Nainen poimii marjoja hymyillen, sillä hänellä on maatilavakuutus toimintansa turvana.

Maatilavakuutukset

Turvaa maatilasi omaisuus ja toiminta.

Maatilavakuutukset yhdessä paketissa

Maatilavakuutuksella turvaat kattavasti maatilan omaisuutta ja toimintaa. Maatilavakuutus sopii myös maatilan sivuelinkeinojen vakuuttamiseen.

Voit vakuuttaa tarpeidesi mukaan

  • omaisuutta (esim. tuotantorakennukset, tuotteet ja tarvikkeet, koneet ja kalusto, moottorikäyttöiset koneet, tuotantoeläimet, turkistarhan omaisuus)
  • taloutta vahingonkorvausvelvollisuuden varalta vastuu- ja oikeusturvavakuutuksilla
  • omia ansiotulojasi, jos maatilan toiminnan keskeyttäminen aiheuttaa lisäkustannuksia.

Maatilavakuutukset tarpeidesi mukaan

Maatilan omaisuuden vakuuttaminen

Esinevakuutus on maatilatuotannon vakuutuksen perusosa. Vakuutettuna voi olla irtain tai kiinteä omaisuus ja eläimet. Sillä vakuutetaan tarpeidesi mukaan esimerkiksi maatilan rakennukset, tuotteet, tarvikkeet, koneet ja kalusto.

Esinevakuutus tarjoaa laajaa turvaa maatilasi omaisuudelle. Se kattaa useimmat ja tavanomaisimmat tuotantoa uhkaavat ilmiöt, kuten palon, räjähdyksen, sähköilmiön, salamaniskun, varkauden, vahingonteon, vuodon ja myrskyn.

Laaja vakuutusturva kattaa myös muut äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot. Tällaisia voivat olla esimerkiksi irtaimiston, koneiden ja laitteiden rikkoutumiset tai pesuvesien joutuminen maidon joukkoon laitevian tai käyttövirheen seurauksena.

Lisäkustannukset osana vakuutusta

Merkittäviä lisäkustannuksia voi syntyä silloin, kun maatilasi toimintaa joudutaan jatkamaan tilapäisin ratkaisuin omaisuuteen kohdistuvan vahingon vuoksi. Kustannuksia voi syntyä esimerkiksi rakennuksen vuokraamisesta tai koneurakoitsijan käytöstä, kun vahinko estää oman rakennuksen tai koneen käytön. Myös näitä lisäkustannuksia korvataan esinevakuutuksesta.

Ympäristövahingot

Esinevakuutus korvaa ympäristövahinkoja, jos ne ovat seurausta korvattavasta esinevahingosta, kuten öljysäiliön rikkoutumisesta. Maaperälle aiheutuneissa ympäristövahingoissa korvataan tutkimuksista, puhdistuksesta ja maaperän vaihtamisesta aiheutuneita kustannuksia.

Tuotantoeläinten vakuuttaminen

Tuotantoeläinten katastrofivakuutus korvaa vakavia, eläimiin kohdistuneita menetyksiä. Vakuutettuina voivat olla naudat, siat, lampaat, vuohet ja siipikarja.

Vahinko voi olla aiheutunut sairaudesta, tapaturmasta, katoamisesta, anastuksesta tai ilkivallasta. Korvausperusteena on eläinten käypä arvo. Korvauksiin kuuluu omavastuu, joka sovitaan vahinkokohtaisesti vakuutussopimuksessa.

Ajoneuvot, työkoneet ja metsät

Onko maatilallasi ajoneuvoja tai traktoreita, puimureita ja muita työkoneita, jotka pitäisi vakuuttaa? Entä omistatko metsää? Näitä omaisuuseriä turvataan erillisillä vakuutuksilla.

Turvaa myös vahingonkorvausvelvollisuuden varalle

Maatilavakuutukseen sisältyvä vastuuvakuutuspaketti on järkevä ratkaisu erilaisten vastuuvahinkojen varalta. Selvitämme vastuuvahinkojen korvausvelvollisuuden vakuutetun puolesta, ja mikäli korvausvastuuta joudutaan selvittämään oikeudessa asti, vakuutus kattaa myös oikeudenkäyntikulut.

Toiminnan vastuuvakuutus korvaa ulkopuoliselle aiheutuneita henkilö- ja esinevahinkoja, joista vakuutettu henkilö on korvausvastuussa. Vahinko voi olla aiheutunut omasta, perheenjäsenen, työntekijän tai harjoittelijan toiminnasta.

