Keittiön kaapit ja tiskiallas

Finansiering av anskaffningar för hemmet och fritiden

Finansiering med engångskredit till kunder för inköp för hem och fritid

  • Ditt företag kan erbjuda kunderna engångskredit för renovering av hemmet. Krediten omfattar också monteringar. 
  • Vi har också lösningar för hälsovårdsfinansiering för dina kunder.
  • Med finansiering av småapparater finansierar du dina kunders anskaffning av mindre utrustning såsom gräsklippare, fyrhjulingar, snöskotrar.
  • Som stöd för försäljningen av engångskredit får du på ditt företags webbplats en färdig elektronisk självbetjäningskanal via vilken kunderna kan ansöka om finansiering och få den bekräftad redan före köpbeslutet.
  • Finansieringen kräver ingen säkerhet av kunden.
  • Din kund kan ansöka om skatteavdrag för räntorna och hushållsavdrag för monteringar.

Flexibel finansiering med Kontokredit

  • Kontokrediten är en fortlöpande kredit som erbjuds dina kunder via ditt företag. Den kan användas för inköp av hemmets bygg- och reparationsmaterial samt för inrednings- och trädgårdsanskaffningar.
  • Kunden kan när som helst använda Kontokrediten på nytt för att köpa mer.
  • Kunden kan använda kontokrediten i alla affärer som hör till samma kedja.
  • Ditt kundkonto kan också varumärkesanpassas och du får en elektronisk ansökningskanal på ditt företags webbplats.

Tfn 010 252 2870

kuluttajarahoitus@op.fi