” ”

Tygla arbetshälsoriskerna

Arbetshälsorisker bör betraktas ur ett hälso-, produktivitets- och säkerhetsperspektiv. OP hjälper dig att få kontroll över dessa faktorer.

Hanteringen av arbetshälsorisker i storföretag involverar ofta många aktörer, vilket kan göra det svårare att hantera helheten. Vi vill bidra med en lösning på problemet genom att erbjuda ditt företag möjlighet till långsiktigt samarbete med OP. Om du tar med vårt expertteam i ditt företags nätverk hjälper vi dig personligen med hanteringen av olika arbetshälsorelaterade riskfaktorer.

OPs expertteam diskuterar bl.a. följande viktiga frågor som gäller arbetshälsorisker med ditt företag:

  • Hur ska man mäta personalens arbetsförmåga?
  • Hur kan man rikta in åtgärder där de behövs mest?
  • Hur effektiva är olika åtgärder?
  • Vilka indikatorer används för att visa effektiviteten?
  • Vilka mål ska man ställa upp och hur följa upp utfallet?


Genom att tillsammans identifiera indikatorerna och målen för arbetshälsoriskerna kan vi få ordning på ditt företags hälso-, produktivitets- och säkerhetsfaktorer och hantera dem på ett effektivt sätt. Genom ett nära samarbete kan båda parterna ta lärdom av eventuella problem och hitta de bästa lösningarna.

Effektiv skadereglering

Om ett olycksfall i arbetet inträffar identifierar vi snabbt eventuella allvarliga och långvariga skador. Vårt multiprofessionella team sköter handläggningen av skadefall och står i nära samarbete med ditt företags representanter, den skadade arbetstagaren och företagshälsovården. Vi följer aktivt fallet och söker lösningar för att den anställda så snabbt som möjligt kan återgå till sitt arbete med arbetsförmågan intakt. Läkare som vi samarbetar med har en stor roll i effektiviseringen av vårdkedjan.

Intresserad?

Du får mer information av den kundansvariga vid ditt företag. Om ditt företag ännu inte är kund hos OP kan du be oss kontakta dig.