Så här ansöker du om finansiering för ditt företag

Du kan ansöka om finansiering för ditt företag enkelt på nätet. Nätansökan binder inte till att ta emot finansieringen, men det är det snabbaste sättet att ansöka om finansiering.

Vi erbjuder ditt företag det lämpligaste alternativet såväl för små anskaffningar, stora investeringar som utjämningen av säsongfluktuationer.

Så här ansöker du om finansiering
 

 • Fyll i ansökan enkelt i tjänsten op.fi.
  Du kan identifiera dig med OP:s eller en annan banks nättjänstkoder.
 • Våra experter kontaktar dig inom några bankdagar från det att vi tagit emot ansökan.
  När vi behandlar ansökan bedömer vi ditt företags kreditvärdighet och tar fram en lämplig lösning.
 • Vi ger ditt företag en finansieringsoffert.
  Vi räknar alltid ut den bästa finansieringsofferten från fall till fall.

Bifoga följande bilagor och uppgifter så påskyndas behandlingen av din ansökan
 

 • Det senaste officiella bokslutet ur vilket också den föregående räkenskapsperioden samt en eventuell revisionsberättelse framgår. Om det har gått över 6 månader sedan bokslutet, behövs också en bokföringskörning eller ett mellanbokslut.
 • Om du söker finansiering för ett nytt företag, behövs en affärsplan och en budget för tre år.
 • Också företagets affärsplan, kassaflödesanalys och resultatbudget är till nytta vid behandlingen av ansökan.
 • Uppgifter om eventuell finansiering som beviljats av andra finansiella institut.

Läs mer om kassaflödeskalkyl

Funder på säkerheter på förhand


Vi behöver säkerheter för finansieringen. Fundera redan på förhand ut vad ditt företag kunde använda som säkerhet för den finansiering du ansöker om. Våra experter ger råd i frågor som gäller säkerheter.

Läs mer om säkerheter

Så här förbereder du dig för finansieringsförhandlingarna