Kolme henkilöä on neuvotteluhuoneessa kannettavan tietokoneen äärellä.

Tjänsteleverantörsfullmakt för API-lösningar

Nu kan tjänsteleverantörer enkelt och i realtid sköta företags betalningar.

Moderna och smidiga betalningar

Med programmeringsgränssnitt, alltså API, för betalningar kan företagen starta betalningar och hämta kontouppgifter direkt via sina egna system på ett modernt sätt.

Läs om utbudet av API-produkter för företags automatiska betalningar >

Med tjänsteleverantörsfullmakt kan företag med konto ge ett annat företag rättigheter att via gränssnitt sköta företagets automatiska betalningar. Tjänsteleverantör kan vara till exempel en bokföringsbyrå eller programleverantör.

Handlingsmodellen motsvarar till sina principer en bankförbindelsefullmakt, men är baserad på våra API-produkter i stället för Web Services-kanalen.

Det är enkelt att hantera fullmakten – Inga blanketter, ingen väntetid

Tjänsteleverantörsfullmakt ges på sidan OP API Admin och träder i kraft direkt. Registrering och bildande eller ändrande av avtal sköts helt som självbetjäning och förutsätter ingen kontakt till vår kundtjänst.

Du behöver som kund inte behärska gränssnittens tekniska funktion, din tjänsteleverantör sköter det tekniska. Till tjänsteleverantörer erbjuder vi gränssnitt för att förvalta sina erhållna behörigheter.

Registrering som tjänsteleverantör

Tjänsteleverantörsfullmakt kan endast ges till tjänsteleverantör som finns registrerad på sidan OP API Admin. I samband med registreringen ingår tjänsteleverantören tjänsteleverantörsavtal med sin egen andelsbank. Tjänsteleverantören behöver bara registrera sig en gång, därefter kan företag ge tjänsteleverantören fullmakter.

Befullmäktigande av tjänsteleverantör

Företaget kan bevilja en tjänsteleverantör behörighet genom att på sidan OP API Admin ingå ett nytt API-avtal och ange att det används av tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören markeras utifrån FO-nummer.

Ifall tjänsteleverantören inte ännu finns registrerad i OP API Admin får du meddelande därom vid upprättande av avtal. Med sina befogenheter kan tjänsteleverantören använda de gränssnittsprodukter för betalningar för ett annat företags räkning som det företrädda företaget har valt för det avtal som har ingåtts.

Hur fungerar tjänsteleverantörsfullmakt i OP API-lösningar för betalningar?

 

1. Registrering

Tjänsteleverantören som ska befullmäktigas ska registreras i OP API Admin.

2. Befullmäktigande

Företaget bildar ett nytt API-avtal och ger tjänsteleverantören behörighet att använda det.

3. Användning

Tjänsteleverantören hämtar tekniska koder och börjar använda API-lösningar.