Muokattu kuva maapallosta ja kurssilukemista.

Penningmarknadsproduktioner

En räntabel, kortfristig placering eller ett alternativ till balansfinansiering för ditt företag.

Vi erbjuder ditt företag mångsidiga alternativ för placeringar. Penningmarknadsinstrument är en placeringsform som gör det möjligt att placera med en avkastning och löptid som är bestämd på förhand. Penningmarknadsinstrumenten är på motsvarande sätt ett gott alternativ till balansfinansiering då ditt företag vill bredda finansieringsgrunden med finansiering från marknaden.

Penningmarknadsinstrument är kortfristiga ränteinstrument för perioder på mindre än 12 månader. De kan sättas i omlopp av banker, företag, stater, kommuner och samfund. Som penningmarknadsinstrument räknas bankcertifikat, företagscertifikat, statsskuldförbindelser, kommuncertifikat och ECP:n (Euro Commercial Paper). Korta penningmarknadsplaceringar är i regel s.k. nollräntecertifikat, där emittenten till innehavaren betalar det nominella värdet på den förfallodag som antecknats i certifikatet. Minimiposten på marknaden för bankcertifikat, företagscertifikat och kommuncertifikat samt statsskuldförbindelserna är 100 000 euro.

Bankcertifikat och statsskuldförbindelser har värdeandelsform. De administreras i Euroclear Finland Ab:s finländska värdeandelssystem. Företagscertifikat och kommuncertifikat har värdepappersform och hanteras med bankernas egna system.

Kontakta din andelsbank, så hjälper våra experter dig att välja det finansierings- och placeringsalternativ som bäst passar ditt företags situation.

Tjänsten tillhandahålls av OP Företagsbanken Abp.