Henkilö avaa yritystilin verkossa.

Öppna företagskonto på nätet

Banktjänster för företagare enkelt och snabbt

Tämä otsikko ei käytössä

 1. Öppna företagskonto på nätet

  Som privatkund hos OP kan du öppna ett konto och andra tjänster för din firma på nätet, utan att besöka kontoret. Om du är kund i en annan bank eller har en annan bolagsform, ska du boka tid på nätet och öppna ett företagskonto hos OP.

 2. Börja förmånligt

  Betala bara för de tjänster du behöver. Du förbinder dig inte till långa avtalsperioder.

 3. Stöd av OP:s experter

  Vi hjälper dig i företagets alla skeden både på nätet, per telefon och ansikte mot ansikte när det passar dig bäst.

OP:s kund som startar med firmanamn

Öppna företagskonto

Övriga företagsformer och andra än kunder hos OP

Boka tid

 

Du kan ansöka om följande tjänster på nätet

 • Företagskonto och nätkontoutdrag (2,80 e/mån. och transaktionsvisa serviceavgifter enligt användning)

 • Avtal om digital kommunikation för företag (6 €/mån.)

 • OP-Visa Business Card (debit) (2,75 e/mån.)

 • De viktigaste försäkringarna för företagare

 • En livförsäkring på 30 000 euro till halva priset för 2 år för nyetablerade företagare. Teckna livförsäkringen här >

Din ansökan behandlas så fort som möjligt efter beställningen. Du kan administrera ditt företagskonto med dina personliga nättjänstkoder och också börja använda OP-företagsmobilen. Genom att byta profil kan du alltså med samma inloggning sköta både dina egna och ditt företags ärenden.

Tjänster beviljas av andelsbanken.

Vad är företagarens obligatoriska försäkring?

Företagaren måste skaffa en lagstadgad pensionsförsäkring, dvs. en FöPL-försäkring, då företagarens arbetsinkomst överskrider en årligen fastställd inkomstgräns. Exempelvis 2018 var inkomstgränsen 7656,26 euro. En FöPL-försäkring måste skaffas inom en månad från det att företagsverksamheten har inletts. Läs mer om FöPL-försäkringen och dess villkor (på finska).

Då du skaffar ett Startpaket får du 22 procent rabatt på företagarens FöPL-premie.

Skadeförsäkringarna beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Livförsäkringarna beviljas av OP-Livförsäkring Ab. Arbetspensionsförsäkringarna beviljas av Ilmarinen.