Kohtaaminen lentokentällä

Importinkasso

Importinkasso ger betaltid

Importinkasso är ett betalningssätt för utrikeshandel där säljaren sänder de handlingar som ansluter sig till handeln till sin bank, och ber banken debitera betalningen av köparen efter leveransen. Ur ditt företags synvinkel lönar det sig att använda inkasso som betalningssätt, för du kan då vara säker på att betalningen sker först efter det att varan avsänts eller anlänt. Samtidigt effektiveras användandet av driftskapital, då du får betalningstid.

Då handlingarnas överlämningsvillkor är D/P (documents against payment) löses dokumentationen in då handlingarna uppvisas. Det är möjligt för köparen att betala först då varorna anlänt till destinationslandet. Ditt företag undviker missförstånd, om köpeavtalet innehåller klausuler om betalningstidpunkt – t.ex. att betalningen sker efter att varan anlänt.