Finansieringstjänster för sme-företag i de digitala kanalerna

Granska företagets krediter enkelt − i de digitala kanalerna ser du alltid uppgifterna i realtid

Företagsfinansieringstjänsterna bekvämt i tjänsten op.fi och OP-mobilen

I tjänsten op.fi för företag och i OP-mobilen ser du enkelt uppgifterna för ditt företags krediter samtidigt som du sköter företagets dagliga bankärenden. Du ser saldo- och ränteuppgifterna i realtid och kan granska betalningsplanen för krediter. Då du är inloggad i tjänsten op.fi kan du också bland annat ladda ner dokument för bokslutet.

För att kunna använda digitala tjänster behöver ditt företag ett Avtal om digital kommunikation för företag. För att du ska kunna sköta företagets bankärenden behöver du också åtkomsträttigheter av företagets systemadministratör.

Ansök om ny finansiering i tjänsten op.fi eller OP-mobilen

Då ditt företag behöver ny finansiering till exempel för investeringar kan du ansöka om finansiering i tjänsten op.fi eller OP-mobilen. Kom också ihåg OP Finansieringslimit som ger flexibilitet i kassahanteringen. Det går enkelt att hantera limiten i tjänsten op.fi.

Sköt dina ärenden tryggt och behändigt

Vi utvecklar våra digitala tjänster fortlöpande så att de ska motsvara våra kunders behov. Säkerheten är alltid viktig för oss.

Finansieringsärenden i tjänsten op.fi och OP-mobilen

Uppgifter om företagets krediter

Om företaget har krediter hos OP, kan du bland annat kontrollera kreditens saldo och ränteuppgifter i tjänsten op.fi för företag (nätbanken) och i OP-mobilen (mobilappen för skötseln av bankärenden). Du kan också kontrollera om krediten har skyddats med återbetalningsskydd för företagskredit.

Observera att avbetalningsfinansiering och leasingavtal som beviljats av OP Företagsbanken inte syns i tjänsten op.fi eller OP-mobilen.

Till kredituppgifterna i tjänsten op.fi

Betalningsplaner

I kreditens betalningsplan ser du uppgifter om kommande och tidigare amorteringar. Du ser bland annat förfallodagarna och debiteringskontot för amorteringar och du kan enkelt kontrollera de kommande posterna ända till slutet av krediten eller se hur mycket låneamorteringar företaget har betalat i fjol och tidigare i år.

Till betalningsplanen

OP Finansieringslimit

Om ditt företag har OP Finansieringslimit hanterar du den förmånligare i tjänsten op.fi än i andra kanaler. Beroende på din åtkomsträtt kan du granska företagets finansieringslimiter eller lämna uttagsbegäran från dem.  

Du ser enkelt den utnyttjade limiten och hur mycket det ännu går att ta ut från limiten. Dessutom ser du uppgifterna för de uttagna krediterna, ett sammandrag över uttagsbegäran samt prisuppgifterna som innehåller uppgifter om krediternas referensräntor, marginaler och uttagsprovisioner.

Till finansieringslimiten

Saldobekräftelse för kredit

Du behöver saldobekräftelsen för en kredit för företagets bokslut. Du kan själv ladda ner den i tjänsten op.fi.

Ur saldobekräftelsen framgår kreditens nummer, saldo, betalda räntor och resultatregleringsräntor, betalda kostnader och dröjsmålsräntor, upplupna dröjsmålsräntor, samt en uppskattning över förfallande amorteringar och räntor.

Om ditt företag har flera krediter visas samma uppgifter också för alla krediter totalt.

Ladda ner saldobekräftelsen

Pantförteckning

Ur kreditens pantförteckning framgår panterna i anslutning till krediten, dvs. de objekt som företaget har pantsatt som säkerhet för krediten åt banken. Pantuppgifterna innehåller föremålet för panten (till exempel bostadsaktiebolaget), föremålets ägare samt föremålets användare. 

Ladda ner pantförteckningen

Ansök om finansiering för ditt företag i tjänsten op.fi eller OP-mobilen

Har ditt företag investeringsplaner? Om ditt företag behöver ny finansiering kan du ansöka om det bekvämt i tjänsten op.fi eller OP-mobilen.

I ansökan ska du berätta för ett hurdant projekt du behöver finansiering och hur mycket du behöver samt vilka säkerheter du har tillgängliga. Det lönar sig också att bifoga alla nödvändiga bilagor som behövs vid finansieringsförhandlingen såsom det senaste officiella bokslutet.