Information om betalningsrörelsens tjänster

Betalningsförmedlingen fungerar normalt.

Beställ betalningsrörelsemeddelandet till din e-post.

Information om tjänster för betalningsrörelse

Status om tjänster

Företagets bankförbindelse (WebServices)

MaterialStatus
Kontoutdrag på maskinspråk
Kontoutdragen är färdiga 05.06.2023 kl 22:21.35
Referenstransaktionsförteckning
Referenstransaktionförteckningar är färdiga 05.06.2023 kl 21:25.32
XML-kontoutdrag
Kontoutdragen är färdiga 05.06.2023 kl 22:32.40
XML-referenstransaktionsförteckning
Referenstransaktionförteckningar är färdiga 05.06.2023 kl 21:43.23

Avgående material (Web Services, materialöverföring för OP-nättjänsten för företag)

MaterialStatus
C2B-material (utgående SEPA och utlandsbetalningar, POPS express betalningar, SEPA express betalningar och returdata)
Betalningarna har behandlats 06.06.2023 kl 08:32:41

Ankommande betalningar från andra banker

MaterialStatus
Ankommande SEPA-betalningar
Betalningarna har registrerats på kontona 06.06.2023
SEPA express betalningar SCT-INST
Mottagning av SEPA express betalningar pågår normalt 06.06.2023