Så här ansöker du om finansiering för ditt företag

Du kan skicka finansieringsansökan bekvämt på nätet. Ansökan binder dig inte till att ta emot finansieringen.

Vare sig finansieringsbehovet gäller ett litet inköp, en större investering eller balansering av säsongsvariationer, våra experter tar fram en lösning som är lämplig för företagets behov.

Vill du ansöka om amorteringsfrihet för företagslån på grund av coronapandemin? Fyll i den här ansökan.

Så här ansöker du om finansiering

  • Du kan enkelt ansöka om finansiering i tjänsten op.fi. Vi ber dig identifiera dig så att vi kan hantera ditt företags ansökan så snabbt som möjligt. Du kan identifiera dig med OPs eller din banks nättjänstkoder.
  • Våra experter kontaktar dig inom några bankdagar från det att vi tagit emot ansökan. Då vi behandlar ansökan bedömer vi ditt företags kreditvärdighet och våra experter tar fram en lösning som är lämplig för företagets behov.
  • Vi lämnar en finansieringsoffer till ditt företag. Våra experter räknar alltid ut en individuell finansieringsoffert.

Identifiera dig och ansök om finansiering

 

Påskynda behandlingen – du kan infoga dokument 

  • Om du ansöker om finansiering för ett företag som redan är verksamt, ska du ta fram de två senaste årens bokslutsuppgifter och eventuellt också revisionsberättelsen. Om det har gått över sex månader sedan bokslutet, behövs också en bokföringskörning eller ett mellanbokslut.
  • Vi är också intresserade av företagets affärsplan, kassaflödesanalys, budget och prognoser för hur finansieringen påverkar företagets framtid.
  • Om du söker finansiering för ett nytt företag ska du ha en färdig affärsplan samt en budget för tre år.
  • Om ditt företag har finansiering från andra finansiella institut, ska du ha också dessa uppgifter till hands.
  • Vi behöver säkerheter för finansieringen. Fundera redan på förhand ut vad ditt företag kunde använda som säkerhet för den finansiering du ansöker om. Läs mer om säkerheter.
  • Ansökan kräver identifiering. Om du inte är kund hos OP kan du välja din bank och identifiera dig med din banks nättjänstkoder.

Läs mer om säkerheter >

Läs mer om kassaflödeskalkyl >

Så här förbereder du dig för företagets finansieringsförhandlingar


Läs mer om anvisningar >