Konto för en skolklass eller en annan oregistrerad sammanslutning

Vad är en oregistrerad sammanslutning eller förening?

Med en oregistrerad sammanslutning/förening avses en grupp som bildas av fysiska eller juridiska personer och som inte registrerats i föreningsregistret eller något annat motsvarande register. Skolklasser, klasskommittéer, daghemsgrupper och hobbygrupper är exempel på sådana oregistrerade sammanslutningar.

Etablera kundrelation och öppna konto

En oregistrerad sammanslutning är inte en juridisk person, så man kan inte öppna banktjänster i dess namn. Om en sådan gruppering vill öppna konto i en andelsbank, uppgör vi kontoavtal i en, gärna fler fysiska ansvarspersoners namn. Vi grundar alltså kundrelationen mellan personerna som öppnar kontot och andelsbanken, inte mellan den oregistrerade sammanslutningen och andelsbanken. 

Då kontot öppnas ska banken informeras om ändamålet med kontot och hur stor penningtrafik man kan vänta sig på kontot. Vi rekommenderar att kontot öppnas i 2–3 fysiska personers namn.

Observera gärna

  • Ur bankens synpunkt sett är kontoinnehavarna ägare till medlen på kontot, och de har rätt att bestämma om medlen på kontot.
  • Kontoinnehavarna är personligen ansvariga inför den oregistrerade sammanslutningen för hur medlen på kontot används.
  • Kontoinnehavarna ansvarar också för att medlen inte räknas som dödsboets medel vid exempelvis en kontoinnehavares frånfälle.

Olika myndigheter som FPA och utsökningsverket kan också anse att medlen är kontoinnehavarens personliga egendom.

Det rekommenderas inte att en oregistrerad sammanslutnings konto öppnas för en person som erhåller förmåner enligt prövning eller som riskerar utsökning av medel. Om man inte vill öppna ett konto som används av en oregistrerad sammanslutning i en fysisk persons namn, är alternativet att sammanslutningen registreras. Då kan vi öppna kontot i den registrerade sammanslutningens namn.

Så här öppnar du konto för en oregistrerad sammanslutning, till exempel skolklass

Om alla kommande kontoinnehavare är kunder i samma andelsbank och verksamheten är småskalig, kan ni öppna kontot som brukskonto på nätet. Om situationen är en annan, ber vi er boka tid för ett möte på kontoret.

Vi ber er skicka ett nätmeddelande om tillfogande av andra kontoinnehavare. Uppge i meddelandet:

  • kontonumret
  • namn och personbeteckningar för kontoinnehavarna som tillfogas
  • samt en notis om att alla kontoinnehavare har rätt att använda kontot var för sig
  • berätta också i vilket syfte du öppnade kontot och hur mycket betalningar som är att vänta på kontot

Kontrollera vid kontoöppningen att dina uppgifter om kundkännedom är uppdaterade i tjänsten op.fi. Du kan kontrollera dina uppgifter om kundkännedom i Min profil när du loggat in i tjänsten: Min profil > Mina ärenden > Mina uppgifter.

Öppna konto

Brukskontot är avgiftsfritt för ägarkunder. För övriga kunder följer avgiften servicetariffen. Observera att alla kontohavare ska vara ägarkunder i ägarkundrelationens kontobank för att kontot ska vara avgiftsfritt.

Rekisteröimättömän yhdistyksen tiliin sovelletaan henkilöasiakkaan tilin yleisiä ehtoja.

Rekisteröimättömälle yhteisölle avataan käyttötili. Käyttötilissä on kuukausimaksu, joka määräytyy voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti.

Tutustu tarkemmin palveluhinnastoon

Käyttötili on maksuton alle 26-vuotiaille sekä omistaja-asiakkaille siinä osuuspankissa, jossa he ovat omistaja-asiakkaita. Jos tilillä on useampi omistaja, se on maksuton vain, jos kaikki tilinomistajat ovat omistaja-asiakkaita siinä osuuspankissa, jossa kyseinen tili on.  

Huomioithan, että omistaja-asiakkuus on osuuspankkikohtainen. Oman omistaja-asiakkuutesi voit tarkistaa OP-mobiilista kohdasta Muut > Omistajaedut, op.fi-palvelusta kohdasta Omistaja-asiakas ja edut tai asiakaspalvelustamme. 

Siirry omistaja-asiakas ja edut -osioon

Kuukausimaksua ei veloiteta käyttötililtä, joka on pantattu tai kuuluu kuolinpesälle.

Käyttötilimme tulivat maksullisiksi 1.11.2020 alkaen. Ilmoitimme käyttötilien kuukausimaksusta muiden hinnastomuutosten yhteydessä elokuussa 2020 lähettämässämme kirjeessä tai viestissä.