Osuuspankkien edustajiston vaalit

Osuuspankkien edustajiston vaalit pidetään neljän vuoden välein, jotta osuuspankin omistaja-asiakkaat pääsevät mukaan vaikuttamaan.

Tänä vuonna osassa osuuspankkeja pidetään vaalit. Näiden osuuspankkien omistaja-asiakkaat ovat mukana päättämässä siitä, millainen edustajisto omassa osuuspankissa on ja kuinka omistaja-asiakkaiden ääni tuodaan kuuluviin oman osuuspankin hallinnossa. 

Hyvä edustajisto kuvastaa monipuolisesti kaikkia pankin omistaja-asiakkaita. Osuuspankkien edustajistoihin tarvitaan aktiivisia omistaja-asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista ja tuovat mukanaan oman asiantuntemuksensa.

Tärkeät päivämäärät

  • Ehdokkaaksi ilmoittautuminen 25.8. – 14.9.2022
  • Äänestäminen 7. – 17.11.2022
  • Vaalien tulos julkistetaan 2.12.2022

Voit ilmoittautua ehdokkaaksi verkossa tai osuuspankkisi konttorissa 25.8-14.9.2022 välisenä aikana.

Ehdokkaaksi voi ilmoittautua jokainen hyvämaineinen osuuspankin palveluja käyttävä omistaja-asiakas, joka on liittynyt oman pankkinsa omistaja-asiakkaaksi viimeistään 31.5.2022 mennessä ja täyttää 18 vuotta viimeistään ehdokashankinnan aikana. 

Ehdokkuutesi vahvistamiseksi tarvitset yhden kannattajan, joka on oman osuuspankkisi omistaja-asiakas. 
Huomioitahan, että ehdokkaaksi eivät voi asettua osuuspankin palveluksessa olevat henkilöt eivätkä sen hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenet.

Katso tarkemmat tiedot ehdolle asettumisesta oman osuuspankkisi sivustolta. Alta löydät kaikki 2022 edustajiston vaaleissa mukana olevat pankit.

Edustajiston vaalien äänestäminen tapahtuu 7. – 17.11.2022. Ennen vaalien alkamista jokainen omistaja-asiakas saa tiedon äänioikeudestaan sähköisesti op.fi-palvelussa sekä OP-mobiilissa tai postitse kirjeenä.

Äänioikeus on kaikilla omistaja-asiakkailla, jotka ovat liittyneet omistaja-asiakkaiksi viimeistään 31.5.2022.Kullakin äänioikeutetulla omistaja-asiakkaalla oli vaalissa yksi ääni ja omistaja-asiakas pystyi äänestää vain yhtä ehdokasta.

Alaikäisen äänioikeutta pystyi käyttämään hänen huoltajansa yhdessä. Tämän vuoksi alaikäisen äänestys verkkopalvelussamme oli estetty, vaikka hänellä olisi verkkopalvelutunnukset.

Edunvalvottavan äänioikeutta pystyi käyttämään hänen edunvalvojansa päämiehen puolesta. 

Yrityksen tai yhteisön puolesta äänioikeutta käytti se henkilö, joka on oikeutettu edustamaan yritystä tai yhteisöä.

Katso tarkemmat tiedot vaaleista oman osuuspankkisi sivustolta.