Information om betalningsrörelsens tjänster

Betalningsförmedlingen fungerar normalt.

Beställ betalningsrörelsemeddelandet till din e-post.

Information om tjänster för betalningsrörelse

Status om tjänster

Företagets bankförbindelse (WebServices)

MaterialStatus
Kontoutdrag på maskinspråk
Kontoutdragen är färdiga 14.12.2019 kl 00:38.08
Referenstransaktionsförteckning
Referenstransaktionförteckningar är färdiga 13.12.2019 kl 21:30.26
XML-kontoutdrag
Kontoutdragen är färdiga 14.12.2019 kl 00:26.34
XML-referenstransaktionsförteckning
Referenstransaktionförteckningar är färdiga 13.12.2019 kl 21:39.09

Avgående material (Web Services, materialöverföring för OP-nättjänsten för företag)

MaterialStatus
C2B-material (avgående SEPA- och utlandsbetalningar, expressbetalningar och returdata)
Betalningarna har behandlats 16.12.2019 kl 09:37:29

Ankommande betalningar från andra banker

MaterialStatus
Ankommande SEPA-betalningar
Betalningarna har registrerats på kontona 16.12.2019