Viisi kypärää rivissä.

Försäkringar i internationell affärsverksamhet

En förutsättning för att de finländska företagens affärsverksamhet ska växa är ofta att de expanderar utomlands. I utrikeshandeln ingår risker som det lönar sig att beakta genast från början av företaget affärsverksamhet i utlandet.

Företag som idkar import och export från Finland får från oss vältäckande försäkringstjänster för såväl transporter som personal på resa.

Varför lönar det sig att försäkra transporter?

Varutransportförsäkringen täcker de risker som kan drabba varor under transporten eller vid mellanlagring i anslutning till transporten.

Du behöver en transportförsäkring då

  • ditt företag ger i uppdrag att transportera varor till en annan del av världen.
  • ditt företag har köpt varor som ska transporteras på ditt ansvar och säljaren har inte försäkrat transporten för din räkning.
  • ditt företag säljer varor och har avtalat med köparen om att säljaren ska försäkra varorna.

 

Försäkringstagare kan vara köparen, säljaren eller varans ägare. Objektet för varutransportförsäkringen är den vara som transporteras någonstans i världen. Försäkringen tecknas av den som bär risken eller försäkringsskyldigheten enligt köpeavtalet eller en leveransklausul (t.ex. Incoterms).

Varför lönar det sig att teckna reseförsäkring för den personal som arbetar i utlandet?

  • Reseförsäkringen ger skydd vid reserisker som realiseras före, under eller efter tjänsteresor och utlandsuppdrag.
  • Tillgången på sjukvård och kostnaderna för den varierar runt om i världen ifall arbetstagaren plötsligt insjuknar.
  • Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen ersätter inte sjukdom som bryter ut under resa eller olycksfall utanför arbetstid.
  • Också egendom som tas med på resan behöver skydd exempelvis mot stöld.

 

Reseförsäkringen fungerar väl som skydd mot skador som inträffar under personalens arbetsresor, tjänsteresor, utlandsuppdrag och semesterresor.

Hur hanterar du riskerna hos ditt företags egendom och verksamhet i utlandet?

Då företagets dotterbolag i utlandet har ansenliga risker för egendom och verksamhet, kan Pohjola Försäkring sköta försäkringarna koncentrerat i Finland. Hela koncernens försäkringsskydd kan avtalas i ett finländskt ramavtal som täcker även dotterbolag i andra länder. De olika ländernas lokala försäkringsskydd skapar en omfattande helhet, till vilken behövliga riskhanteringstjänster kan läggas till.

Vi verkställer försäkrings- och riskhanteringsskyddet genom vårt internationella nätverk.

 

Kuljetusalan yrittäjä iloisesena ja hymyillen työssään, tietäen että kuljetusvakuutus on kunnossa.
Varutransportförsäkring för företag
Ersätter skador som drabbar varan under transport.
Nainen on lennolla yrityksen matkavakuutus turvanaan.
Reseförsäkring för företag
Ett förmånligt sätt att förbereda sig för överraskande skador när de anställda i ditt företag reser utomlands.