Lainopilliset palvelut

Juridiska tjänster för lantbruksföretagare

Andelsbankens jurister hjälper i juridiska frågor i olika skeden av livet.

Vi erbjuder det bredaste nätverket med bankjurister i Finland. Vi är insatta också i lantbruksföretagarnas juridiska behov. Våra jurister har specialiserat sig på juridiska frågor i anslutning till kapitalförvaltning:

 • bouppteckningar
 • arvskiften
 • generationsväxlingar
 • avvittringar
 • testamenten
 • intressebevakningsfullmakter
 • äktenskapsförord
 • gåvobrev.

Vi har också expertis för att upprätta:

 • köpebrev för fastigheter och bostadsaktier
 • arrendeavtal
 • avtal om delning av besittning
 • lagfarter, inteckningar och andra registreringsärenden
För skötseln av uppdragen debiteras en avgift enligt bankens servicetariff. Om det finns OP-bonus, kan de användas för att betala de juridiska tjänsterna.