Information om betalningsrörelsens tjänster

Den tekniska störningen i OP:s ankommande och avgående SEPA-betalningar har åtgärdats och betalningarna överförs igen normalt. Ankommande betalningar har krediterats på kundernas konton. En del av de utgående betalningarna överförs till mottagarens bank den 5 december. Vi beklagar de olägenheter som fördröjningen av betalningarna orsakar.

Beställ betalningsrörelsemeddelandet till din e-post.

Information om tjänster för betalningsrörelse

Status om tjänster

Hämtbara kontorapporteringsmaterial (Web Services, materialöverföring för OP-nättjänsten för företag)

MaterialStatus
Kontoutdrag på maskinspråk
Kontoutdragen är färdiga 04.12.2023 kl 22:29.33
Referenstransaktionsförteckning
Referenstransaktionförteckningar är färdiga 04.12.2023 kl 21:28.49
XML-kontoutdrag
Kontoutdragen är färdiga 04.12.2023 kl 22:40.59
XML-referenstransaktionsförteckning
Referenstransaktionförteckningar är färdiga 04.12.2023 kl 21:46.09