Information om betalningsrörelsens tjänster

Betalningsförmedlingen fungerar normalt.

Beställ betalningsrörelsemeddelandet till din e-post.

Information om tjänster för betalningsrörelse

Status om tjänster

Hämtbara kontorapporteringsmaterial (Web Services, materialöverföring för OP-nättjänsten för företag)

MaterialStatus
Kontoutdrag på maskinspråk
Kontoutdragen är färdiga 17.05.2024 kl 22:10.28
Referenstransaktionsförteckning
Referenstransaktionförteckningar är färdiga 17.05.2024 kl 21:24.06
XML-kontoutdrag
Kontoutdragen är färdiga 18.05.2024 kl 06:00.23
XML-referenstransaktionsförteckning
Referenstransaktionförteckningar är färdiga 18.05.2024 kl 06:00.23

Avgående material (Web Services, materialöverföring för OP-nättjänsten för företag)

MaterialStatus
I C2B-material utgående SEPA betalningar, utlandsbetalningar, POPS express betalningar, SEPA express betalningar och returdata
Betalningarna har behandlats 17.05.2024

Ankommande betalningar från andra banker

MaterialStatus
SEPA-betalningar
Betalningarna har registrerats på kontona 17.05.2024
SEPA express betalningar SCT-INST
Mottagning av SEPA express betalningar pågår normalt 17.05.2024