Information om betalningsrörelsens tjänster

 

 

Betalningsförmedlingen fungerar normalt.

Beställ betalningsrörelsemeddelandet till din e-post.

Information om tjänster för betalningsrörelse

Status om tjänster

Företagets bankförbindelse (WebServices)

MaterialStatus
Kontoutdrag på maskinspråk
Kontoutdragen är färdiga 06.06.2020 kl 00:32.23
Referenstransaktionsförteckning
Referenstransaktionförteckningar är färdiga 05.06.2020 kl 21:23.58
XML-kontoutdrag
Kontoutdragen är färdiga 05.06.2020 kl 22:20.46
XML-referenstransaktionsförteckning
Referenstransaktionförteckningar är färdiga 05.06.2020 kl 21:32.33

Avgående material (Web Services, materialöverföring för OP-nättjänsten för företag)

MaterialStatus
C2B-material (avgående SEPA- och utlandsbetalningar, expressbetalningar och returdata)
Betalningarna har behandlats 05.06.2020

Ankommande betalningar från andra banker

MaterialStatus
Ankommande SEPA-betalningar
Betalningarna har registrerats på kontona 05.06.2020