Nätfakturering för ditt företag – sänd och ta emot e-fakturor

E-fakturan är ett enkelt sätt att sköta ditt företags betalningar och fakturera dina kunder.

Kostnadseffektivt, behändigt och tryggt

Du minskar mängden arbete som hänför sig till exempelvis behandlingen av fakturorna och faktureringen av kunderna. I och med nätfaktureringen sparar du dessutom kostnaderna för pappersfaktureringen.

Du kan sända e-fakturor i tjänsten op.fi, bankförbindelsekanalen och OP-företagsmobilen

Du kan sända och ta emot ditt företags e-fakturor i tjänsten op.fi och i OP-företagsmobilen. Med hjälp av bankförbindelsekanalen kan du integrera e-faktureringen och betalningen av fakturor i ditt företags ekonomiförvaltningsprogram.

Sköt ditt företags leverantörsfakturor och fakturering på nätet

Du kan ta emot och sända e-fakturor i tjänsten op.fi eller i OP-Företagsmobilen. Med hjälp av bankförbindelsekanalen kan du betala fakturorna som e-fakturor och sköta nätfaktureringen av dina kunder i ditt företags ekonomiförvaltningsprogram.

Genom att sköta ditt företags leverantörsfakturor och fakturering som nätfakturor sparar du både resurser och tid. E-faktureringen effektiviserar även kassahanteringen, då försäljningsfordringarna fås in snabbare. Som företagskund hos OP behöver du inte heller några separata program för faktureringstjänsten.

Du kan sända fakturor både till dina företagskunder och dina konsumentkunder. Via OP-företagsmobilen kan du också sända påminnelsefakturor, återkommande fakturor och e-postfakturor.

Så här ta du i bruk den e-faktureringen

För att kunna ta emot och sända e-fakturor behöver ditt företag:

  1. OP:s nättjänstavtal eller ett avtal om bankförbindelsekanalen och 
  2. ett avtal om e-fakturatjänsten. 

Du kan ingå avtalen i din andelsbank, och samtidigt får du en e-fakturaadress, som du behöver för mottagningen av fakturor. Du kan välja att ingå ett avtal som omfattar endast nätfaktureringen, dvs. faktureringstjänsten, eller betalningen av fakturor, eller både och.

E-fakturering är ett tryggt, praktiskt och kostnadseffektivt sätt för företag att fakturera konsumenter och företag och betala räkningar.

Kirsi Intke Product Specialist, OP