Information om betalningsrörelsens tjänster

Betalningsförmedlingen fungerar normalt.

 

 

Beställ betalningsrörelsemeddelandet till din e-post.

Information om tjänster för betalningsrörelse

Status om tjänster

Företagets bankförbindelse (WebServices)

MaterialStatus
Kontoutdrag på maskinspråk
Kontoutdragen är färdiga 28.02.2020 kl 00:33.32
Referenstransaktionsförteckning
Referenstransaktionförteckningar är färdiga 27.02.2020 kl 21:24.47
XML-kontoutdrag
Kontoutdragen är färdiga 27.02.2020 kl 23:23.02
XML-referenstransaktionsförteckning
Referenstransaktionförteckningar är färdiga 27.02.2020 kl 21:34.12

Avgående material (Web Services, materialöverföring för OP-nättjänsten för företag)

MaterialStatus
C2B-material (avgående SEPA- och utlandsbetalningar, expressbetalningar och returdata)
Betalningarna har behandlats 28.02.2020

Ankommande betalningar från andra banker

MaterialStatus
Ankommande SEPA-betalningar
Betalningarna har registrerats på kontona 28.02.2020