Konto för en skolklass eller en annan oregistrerad sammanslutning

Vad är en oregistrerad sammanslutning eller förening?

Med en oregistrerad sammanslutning/förening avses en grupp som bildas av fysiska eller juridiska personer och som inte registrerats i föreningsregistret eller något annat motsvarande register. Skolklasser, klasskommittéer, daghemsgrupper och hobbygrupper är exempel på sådana oregistrerade sammanslutningar.

Etablera kundrelation och öppna konto

En oregistrerad sammanslutning är inte en juridisk person, så man kan inte öppna banktjänster i dess namn. Om en sådan gruppering vill öppna konto i en andelsbank, uppgör vi kontoavtal i en, gärna fler fysiska ansvarspersoners namn. Vi grundar alltså kundrelationen mellan personerna som öppnar kontot och andelsbanken, inte mellan den oregistrerade sammanslutningen och andelsbanken. 

Då kontot öppnas ska banken informeras om ändamålet med kontot och hur stor penningtrafik man kan vänta sig på kontot. Vi rekommenderar att kontot öppnas i 2–3 fysiska personers namn.

Observera gärna

  • Ur bankens synpunkt sett är kontoinnehavarna ägare till medlen på kontot, och de har rätt att bestämma om medlen på kontot.
  • Kontoinnehavarna är personligen ansvariga inför den oregistrerade sammanslutningen för hur medlen på kontot används.
  • Kontoinnehavarna ansvarar också för att medlen inte räknas som dödsboets medel vid exempelvis en kontoinnehavares frånfälle.

Olika myndigheter som FPA och utsökningsverket kan också anse att medlen är kontoinnehavarens personliga egendom.

Det rekommenderas inte att en oregistrerad sammanslutnings konto öppnas för en person som erhåller förmåner enligt prövning eller som riskerar utsökning av medel. Om man inte vill öppna ett konto som används av en oregistrerad sammanslutning i en fysisk persons namn, är alternativet att sammanslutningen registreras. Då kan vi öppna kontot i den registrerade sammanslutningens namn.

Så här öppnar du konto för en oregistrerad sammanslutning, till exempel skolklass

För en oregistrerad sammanslutning öppnas ett brukskonto. Om alla kommande kontoinnehavare är kunder i samma andelsbank och verksamheten är småskalig, kan ni öppna kontot som brukskonto på nätet. Om situationen är en annan, ber vi er boka tid för ett möte på kontoret.

Vi ber er skicka ett nätmeddelande om tillfogande av andra kontoinnehavare. Uppge i meddelandet:

  • kontonumret
  • namn och personbeteckningar för kontoinnehavarna som tillfogas
  • samt en notis om att alla kontoinnehavare har rätt att använda kontot var för sig
  • berätta också i vilket syfte du öppnade kontot och hur mycket betalningar som är att vänta på kontot

Kontrollera vid kontoöppningen att dina uppgifter om kundkännedom är uppdaterade i tjänsten op.fi. Du kan kontrollera dina uppgifter om kundkännedom i Min profil när du loggat in i tjänsten: Min profil - Mina ärenden - Mina uppgifter.

Öppna konto

På kontot för en oregistrerad förening tillämpas de allmänna kontovillkoren för privatkunder.

För en oregistrerad sammanslutning öppnas ett brukskonto. Brukskontot har en månadsavgift, som bestäms enligt den gällande servicetariffen. Avgiften debiteras brukskontot månatligen.

Brukskontot är avgiftsfritt för under 26-åringar samt för ägarkunder i den andelsbank där de är ägarkunder. Om kontot har flera kontohavare, är det avgiftsfritt endast om alla kontohavare är ägarkunder i den andelsbank där kontot finns.

Observera att ägarkundskapet är andelsbanksbestämt. Du kan kontrollera din ägarkundskape genom att logga in på OP-mobilen eller tjänsten op.fi.

Månadsavgiften debiteras inte för ett brukskonto som är pantsatt eller då kontohavaren är ett dödsbo.

Ta en närmare titt på gällande tariffen

Kontrollera din ägarkundskape