OP:s nättjänst för finansiering

Hantera lätt ditt företags avbetalnings-, leasing- eller investeringsfinansiering.

Hantera ditt företags finansiering lätt på nätet

  • Granska uppgifterna om ditt företags finansieringsavtal, fakturor och finansieringsobjekt

  • Begär ändringar i finansieringsavtal

Användning av tjänsten

Du kan logga in i tjänsten med dina personliga nätbankskoder från alla finländska banker eller med Mobil ID. Observera att du inte kan använda tjänsten med företagstjänstkoder. Tjänsten finns endast på finska.

Användning av tjänsten för ett företags räkning förutsätter firmateckningsrätt registrerad i handelsregistret eller en fullmakt att använda tjänsten som ges med OP:s avtal om digital kommunikation. Företagets systemadministratör kan ge fullmakten i tjänsten op.fi. Om ditt företag ännu inte har ingått ett avtal om digital kommunikation kan du göra det i din egen andelsbank.

 

Kom ihåg säkerheten

Försäkra dig alltid om att du är i rätt tjänst innan du matar in din kod. Adressen till den rätta nättjänsten för finansiering är rahoitus.op.fi. Tjänsten är skyddad med HTTPS-förbindelse. Av säkerhetsskäl sänder vi dig inte adressen som en länk, utan du ska själv skriva in den i adressfältet.