nutid med realtidslösningar

Med OP API-lösningar för betalningarkan du gå mot en skötsel av ekonomin i realtid, där betalningar och kontouppgifter tätt stöder ditt företags affärsverksamhet. Välj de produkter som passar just ditt företag.

Ungefär 25 000 API-anrop per dag

Betalningar som förmedlas till 30 länder

10 miljoner euro som största betalning

Betalande i realtid

Gireringar överförs inom loppet av några sekunder från en bank till en annan under årets alla dagar. Håll dig uppdaterad om transaktionerna på dina konton genom att utnyttja våra lösningar.

Att skicka betalningar och göra kontoförfrågningar kan automatiseras helt med hjälp av gränssnitt. Det påskyndar ditt företags processer för att göra betalningar och följa upp fordringar. 

  • Med hjälp av OP Corporate Account Data API ser du det aktuella saldot på kontot i företagets programvara, och du kan vid behov omedelbart hämta uppgifter om kontotransaktioner.
  • Med hjälp av OP Corporate Payment API startar företagets programvara en SEPA-betalning eller en SEPA-expressbetalning från företagets konto direkt. 

Data som verksamhetens stöd

Många gånger är kunderna snabbare än ekonomiförvaltningen och kontouppgifter i realtid skulle behövas till exempel i kundbetjäningen, försäljningen eller logistiken.

Med våra gränssnitt kan bankens tjänster enkelt kopplas till en integrerad del av affärsrörelseprocesserna, i vilket system som helst.

Med OP Corporate Transaction Filter API kan du söka och avgränsa kontotransaktioner – till exempel med referens, betalningens belopp eller betalarens namn – för affärsrörelsens olika behov, till exempel för en tillämpning som används av kundbetjäningen.

Snabb utredning av betalningar

Företag får ofta felaktiga eller okända betalningar som de inte kan stämma av mot sina fordringar. När processen automatiseras med hjälp av gränssnitt, kan företaget snabbare och enklare reda ut och returnera felaktiga och okända betalningar.

  • Med hjälp av OP Corporate Transaction Info API kan företaget be om närmare uppgifter för betalningen så att betalningen kan identifieras. Med en oklar betalnings arkiveringskod kan kunden via gränssnittet hämta betalarens namn och adress.
  • Med hjälp av OP Corporate Refund API kan företagets programvara göra en återbetalning med den ursprungliga inbetalningens uppgifter. Man behöver inte ta reda på den ursprungliga betalarens kontonummer för att göra en återbetalning. OP styr återbetalningen till den ursprungliga betalarens konto. 

Hur tar du API-lösningar i bruk?
 

1. Ställ upp ett mål

Fundera och planera hur APIn bäst stöder just er affärsrörelse.

2. Bygg

Kalla utvecklarna till din hjälp senast nu! Vi erbjuder till hjälp en sandbox och utvecklarstöd.

3. Ingå avtal

Avtalet om de tjänster som ska användas ingås helt som självbetjäning.

 

4. Njut av nyttan

Använd gränssnitt i vardagen och njut av nyttan.

 

Guide for automatisering av betalningar

Vi har samlat ihop en praktisk guide, där du hittar tips och verktygen som hjälper att komma igång.

"I hanteringen av inkomna betalningar kommer API till sin rätt. En snabb hantering ger även ett trovärdigt intryck åt kunden." – Rauli Arjatsalo, Mediadrive Oy

Nainen työskentelee läppärillä nojatuolissa.

Att använda våra gränssnitt är enkelt

Bankens service på maskinspråk behöver inte vara mystisk.

Utvecklarna är väl förtrogna med REST APIn i JSON-format. Våra API-lösningar är utförligt dokumenterade och exempel finns offentligt tillgängliga på webbplatsen OP Developer så att ibruktagningen ska gå enkelt och problemfritt.

  • Eftersom användaren identifieras automatiskt i våra API-lösningar, är det möjligt att automatisera användningen av APIn helt. Autentisering baseras på OAuth 2.0-koder och mTLS-certifikat.

  • Du behöver inga separata auktorisationer för att använda våra gränssnitt.

Moderna lösningar möjliggör att banktjänsterna byggs upp precis där ditt företags verksamhet behöver dem. Må det vara ekonomiförvaltningen, kundtjänsten, produktionslinjen eller lagret.

"För en programvaruexpert är gränssnitt bekanta redan från egna produkter, så det var naturligt att även ta i bruk OP:s API-gränssnitt i betalningar." – Petteri Tolonen, Tolotech Oy

Mites katsoo pohtivan näköisenä tablettitietokonetta.

Det är bekymmersfritt att avtala om API-lösningar

När ditt företag är klart att ta i bruk API-lösningar i användning i produktionen är det sista steget att avtala om bruket av tjänsterna med banken. Att ingå avtal är enkelt och görs helt som självbetjäning.

  • Elektroniskt avtal 

  • Du betalar endast för de tjänster du väljer

  • Tydlig prissättning

  • Du hanterar avtalen även senare som självbetjäning

Du kan också befullmäktiga en tjänsteleverantör att sköta ditt företags betalningsrörelse via våra API-lösningar. Läs mer om befullmäktigande av tjänsteleverantör >

"Det gick enkelt och snabbt att börja använda systemet och exemplen var bra. Jag skulle aldrig ha trott att det gick så snabbt." – Joni Nygård, Lasi Nygård Ky

Använd gränssnitt i vardagen och njut av nyttan

 

Delta i utvecklandet med oss

Vi hör gärna önskemål och idéer om hur våra tjänster ännu bättre skulle stöda er verksamhet.

 

Behöver du hjälp?

Hittade du inget svar på din fråga? Kontakta oss så reder vi ut saken tillsammans.