Information om betalningsrörelsens tjänster

Betalningsförmedlingen fungerar normalt.

Beställ betalningsrörelsemeddelandet till din e-post.

Information om tjänster för betalningsrörelse

Status om tjänster

Företagets bankförbindelse (WebServices)

MaterialStatus
Kontoutdrag på maskinspråk
Kontoutdragen är färdiga 18.06.2021 kl 21:57.53
Referenstransaktionsförteckning
Referenstransaktionförteckningar är färdiga 18.06.2021 kl 21:21.01
XML-kontoutdrag
Kontoutdragen är färdiga 18.06.2021 kl 22:13.40
XML-referenstransaktionsförteckning
Referenstransaktionförteckningar är färdiga 18.06.2021 kl 21:27.53

Avgående material (Web Services, materialöverföring för OP-nättjänsten för företag)

MaterialStatus
C2B-material (avgående SEPA- och utlandsbetalningar, expressbetalningar och returdata)
Betalningarna har behandlats 18.06.2021

Ankommande betalningar från andra banker

MaterialStatus
Ankommande SEPA-betalningar
Betalningarna har registrerats på kontona 18.06.2021