Information om betalningsrörelsens tjänster

Betalningsförmedlingen fungerar normalt.

Beställ betalningsrörelsemeddelandet till din e-post.

Information om tjänster för betalningsrörelse

Status om tjänster

Företagets bankförbindelse (WebServices)

MaterialStatus
Kontoutdrag på maskinspråk
Kontoutdragen är färdiga 29.06.2022 kl 22:05.11
Referenstransaktionsförteckning
Referenstransaktionförteckningar är färdiga 29.06.2022 kl 21:20.27
XML-kontoutdrag
Kontoutdragen är färdiga 29.06.2022 kl 22:17.14
XML-referenstransaktionsförteckning
Referenstransaktionförteckningar är färdiga 29.06.2022 kl 21:30.02

Avgående material (Web Services, materialöverföring för OP-nättjänsten för företag)

MaterialStatus
C2B-material (utgående SEPA och utlandsbetalningar, POPS express betalningar, SEPA express betalningar och returdata)
Betalningarna har behandlats 30.06.2022 kl 12:43:00

Ankommande betalningar från andra banker

MaterialStatus
Ankommande SEPA-betalningar
Betalningarna har registrerats på kontona 30.06.2022
SEPA express betalningar SCT-INST
Mottagning av SEPA express betalningar pågår normalt 30.06.2022