Information om betalningsrörelsens tjänster

 

 

Betalningsförmedlingen fungerar normalt.

Beställ betalningsrörelsemeddelandet till din e-post.

Information om tjänster för betalningsrörelse

Status om tjänster

Företagets bankförbindelse (WebServices)

MaterialStatus
Kontoutdrag på maskinspråk
Kontoutdragen är färdiga 24.10.2020 kl 01:37.01
Referenstransaktionsförteckning
Referenstransaktionförteckningar är färdiga 23.10.2020 kl 21:21.48
XML-kontoutdrag
Kontoutdragen är färdiga 24.10.2020 kl 01:46.45
XML-referenstransaktionsförteckning
Referenstransaktionförteckningar är färdiga 23.10.2020 kl 21:38.03

Avgående material (Web Services, materialöverföring för OP-nättjänsten för företag)

MaterialStatus
C2B-material (avgående SEPA- och utlandsbetalningar, expressbetalningar och returdata)
Betalningarna har behandlats 26.10.2020 kl 02:36:49

Ankommande betalningar från andra banker

MaterialStatus
Ankommande SEPA-betalningar
Betalningarna har registrerats på kontona 26.10.2020 kl 03:50:21