Exportfactoring

Med hjälp av OP:s exporttjänster får du snabbt tillgång till företagets exportfordringar.

OP stöder exporthandeln i finländska företag. Långa betalningstider kan utgöra ett hinder för export: utländska köpare kanske kräver flexibla betalningsvillkor medan det finländska företaget önskar förhands- eller kontantbetalning.

Med hjälp av OP:s heltäckande exporttjänster kan du påskynda omsättningen av företagets exportfordringar, frigöra driftskapital för annan verksamhet och bibehålla företagets likviditet. Också ränte- och valutarisken minskar. Då du kan erbjuda köparna betalningstid får företaget även en betydande konkurrensfördel. Dessutom ökar exportfactoring skyddet mot kreditrisker både i Finland och utomlands.

Exportfactoring är ett mångsidigt servicekoncept som underlättar finansieringen av företagets driftskapital och möjliggör uppföljning och kontroll av köparnas ekonomiska situation. Vid exportfactoring överför ditt företag sin utländska och/eller inhemska fakturering på OP. De överförda fakturorna fungerar som säkerhet för krediten.

Ditt företag kan öppna en kreditgräns hos OP för att finansiera sina inhemska och/eller utländska fakturor. Gränsen är kontinuerlig och kan höjas allteftersom försäljningen ökar.