Käyttöomaisuuspalvelu

Anläggningstillgångstjänsten

Hantera livscykeln hos ditt företags lösa anläggningstillgångar

OPs anläggningstillgångstjänst är avsedd för företag och samfund av alla storlekar. Den är ett progressivt sätt att förvärva och administrera företagets datateknik och andra lösa anläggningstillgångar, såsom apparater för produktion, logistik och lagring samt kontors- och butiksinredning.

Tjänsten stöder en systematisk förnyelse av ditt företags utrustning och främjar företagets mål för ansvarsfullhet genom att den tekniska utrustningen återvinns vid slutet av avtalsperioden.

Du kan använda tjänstens elektroniska anläggningstillgångsregister för rapporteringen. Med registret kan du också allokera och följa upp kostnaderna under de lösa anläggningstillgångarnas brukstid.

Vi erbjuder anläggningstillgångstjänsten i samarbete med 3 Step IT Oy.

Med våra lösningar kan du effektivisera processen med förvärv, administration och förnyelse av dina anläggningstillgångar, minska kostnader och slippa extra utredningsarbeten. Du säkerställer moderna och prestationsdugliga verktyg för ditt företag.
Jani Lindholm‚ finansieringschef, OP

Tjänsten effektiviserar och förenhetligar upphandlingsprocessen:

  • Uppgifterna som rapporteras är koncentrerade, tidsenliga och korrekta.
  • ICT-utrustningens sekundärmarknadsvärde leder till att leasingavgiften är konkurrenskraftig.
  • Kapitalen allokeras till affärsrörelsen, inte till utrustning som blir äldre för varje dag.
  • Du kan ansluta vår instrumentförsäkring som en del av tjänsten.

Administrationslösningarna ökar effektiviteten i ledningen av ditt företags ekonomi:

  • Du kan allokera kostnaderna och faktureringen enligt produktgrupp, projekt och kostnadsställe.
  • Ditt företags olika funktioner får tillgång till finansiell och teknisk information.
  • Du minimerar det manuella arbetet och felen.

Det är enkelt att förnya utrustningen enligt en brukstid som bestämts på förhand:

  • I stället för ICT-apparatur som tas ur bruk får du effektiva och tillförlitliga dataskyddsrutiner och logistiktjänster.
  • Vidareförsäljningen av apparatur som är i användbart skick och den miljövänliga återvinningen av material från trasiga apparater stöder målen för ansvarsfull affärsrörelse.
  • ISO14001 miljöcertifiering.