Edustajiston vaalit

Osuuspankkien edustajiston vaalit

Osuuspankissa pidetään neljän vuoden välein edustajiston vaalit, jotta OP:ssa kuuluisi kaikkien omistaja-asiakkaiden ääni. Vain omistaja-asiakkaana voit asettua ehdolle edustajistoon.

Vaaleilla valitut edustajiston jäsenet ovat mukana pankin päätöksenteossa.

Edustajisto on ainutlaatuinen näköalapaikka oman pankin kehittämiseen, OP Ryhmään ja vauhdilla uudistuvaan finanssimaailmaan. Edustajistossa pääsee myös luomaan uusia verkostoja ja seuraamaan oman kotiseudun talouselämän kehittymistä.

Tutustu tarkemmin edustajiston toimintaan ja vaaleihin:

Osuuspankissa ylintä päätösvaltaa käyttää omistaja-asiakkaiden keskuudestaan valitsema edustajisto. Se hyväksyy muun muassa osuuspankin tilinpäätöksen ja tekee merkittävimmät pankin toimintaa koskevat päätökset.

Edustajisto kokoontuu osuuspankissa sääntömääräisesti kerran vuodessa, jonka lisäksi edustajiston jäsenet voivat osallistua erilaisiin koulutuksiin. Edustajiston jäsenet kutsutaan mukaan digitaaliseen omistaja-asiakasyhteisöön ottamaan kantaa pankin ajankohtaisiin kysymyksiin. Edustajiston jäsenet pääsevät vaikuttamaan myös OP:n tuote- ja palvelukehitykseen.

Osassa osuuspankkeja omistaja-asiakkaita edustaa osuuskunnan kokous ja valtaosassa edustajisto. Omistaja-asiakkaat käyttävät päätösvaltaansa jäsen ja ääni -periaatteella joko osallistumalla osuuskunnan kokouksiin tai valitsemalla edustajansa osuuspankin edustajistoon. Edustajiston kokouksella on osuuspankeissa sama päätösvalta ja tehtävät kuin osuuskunnan kokouksella.

Edustajisto valitaan omistaja-asiakkaiden keskuudesta vaaleilla. Haluamme, että vaaleissa on mahdollisimman moni mukana. Kaikki omistaja-asiakkaat äänestävät edustajiston. Vaali tapahtuu jäsen ja ääni -periaatteella. Edustajiksi pääsevät eniten ääniä saaneet ehdokkaat. Edustajisto valitaan neljän vuoden toimikaudeksi.

Edustajiston vaalit järjestetään yleensä syksyllä. Ensin omistaja-asiakkaat ilmoittautuvat ehdokkaiksi vaaleihin. Kukin ehdokkaaksi ilmoittautuva tarvitsee itselleen kolme muuta omistaja-asiakasta kannattajakseen. Ehdokashankinnan kesto on neljä viikkoa.

Kun ehdokkaiden ilmoittautuminen on päättynyt, osuuspankin vaalilautakunta vahvistaa ehdokkaat. Sen jälkeen on varsinaisten vaalien eli äänestyksen aika. Äänestysvaihe kestää kaksi viikkoa ja sen ajankohta on yleensä marraskuun alussa. Edustajistoon valitut ehdokkaat julkistetaan tämän jälkeen.

Ehdokkaaksi voi asettua jokainen hyvämaineinen täysivaltainen osuuspankin palveluja käyttävä omistaja-asiakas, joka on liittynyt omistaja-asiakkaaksi osuuspankin vaalijärjestyksen määrittämään aikarajaan mennessä ja tullut täysi-ikäiseksi viimeistään ehdokashankinnan aikana. Ehdokkaaksi eivät voi asettua osuuspankin palveluksessa olevat eivätkä sen hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenet.

Edustajiston vaaleihin osallistuvan osuuspankin omistaja-asiakkaat saavat tiedon äänioikeudestaan joko sähköisesti verkkopalvelussa tai postitse kirjeenä ennen äänestämistä.

Omaa ehdokasta voi äänestää helposti joko verkkopalvelussa, OP-mobiililla, postittamalla äänestyslipun vastauskuoressa tai palauttamalla vastauskuoren osuuspankin konttoriin.