Osuuspankkien edustajiston vaalit

Osassa osuuspankkeja uusi edustajisto valitaan normaalisti vaaleilla joka neljäs vuosi, jotta osuuspankin omistaja-asiakkaat pääsevät mukaan vaikuttamaan.

Omistaja-asiakkailla on mahdollisuus olla mukana päättämässä siitä, millainen edustajisto omassa osuuspankissa on ja kuinka omistaja-asiakkaiden ääni tuodaan kuuluviin oman osuuspankin hallinnossa.  

Hyvä edustajisto kuvastaa monipuolisesti kaikkia pankin omistaja-asiakkaita. Osuuspankkien edustajistoihin tarvitaan aktiivisia omistaja-asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista ja tuovat mukanaan oman asiantuntemuksensa.

Äänioikeuttaan sai käyttää kaikki ne omistaja-asiakkaat, jotka ovat liittyneet omistaja-asiakkaiksi viimeistään 31.5. ja ovat olleet vielä äänestyksen alkaessa omistaja-asiakkaita. Osuuspankin omistaja-asiakkaita voivat olla myös alaikäiset, edunvalvottavat ja yritykset tai yhteisöt.  

Verkkopalveluja käyttävä omistaja-asiakas sai tiedon äänioikeudestaan viestillä, joka oli mahdollista lukea op.fi-palvelussa tai OP-mobiilissa. Omistaja-asiakkaat, joilla ei ole verkkopalvelu käytössä saivat tiedon äänioikeudestaan, äänestysohjeet ja muut materiaalit äänestystä varten postitse kirjeenä. Lisäksi materiaalin äänestykseen postitse saivat alaikäset, edunvalvottavat ja yritykset tai yhteisöt. 

Kullakin äänioikeutetulla omistaja-asiakkaalla oli vaalissa yksi ääni ja omistaja-asiakas pystyi äänestää vain yhtä ehdokasta. 
Alaikäisellä omistaja-asiakkaalla oli myös ääni käytettävänä. Alaikäisen äänioikeutta pystyi käyttämään hänen huoltajansa yhdessä. 

Edunvalvottavan äänioikeutta pystyi käyttämään hänen edunvalvojansa päämiehen puolesta. 

Yrityksen tai yhteisön puolesta äänioikeutta käytti se henkilö, joka on oikeutettu edustamaan yritystä tai yhteisöä.

Osuuspankkien edustajistoon tarvitaan aktiivisia omistaja-asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista ja tuovat mukanaan oman asiantuntemuksensa. Edustajiston jäseniltä ei vaadita erityistä pankkiasioiden osaamista. Asenne ratkaisee. 

Ehdokkaaksi on voinut ilmoittautua jokainen hyvämaineinen pankin palveluja käyttävä äänioikeutettu omistaja-asiakas, joka on täysivaltainen ja liittynyt omistaja-asiakkaaksi viimeistään 31.5. mennessä ja täyttää 18 vuotta viimeistään ehdokashankinnan aikana.  

Lisäksi jokaisella ehdokkaaksi ilmoittautuneella omistaja-asiakkaalla tulee olla yhden oman osuuspankin omistaja-asiakkaan kannatus.

Yritys tai yhteisö ei voi asettua ehdokkaaksi. Mikäli yrityksellä tai yhteisöllä on omistaja-asiakkuus, voi se toimia kannattajana ja äänestää. Tässä tapauksessa kannatus tulee tehdä lomakkeella ja äänestys tehdään postitse.  

Myöskään järjestö, puolue tai jokin muu yhteisö ei voi ilmoittaa ehdokastaan edustajiston vaaleihin, koska edustajiston vaalit ovat henkilövaalit ja ehdokkaaksi ilmoittaudutaan henkilökohtaisesti. 

Huomioithan, että ehdokkaaksi eivät voi asettua myöskään osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat henkilöt eivätkä sen hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenet. Myöskään osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön toimitusjohtaja ei voi asettua ehdolle tehtävässä oloaikanaan eikä tehtävän päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana. 

OP:n Keskusyhteisön tai sen tai konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat eivät myöskään ole oikeutettuja ilmoittautumaan ehdokkaiksi. 
Henkilötietojesi huolellinen ja varovainen käsittely on meille ensisijaisen tärkeää.