OP Lättföretagare

OP Lättföretagare – en tjänst för alla lättföretagare

OP Lättföretagare sköter pappersarbetet för dig

Tjänsten OP Lättföretagare sköter det tunga pappersarbetet, och du har mer tid för det arbete som faktureras. Vi sköter bokföringen och skattedeklarationerna för din räkning, och via tjänsten sköter du också enkelt faktureringen.

​Som OP Lättföretagare får du ett FO-nummer

Vi ansöker om ett FO-nummer för dig. I och med FO-numret blir du en enskild näringsidkare och får rätt till värdefulla förmåner. Du kan till exempel dra av anskaffningar för affärsverksamheten i beskattningen.

Du får stöd av vår chattkundtjänst

OP Lättföretagarna har stöd av en chattjänst, där våra experter hjälper dig i företagarfrågor.

Överväger du att grunda ett företag, men tycker att byråkratin som hör ihop med det känns utmanande?

Att vara lättföretagare är ett bra alternativ. Då kan du låta tjänsten OP Lättföretagare sköta det tunga pappersarbetet. Det ger dig mer tid för den egentliga företagsverksamheten och för att utföra det arbete som faktureras. Ofta inleder lättföretagare sin företagsverksamhet som en bisyssla till lönearbetet, och för en del utvecklas den här bisysslan med tiden till företagande på heltid.

När du grundar ett företag måste du fundera till exempel hur bokföringen ska ordnas och fakturorna skickas samt var du kan få hjälp i frågor som gäller företagande. I tjänsten OP Lättföretagare sköter vi bokföringen och skattedeklarationerna för din räkning. Via tjänsten sänder du också lätt fakturor till dina kunder. Dessutom har du stöd av vår chattkundtjänst, där våra experter hjälper dig i frågor som gäller företagande.

När du har registrerat dig som OP Lättföretagare skaffar vi dig ett FO-nummer. I och med FO-numret blir du en enskild näringsidkare och är därmed berättigad till värdefulla förmåner. Du kan dra av anskaffningar för affärsverksamheten i beskattningen, till exempel kan en frilansfotograf göra avdrag för kamera och annan utrustning hen använder. Som OP Lättföretagare är du också, beroende på beloppet du fakturerat, berättigad till lättnad vid momsskyldighetens nedre gräns. I och med dessa förmåner får du mer pengar i handen än om du inte hade något FO-nummer.

Servicen erbjuds av Pivo Wallet Oy.

Vad kostar det att använda tjänsten OP Lättföretagare?

För användningen av tjänsten tas det ut en serviceavgift på 5 %, det vill säga du betalar endast 5 % + moms av försäljningsbeloppet utan moms till OP Lättföretagare.

Om du under ett år fakturerar över 30 000 euro, är resten av året avgiftsfritt för dig. Användningen av tjänsten medför inga övriga kostnader. Om du inte fakturerar något kostar användningen av tjänsten med andra ord ingenting.

 

För vem lämpar sig lättföretagandet?

Tjänsten OP Lättföretagare kan användas av vem som helst, också kunder hos andra banker än OP. Att vara lättföretagare lämpar sig i synnerhet för personer som säljer sin kompetens, frilansare och personer med företagande som bisyssla. Typiska branscher där tjänsten används är till exempel fotografering, motions- och må bra-branschen, skönhetsvård, bygg och renovering, IT-branschen samt många olika konsulttjänster.

Tjänstens användare måste vara minst 18 år.

Tjänsten lämpar sig inte för den som vill bedriva utrikeshandel eller anställa en arbetstagare eller som kommer att ha stora investeringar som kräver finansiering. Då rekommenderar vi att man i stället för att bli lättföretagare till exempel bildar ett aktiebolag. 

Om du inte är säker på om OP Lättföretagare lämpar sig för just dig, så hjälper vår chattkundtjänst dig gärna!