Trygga ärenden

Vanliga frågor

Vad betyder SSL-kryptering och vad används den till?

Nättjänsten op.fi har SSL-krypterad förbindelse. Den krypterar datakommunikationen så att ingen utomstående kan se dina konfidentiella uppgifter. Till krypteringen hör ett EV-certifikat som är lätt att känna igen. Det syns i olika webbläsare till exempel som att adressfältet är grönt.

Dessutom kan du intill låssymbolen konstatera, att certifikatet har beviljats till ett företag som hör till OP Gruppen.

Kontakta omedelbart andelsbanken om du misstänker att sidan är falsk eller innehållet på sidan är falskt.  Om du inte är säker på om den länk (t.ex. nätbutikens betalningslänk eller en länk som du fått via en sökmotor) som du använder leder till den riktiga nättjänsten op.fi, ska du inte mata in dina nättjänstkoder i den tjänst som öppnas via länken.

Anmäl en suspekt länk och tjänst till 0100 0500 (privatkunder) eller 0100 05151 (företagskunder) eller ta kontakt med din andelsbank.

Vad är phishing, dvs. lösenordsfiske?

Det sänds många falska e-postmeddelanden i Finland. Genom dem försöker avsändaren luska reda på användarkoden och lösenordet för nättjänster eller kontokortsnummer. Förfalskade e-postmeddelanden skickas i regel i någon tillförlitlig instans namn, till exempel banken eller Visa. Man ber om svar antingen per e-post eller så styrs kunden till en viss internetadress som är en förfalskning av en tillförlitlig instans nätsidor.

Kom ihåg de här sju punkterna när du sköter bankärenden på nätet

  1. Gå inte till nätbanken via en länk du fått eller via en sökmotor. Den styrning till inloggningssidan som meddelandet innehåller är en bluff. Du kan också hamna på en falsk nätsida via Google, Bing eller andra sökmotorer. Därför ska du själv skriva adressen på webbläsarens adressrad. 
  2. Kontrollera adressen. Kontrollera alltid att du är på adressen www.op.fi när du sköter dina ärenden. Mata inte in dina koder på en webbplats, om du inte kan säkerställa dess äkthet.
  3. Håll koderna hemliga. Banken ber aldrig om dina koder med ett textmeddelande, per telefon eller via e-post.
  4. Öppna inte bifogade filer i e-post- eller textmeddelanden som skickats i bankens namn. Kontrollera med din banks kundtjänst att filerna är äkta. 
  5. Om en okänd person ber dig installera ett program på din enhet, ska du inte göra det. Installera själv de program du behöver via din enhets appbutik. 
  6. Bekräfta inte transaktioner som du inte själv har gjort. Läs alltid bekräftelsebegäran noggrant – om något inte stämmer, ska du låta bli att bekräfta. 
  7. I oklara fall ska du fråga. Om en kontaktbegäran eller ett meddelande verkar suspekt, ska du kontakta din bank innan du gör något annat.


Om du misstänker att dina koder har hamnat i fel händer, ska du spärra nätbankskoderna genom att ringa 0100 0500 (privatkunder) eller 0100 05151 (företagskunder). När vår telefontjänst är stängd ska du ringa till OP:s spärrtjänst +358 100 0555. Den är öppen dygnet runt. Anmäl det som hänt också till telefontjänsten när den öppnat. 

Läs mer om nätsäkerhet 

Vad är cookie och JavaScript och vad används de till?

En cookie (kaka) är en identifieringsfil som nättjänsten op.fi sänder din dator. Med den hanteras betalningstransaktionen. Tillåt användningen av cookies.

JavaScript är ett programmeringsspråk som används för olika hjälpfunktioner, t.ex. felmeddelanden och hantering av skrivfält samt kontroll av inmatade uppgifter. Ta i bruk JavaScript i inställningarna i din webbläsare.