Mies bussissa

OP Lättföretagare

OP Lättföretagare är en bra lösning för dig som har beslutat att bli företagare på deltid eller heltid. Mest nytta av tjänsten och de skattelättnader den medför har företagare som säljer sin kompetens.

Vad ingår i tjänsten OP Lättföretagare?

  1. Du kan grunda företaget avgiftsfritt (du får ett eget FO-nummer)
  2. Faktureringstjänst
  3. Automatisk bokföring
  4. En digital bokföringsbyrå för firman (inkl. skattedeklarationer och skattebetalningar)
  5. Inga fasta kostnader

Genom tjänsten kan du beställa pensionsförsäkring för företagare (FöPL-försäkring) samt frivilliga försäkringar. I tjänsten får du också svar på frågor om företagande och hjälp via chatten.

Servicen erbjuds av Pivo Wallet Oy.

Vi debiterar en serviceavgift för användningen av tjänsten. Inga fasta kostnader, du betalar bara för användningen.

Funderar du på hur företagande påverkar ditt arbetslöshetsskydd? Se mer detaljerade uppgifter på nätsidorna för OP Lättföretagare och Arbets- och näringslivsministeriet.