Elektronisk fakturering för ditt företag – anvisningar om hur du tar i bruk e-fakturatjänsten

Vi har sammanställt anvisningar om hur du kan ta i bruk den elektroniska faktureringen för ditt företag och hur du kan betala företagets fakturor elektroniskt.

1. Så här tar du i bruk e-fakturatjänsten för ditt företag i tjänsten op.fi och i OP-mobilen:

I tjänsten op.fi och i OP-mobilen upprättar och sänder du företagets fakturor, följer upp fordringar och tar emot e-fakturor. Därtill kan du hantera ditt företags produkturval och kundregister. 

Via OP-mobilen kan du också sända påminnelsefakturor, återkommande fakturor och e-postfakturor.

 • Ingå ett Avtal om digital kommunikation för företag och ett avtal om e-fakturatjänsten i din andelsbank.
  Du kan välja att endast sända eller motta e-fakturor eller både och.
 • Om ditt företag fakturerar konsumentkunder, ska du upprätta ett fakturerarmeddelande.
  Efter det kan konsumenterna via sin nätbank beställa e-fakturor av ditt företag. Du kan upprätta ett fakturerarmeddelande på Finans Finlands webbplats och sända det via tjänsten op.fi.
 • Be om dina företagskunders e-fakturaadresser och spara dem i kunduppgifterna i tjänsten op.fi.
 • Meddela dina fakturerare ditt företags mottagningsadress för e-fakturor, så att du i fortsättningen får dina leverantörsfakturor elektroniskt.
 • Ladda avgiftsfritt ner OP-mobilen i din appbutik.
  I OP-mobilen kan du ta emot och sända fakturor med din telefon eller en datorplatta.


2. Så här tar du i bruk e-fakturatjänsten för ditt företag i bankförbindelsekanalen (Web Services)
 

Du kan upprätta e-fakturorna som ska sändas till banken i ditt företags faktureringssystem och sända fakturamaterialet med bankförbindelseprogram som ditt företag använder.

E-fakturatjänsten möjliggör en fullständig automatisering av ditt företags försäljnings- och leverantörsfakturering. 

 

 • Kontrollera att ditt företags försäljnings- och leverantörsfakturasystem kan behandla e-fakturor i Finvoice-format.
 • Ingå ett avtal om e-fakturatjänsten i din andelsbank.
 • Om ditt företag fakturerar konsumentkunder, ska du upprätta ett fakturerarmeddelande.
  Efter det kan konsumenterna via sin nätbank beställa e-fakturor av ditt företag. Du kan upprätta ett fakturerarmeddelande på Finans Finlands webbplats och sända det via tjänsten op.fi eller OP-mobilen, precis som övrigt fakturamaterial.
 • Meddela dina fakturerare ditt företags mottagningsadress för e-fakturor, så att du i fortsättningen får dina leverantörsfakturor elektroniskt.
 • Be om dina företagskunders e-fakturaadresser och spara dem i kunduppgifterna i tjänsten op.fi.