Tuotevastuuvakuutus korvaa maatilatalouden tuottaman ja luovuttaman tuotteen aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja, joista vakuutettu on korvausvastuussa. Tällaisia vahinkoja voivat olla esimerkiksi ruokamyrkytykset tai pilaantuneen tuotteen aiheuttama vahinko ostajan varastolle.

Keskeytysvakuutuksella turvaat katemenetyksen 

Toiminnan keskeytyminen pidemmäksi aikaa saattaa vaarantaa maatilayrityksen talouden tai jopa tulevaisuuden. Toiminnan keskeytymiseen kannattaa varautua keskeytysvakuutuksella. Se korvaa ansionmenetyksiä esinevakuutuksen piiriin kuuluvissa vahingoissa, kuten tuotantorakennuksen palossa tai eläimiin kohdistuvissa vahingoissa.

Muista huolehtia myös itsestäsi!

Oletko ennakoinut ja suunnitellut maatilasi toimintaa sairauden varalta? Miten olet huolehtinut työterveyshuollosta ja onko tilallesi tehty jo työskentelyolosuhteita kartoittava tilakäynti?

Huolehdi maataloustoiminnan jatkuvuudesta ja ota haltuun maatilasi henkilöriskit. Olet yritystoimintasi tärkein voimavara ja hyvinvoinnistasi huolehtiminen on tärkeää. Usein terveyden muutokset yllättävät, mutta ammattitaitoisen hoidon kautta pääset mahdollisimman nopeasti terveenä töihin.

Kaksi miestä puhuvat aiheesta keskeytysvakuutus.
Keskeytysvakuutus
Turvaa yrityksen liiketoiminnan jatkuvuus ja varaudu ylimääräisiin kuluihin myös poikkeustilanteissa.
Nainen istuu kahvilan terassilla huolettomasti Terveysturva turvanaan.
Terveysturva
Yrityksen sairauskuluvakuutuksella varmistat henkilöstöllesi laadukkaan hoidon ja lyhennät sairauspoissaoloja.

Maatilatuotannon vakuutus on tarkoitettu aktiivisesti toimiville maatiloille. Tilan vakuutukset on hyvä tarkistaa vuosittain ja kaikissa muutostilanteissa. Investoinnit, tuotantosuunnan muutokset ja uudet sivuelinkeinot vaikuttavat vakuutustarpeeseen.

Maatilan yhtiömuodolla ei ole merkitystä vakuutuksen myöntämisen kannalta. Vakuutus voidaan merkitä niin yksityishenkilön kuin juridisen henkilön (esim. kuolinpesän) omistamalle maatilalle, jolla pää- tai osa-aikaisesti harjoitetaan perinteistä maataloutta tai erikoistuotantoa.

Entä jos harjoitan myös muuta elinkeinotoimintaa?

Muuta pää- tai sivutoimista elinkeinotoimintaa voidaan mahdollisuuksien mukaan vakuuttaa Maatilatuotannon vakuutuksella tai vaihtoehtoisesti Yritysvakuutuksella. Ota meihin yhteyttä, niin asiantuntijamme auttaa sinua valitsemaan sopivimman ja kattavimman vakuutuskokonaisuuden.

Maatilavakuutuksen hinnoitteluun vaikuttavat omavastuu ja maatilasi riskienhallintakulttuuri.

Vakuutuksen omavastuutaso tulee aina suhteuttaa yrityksen riskinkantokykyyn. Kannattaa siis huomioida, että omavastuut ovat riittävällä tasolla maatilasi riskeihin nähden.

Riskienhallinta lisää maatilasi turvallisuutta ja toimintavarmuutta. Jokaisessa maatilataloudessa tulisi toteuttaa riskien kartoitus, joka rakentaa perustan päivittäiselle riskienhallintatyölle sekä myös vakuutusratkaisuille.

Yleiseen riskienhallintakulttuuriin kuuluvat

  • palosuojaus (automaattinen sammutus- tai paloilmoitinjärjestelmä)
  • savunpoistojärjestelmä
  • murtosuojauksen tason parannus
  • rikosilmoitinjärjestelmä
  • vuotoilmaisimet
  • putkistojen kunnosta huolehtiminen
  • koneiden ja laitteiden määräaikaistarkistukset ja huolto.

Yrityksen vakuutukset myöntää Pohjola Vakuutus Oy. Vahingot korvataan lakien ja vakuutusehtojen mukaan.