Skötseln av bankärenden för en registrerad förening

Så här öppnar du ett konto för en förening, lägger till kontoanvändare och sköter föreningens regelbundna bankärenden.

Vem kan sköta en förenings bankärenden?

En förenings bankkonto kan öppnas av föreningens firmatecknare som är kund hos OP. Firmatecknaren kan också lägga till eller ta bort dispositionsrätter till föreningens konto. När kontot har öppnats, kan alla som har dispositionsrätt använda kontot.

Läs våra anvisningar för skötseln av bankärenden för en registrerad förening

På den här sidan samlar vi anvisningar som gäller registrerade föreningar. Med en registrerad förening avses en förening, som har registrerats i föreningsregistret som Patent- och registerstyrelsen upprätthåller. En registrerad förening har ett FO-nummer.