Elektronisk valutahandel

Handla med valuta på nätet med OP:s smarta verktyg för valutahandel

Flexibilitet i den dagliga verksamheten

Bakom OP:s elektroniska tjänster för valutahandel ligger helt automatiserade processer. Gjorda affärer fastställs genast och du får omedelbart de referenser du behöver för betalningarna. Det är också lätt att reagera på förändringar i situationer. Gällande skydd kan smidigt ändras med hjälp av våra tjänster.

Effektivitet

Du sparar tid och pengar då du kan följa upp valutakurserna i realtid och göra affärer när det passar ditt företag. Om du vill kan du också på en gång skydda ditt företags försäljningar, köp och prognoser i stället för manuella enskilda affärer.

Bättre riskhantering

Ditt företag har en uppdaterad vy över valutariskerna och skyddet, vilket gör det lättare att säkerställa likviditeten i olika valutor. Vid behov kan du dra nytta av säkringspolicyn automatiserat i hela organisationen.

FX Manager finns nu också som mobilversion!

Du har då tillgång till uppdaterade valutakurser och din aktuella säkerhetssituation var du än befinner dig. 

Hämta i App Store
Ladda Ned På Google Play

De rätta verktygen för ditt företags valutahandelsbehov

Våra elektroniska valutahandelstjänster underlättar och sätter fart på ditt företags valutahandel. Du kan köpa och sälja valutor, hantera valutariskerna och granska dina tidigare valutaaffärer.

För dina affärer erbjuder vi två olika system, av vilka du kan välja det verktyg som bäst passar ditt företags behov. OP eFX är ett snabbt och lätt system för regelbundna enskilda valutaaffärer. OP FX Manager gör företagets löpande handel och hantering av valutariskerna enkelt. Vi på OP hjälper alla våra kunder att hitta den tjänst som bäst passar just dem.

OP eFX underlättar vid enskilda valutaaffärer

OP eFX är ett elektroniskt program för valutahandel som kunderna kan använda för att göra valutaaffärer på egen hand mot utgående utlandsbetalningar, valutaaffärer mellan konton och valutaskydd. Genom att digitalisera processerna minskar du det manuella arbetet och underlättar ditt företags vardag. Varje valutaaffär som du gör arkiveras i tjänsten och du kan bläddra i ditt företags handelshistoria när som helst. Ett transaktionsbestämt infofält ger möjlighet till intern kontroll.

Logga in i OP eFX >

OP FX Manager gör fortlöpande valutahandel bekymmersfri

OP FX Manager behandlar ditt företags transaktionsmaterial (inköp och försäljningar) i valuta och producerar ett förslag på ett rätt dimensionerat valutaskydd som beaktar ditt företags säkringspolicy. 
Valutaskydd kan också basera sig på en prognos som du gör upp över kassaflödet. Tjänsten nettar fordringarna och skulderna i respektive valuta på önskat sätt och sammanslår materialet för din räkning. Du kan godkänna den skyddsrekommendation som tjänsten ger eller göra ändringar i den, varefter den lösning som du godkänt verkställs på valutamarknaden.

Uppföljnings- och rapporteringsverktygen i OP FX Manager ger en klar bild av ditt företags valutahandelshistoria och valutarisker. Om situationen förändras kan du reagera enkelt och smidigt.

Så här får du tillgång till elektroniska tjänster för valutahandel

1. Ta kontakt 

Ta kontakt med ditt företags kontaktperson hos OP eller direkt med OP Markets.

2. Gå igenom behovet av valutahandel

Berätta om ditt företags behov av valutahandel. Utifrån detta bedömer vi om OP eFX eller OP FX Manager är bättre anpassad till ditt företags behov. Vi säkerställer att du får de bästa möjliga tjänsterna för ditt företag och vi installerar dem klara för användning efter era behov.

3. Befullmäktiga personer för elektronisk valutahandel

Välj och befullmäktiga personer som har rätt att idka elektronisk valutahandel för ditt företags räkning. De personer som befullmäktigats får egna koder och lösenord för tjänsten.

4. Underteckna de avtal som behövs

Vi sänder dig ett elektroniskt nättjänstavtal för valutahandel och annan dokumentation i anslutning till valutaskydd som vi ber dig underteckna. Du kan behändigt underteckna avtalen elektroniskt. 

5. Ibruktagande och stöd

De personer som befullmäktigats för handel får adressen, användarkoden, lösenordet och bruksanvisningarna för tjänstens inloggningssida per e-post. Vi hjälper gärna till med inloggningen, med att göra inställningarna för handeln och med de första affärerna. Vi kommer till ort och ställe eller tar kontakt med er på distans.

6. Börja handla med valuta

Du kan nu börja handla med valuta elektroniskt. Vi står till din tjänst vardagar kl. 8.30–17.30.

 

OP eFX och OP FX Manager +358 10 252 4062

opfx.myynti@op.fi

Tjänsten tillhandahålls av OP Företagsbanken Abp.