Silmälaseja pitelevät kädet.

Betjäningstider för betalningar

Betjäningstiderna de s.k. cut off-tiderna för våra vanligaste tjänster.

En betalning behandlas vanligen vidare samma dag som vi har tagit emot den, förutsatt att den har nått oss inom våra betjäningstider. Om en betalning når oss efter den betjäningstid som nämns nedan, behandlas betalningen vidare den följande bankdagen. Bankdag är en dag då betalarens eller betalningsmottagarens bank har öppet så att den för sin del kan genomföra en betalningstransaktion. På skärtorsdag och nyårsafton samt vid övriga exceptionella öppettider, som meddelas separat, iakttas de tidsfrister som anges inom parentes i förteckningen nedan.

Betjäningstiderna de s.k. cut off-tiderna för våra vanligaste tjänster (exceptionella öppetider)

OPs nättjänster (inkl. OP Företagsekonomi)

 • Girering i realtid inom OP Gruppen 24.00
 • SEPA-betalningar till andra banker under samma bankdag 14.00
 • SEPA-betalningar 21.00
 • Utlandsbetalningar 16.50 (12.00)

Kontorstjänster, enligt kontorets öppettider, dock senast:

 • SEPA-betalningar 19.30
 • Utlandsbetalningar 16.00 (11.50)
 • Expressbetalning i realtid 16.00 (13.30)

Företagets bankförbindelse (Web Services) och materialöverföringskanalerna i OP-nättjänsterna för företag:

 • SEPA-betalningar till andra banker under samma bankdag 14.00
 • SEPA-betalningar och periodiska SEPA-betalningar (C2B) 18.00
 • Utlandsbetalningar (C2B) 17.00 (12.00)
 • Finansbolagstjänster factoringfakturor 13.00
 • Expressbetalning i realtid 16.30 (13.30)
 • Expressbetalning i materialform 15.30 (12.30)

Kassahanteringstjänsten:

 • Girering i realtid inom OP Gruppen 24.00
 • SEPA-betalningar till andra banker under samma bankdag 14.00
 • SEPA-betalningar 20.50
 • Utlandsbetalningar 16.50 (11.50)
 • Expressbetalning i realtid 15.45 (13.15)

Returdata Betalda fakturor (camt-returdata) bildas kl. 12, 15, 18 och 21.30 över de betalningar som lyckats fram till dess.

Betalningar som saknat täckning rapporteras i Returdata gällande utbetalning (3 fasens pain-returdata), som bildas och kan hämtas via Företagets bankförbindelse (WebServices) eller materialöverföringskanalen i OP-nättjänsterna för företag ungefär en halv timme efter behandlingen av materialet.