Importinkasso

Importinkasso ger betaltid

Inkasso, på engelska Cash Against Documents (C/D), Cash Against Acceptance (CAA), är ett betalningssätt för utrikeshandel inom import. Där sänder den utländska säljaren de handlingar som ansluter sig till handeln till sin bank, och ber banken debitera betalningen av köparen, det vill säga ditt företag, efter leveransen. Ur ditt företags synvinkel lönar det sig att använda inkasso som betalningssätt, för då kan du vid betalningstidpunkten vara säker på att varan har anlänt eller är på väg. Samtidigt effektiveras användandet av ditt företags driftskapital, då du bekvämt får betalningstid.

Då handlingarnas överlämningsvillkor är D/P (Documents Against Payment) löses dokumentationen in då handlingarna uppvisas. Det är möjligt för köparen att betala först då varorna anlänt till destinationslandet. Ditt företag undviker missförstånd, om köpeavtalet innehåller klausuler om betalningstidpunkt – t.ex. att betalningen sker efter att varan anlänt.