Eldsvådor tänds på lantbruk nästan dagligen – så här förebygger du aktivt skador

 

Visste du, att det varje dag på året tänds en eldsvåda på ett av lantbruken i Finland? På ett lantbruk tänds eldsvådor typiskt i elapparater, flisvärmecentraler, spannmålstorkar, byggnader för mjölkboskap samt i arbetsmaskiner till exempel till följd av elfel eller heta arbeten.

Många skador kan undvikas med åtgärder året om. Eldsvådor kan förebyggas genom att aktivt ta hand om flispannors, arbetsmaskiners och elapparaters regelbundna underhåll och granskningar, genom att hålla lokalerna städade och minimera brandbelastningen samt att se till så det finns tillräckligt med primärsläckningsutrustning.

Snabbservicelista för fliseldare

På allt fler lantbruk produceras värmen med flispanna, men att försumma underhållet förorsakar lätt skador. En flispanna är en ekonomisk och säker energikälla, bara anläggningen granskas och underhålls regelbundet.
På allt fler lantbruk produceras värmen med flispanna, men att försumma underhållet förorsakar lätt skador. En flispanna är en ekonomisk och säker energikälla, bara anläggningen granskas och underhålls regelbundet.

Med en elkartläggning får du ordning på lantbrukets brandrisk

Eldsvådor, elstötar och apparathaverier till följd av skadade elanläggningar är ett allvarligt gissel på lantbruk.
Eldsvådor, elstötar och apparathaverier till följd av skadade elanläggningar är ett allvarligt gissel på lantbruk.

Ditt lantbruksföretags viktigaste resurs är du och dina anställda – förutse personrisker!

 

Personskyddet kan enkelt glömmas bort, då lantbrukets verksamhet är i kraftigt fokus. För ditt lantbruks funktionssäkerhet är den viktigaste faktorn ändå du och dina anställda: hur skulle det gå med gården utan företagare? 

De vanligaste personskadorna på lantbruk är olycksfall som hör till halkning, arbetsmaskiner och djur. Också mitt i brådskan är det viktigt att stanna till för att observera till exempel olycksfallsrisker. Att ta hand om sig själv och de anställda är en satsning som märks på lång sikt.

På Eskolas släktgård satsar man helhjärtat på arbetet. För gårdens nuvarande ägare Aino och Henri är lantbruksföretagande mer än ett arbete – det är egentligen en livsstil. De senaste åren har Eskolas gård utökat sin verksamhet även till biovärmeföretagande och ekologisk odling. För att den dagliga verksamheten ska löpa smidigt måste riskhanteringen och nätverket av samarbetspartner vara i ordning.

Har du försäkrat det viktigaste på ditt lantbruk – dig själv?
Lantbrukets arbetarskydd är en investering i framtiden
Kuvassa isä ja poika seisovat pellolla tutkimassa viljaa.
Komplettera ditt skydd med frivilliga försäkringar