Mies juoksee metsässä ammattiurheilijaturva hankittuna.

Skydd för professionella idrottsutövare

Tryggar att professionella idrottsutövare blir snabbt intagna för vård vid olycksfall samt tryggar deras utkomst under pensionstiden.
2

Pensionsskydd för arbetsoförmåga och ålderdom

Om din karriär som professionell idrottsutövare avbryts för tidigt genom att du blir skadad, tryggar vårt heltäckande pensionsskydd din utkomst efter din idrottskarriär.

3

Skadehjälpen alltid till din tjänst

I Pohjola Skadehjälpen hittar du anvisningar för skadesituationer och de läkare som vi samarbetar med nära dig såväl i Finland som utomlands.

Lagstadgad försäkring för professionella idrottsutövare

Med vår försäkring för professionella idrottsutövare kan du glömma bekymren och fokusera på det viktigaste – din idrottsprestation. Oavsett om du råkar ut för en skada på träningen eller i en tävling, täcker vår försäkring till exempel kostnader för vård till följd av ett idrottsolycksfall och en idrottsskada.

Skydd för professionella idrottsutövare ska tecknas för en idrottare som inte fyllt 65 år och vars beskattningsbara inkomster av idrott som i huvudsak utövas i Finland är minst 12 550 euro. Inkomstgränsen fastställs årligen.

  • I enlighet med det som nämns ovan ska en idrottsförening eller en annan sammanslutning som bedriver idrott försäkra alla lagidrottare som har ett spelaravtal med föreningen.
  • Du som är individuell idrottare kan försäkra dig med Skydd för professionella idrottsutövare, om du vill.

Skyddet för professionella idrottsutövare är en försäkring som är förenlig med lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare och kan användas för att teckna en olycksfalls- och pensionsförsäkring för både lagidrottare och individuella idrottare.

Med stöd av försäkringen får den professionella idrottsutövaren vård hos en specialistläkare på idrottsskador, vilket hjälper idrottaren att återhämta sig och börja idrotta igen.

Trygghet mot olycksfall som sker på och utanför spelplanen

Det finns många risker och farliga moment i idrotten. Med en försäkring för professionella idrottsutövare tryggar du idrottarens välmående och hela laget på spelplanen. Om en idrottare skadas i en tävling eller träning, kan idrottaren gå direkt till vilken läkare som helst för att få snabb första hjälpen.

Hos vår läkarpartner behöver den försäkrade inte själv betala kostnader för vård. Skaderegleringen sköts smidigt med försäkringsintyget i samband med läkarbesök. 

Vi ersätter olycksfall som sker i förhållanden som är typiska för idrottsgrenen:

  • i samband med spel- och idrottsprestationer
  • vid träning under handledning eller övervakning eller i enlighet med ett träningsprogram
  • när idrottsutövaren är på väg från sin bostad eller inkvartering till en tävlings-, spel- eller träningsplats eller tillbaka därifrån.
  • när idrottsutövaren deltar i aktiviteter som hör till reseprogrammet under spel-, tävlings- eller träningsresor
  • när idrottsutövaren på uppdrag av en idrottsförening eller annan organisation representerar föreningen eller organisationen vid ett representationstillfälle samt under resa till och från ett sådant evenemang

Ett heltäckande pensionsskydd som tryggar idrottarens utkomst när karriären är slut

Olycksfallspensionen ger skydd mot arbetsoförmåga som orsakas av idrotten, när idrottskarriären tar slut på grund av en skada. Den skadade idrottaren får också stöd i den förändrade livssituationen genom rehabilitering som ges för att hjälpa personen att bli sysselsatt i ett annat arbete. Under yrkesinriktad rehabilitering betalas olycksfallspension i högst fem års tid, och för skada som orsakat varaktig arbetsoförmåga ända fram tills ålderspensionen börjar.

Familjepensionen tryggar de anhörigas utkomst om det allra värsta sker och idrottaren avlider till följd av ett olycksfall.

Ålderspensionen kompletterar idrottarens utkomst under pensionen. Pension intjänas under försäkringens giltighetstid utan undre åldersgräns.

Intresserad? Lämna en offertbegäran om Skydd för professionella idrottsutövare, så tar våra experter kontakt inom kort!

Om en professionell idrottsutövare drabbas av ett olycksfall, ska en representant för den förening som är försäkringstagare eller idrottsutövaren fylla i försäkringsintyget och sända det till Pohjola Försäkring.

Ta försäkringsintyget till den läkare som vi samarbetar med, så får du vården avgiftsfritt. Sänd därefter försäkringsintyget och läkarutlåtandet till oss, så fattar vi ersättningsbeslutet. Vid behov ber vi om kompletterande redogörelser.

Om den skadade eller föreningen själv betalat sjukvårds- eller resekostnader, sänd till Pohjola Försäkring en redogörelse över kostnaderna och betalarens kontouppgifter.

Bra att veta:

  • Av försäkringsintyget ska framgå exakt datum för skadan samt skadans art och en beskrivning av händelsen.
  • För varje olycksfallsskada behövs ett läkarutlåtande E, av vilken framgår diagnos, skadans art och hur den inträffade.
  • Ett försäkringsintyg räcker till för varje händelse.

Olycksfallsförsäkringen som ingår i skyddet för professionella idrottsutövare beviljas av Pohjola Försäkring Ab och pensionen av OP-Livförsäkrings Ab.