Information om betalningsrörelsens tjänster

 

 

Betalningsförmedlingen fungerar normalt.

Beställ betalningsrörelsemeddelandet till din e-post.

Information om tjänster för betalningsrörelse

Status om tjänster

Företagets bankförbindelse (WebServices)

MaterialStatus
Kontoutdrag på maskinspråk
Kontoutdragen är färdiga 05.06.2020 kl 00:33.33
Referenstransaktionsförteckning
Referenstransaktionförteckningar är färdiga 04.06.2020 kl 21:23.50
XML-kontoutdrag
Kontoutdragen är färdiga 05.06.2020 kl 00:38.32
XML-referenstransaktionsförteckning
Referenstransaktionförteckningar är färdiga 05.06.2020 kl 00:29.19

Avgående material (Web Services, materialöverföring för OP-nättjänsten för företag)

MaterialStatus
C2B-material (avgående SEPA- och utlandsbetalningar, expressbetalningar och returdata)
Betalningarna har behandlats 05.06.2020 kl 15:05:04

Ankommande betalningar från andra banker

MaterialStatus
Ankommande SEPA-betalningar
Betalningarna har registrerats på kontona 05.06.2020