Information till programvaruleverantörer

På sidan har samlats information gällande OPs betalningsrörelse speciellt åt programvaruleverantörer som skapar finansiella förvaltningssystem eller bankprogramvaror.