Osuuspankkien edustajiston vaalit

Kuudessa osuuspankissa pidetään tänä vuonna edustajiston vaalit. Vaalit pidetään neljän vuoden välein, jotta osuuspankin omistaja-asiakkaat pääsevät mukaan vaikuttamaan.

Omistaja-asiakkaat ovat mukana päättämässä siitä, millainen edustajisto omassa osuuspankissa on ja kuinka omistaja-asiakkaiden ääni tuodaan kuuluviin oman osuuspankin hallinnossa.

Ehdokasasettelu on päättynyt

Ehdokasasettelu on päättynyt ja edustajiston vaaleissa mukana olevien pankkien edustajat ovat olleet hyväksyttyihin ehdokkaisiin yhteydessä. 
Jokaisen hyväksytyn ehdokkaan pitää vielä täydentää tietojaan vaalipalvelussa. 

Äänestämällä vaikutat


Edustajiston vaalien äänestäminen tapahtuu 7. – 17.11.2022. Jokainen omistaja-asiakas saa tiedon äänioikeudestaan op.fi-palvelussa sekä OP-mobiilissa tai postitse kirjeenä.

Äänioikeus on kaikilla omistaja-asiakkailla, jotka ovat liittyneet omistaja-asiakkaiksi viimeistään 31.5.2022.

Ennen äänestämisen alkamista pääset tutustumaan ehdokkaisiin vaalikoneen avulla. Vaalikone avataan 3.11., jonka jälkeen pääset siirtymään sinne tältä sivulta.

Katso tarkemmat tiedot vaaleista oman osuuspankkisi sivustolta. Alta löydät kaikki 2022 edustajiston vaaleissa mukana olevat pankit. 

Mikäli sinulla on kysyttävää vaaleista, voit kysyä asiasta lisää oman pankkisi vaaliyhteyshenkilöltä. Löydät oman pankkisi vaaliyhteyshenkilön tiedot pankin omilta sivuilta.

Tärkeät päivämäärät

  • Ehdokkaaksi ilmoittautuminen 25.8. – 14.9.2022
  • Äänestäminen 7. – 17.11.2022
  • Vaalien tulos julkistetaan 2.12.2022

Osuuspankkien edustajistoon tarvitaan aktiivisia omistaja-asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista ja tuovat mukanaan oman asiantuntemuksensa. Edustajiston jäseniltä ei vaadita erityistä pankkiasioiden osaamista. Asenne ratkaisee. 


Ehdokkaaksi on voinut ilmoittautua verkossa, osuuspankkisi konttorissa tai postitse 25.8. klo 8.00 -14.9. klo 16.00. Postitse lähetettyjen ilmoitusten on pitänyt olla perillä myös 14.9. klo 16.00. 

Lisäksi jokaisella ehdokkaaksi ilmoittautuneella omistaja-asiakkaalla tulee olla yhden oman osuuspankin omistaja-asiakkaan kannatus. Kannatusilmoitus on ollut mahdollista tehdä 25.8. kello 8.00 alkaen ja viimeistään 14.9. klo 16 mennessä.
Ehdokkaaksi on voinut ilmoittautua jokainen hyvämaineinen pankin palveluja käyttävä äänioikeutettu omistaja-asiakas, joka on täysivaltainen ja liittynyt omistaja-asiakkaaksi viimeistään 31.5.2022 mennessä ja täyttää 18 vuotta viimeistään ehdokashankinnan aikana.  

Yritys tai yhteisö ei ole voinut asettua ehdokkaaksi. Mikäli yrityksellä tai yhteisöllä on omistaja-asiakkuus, voi se toimia kannattajana ja äänestää. Tässä tapauksessa kannatus tulee tehdä lomakkeella ja äänestys tehdään postitse.  

Myöskään järjestö, puolue tai jokin muu yhteisö ei ole voinut ilmoittaa ehdokastaan edustajiston vaaleihin, koska edustajiston vaalit ovat henkilövaalit ja ehdokkaaksi ilmoittaudutaan henkilökohtaisesti. 

Huomioithan, että ehdokkaaksi eivät ole voinut asettua myöskään osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat henkilöt eivätkä sen hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenet. Myöskään osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön toimitusjohtaja ei ole voinut asettua ehdolle tehtävässä oloaikanaan eikä tehtävän päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana. 

OP:n Keskusyhteisön tai sen tai konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat eivät myöskään ole oikeutettuja ilmoittautumaan ehdokkaiksi. 
Henkilötietojesi huolellinen ja varovainen käsittely on meille ensisijaisen tärkeää.  

Edustajiston vaalien äänestäminen tapahtuu 7. – 17.11.2022. Ennen vaalien alkamista jokainen omistaja-asiakas saa tiedon äänioikeudestaan sähköisesti op.fi-palvelussa sekä OP-mobiilissa tai postitse kirjeenä.

Äänioikeus on kaikilla omistaja-asiakkailla, jotka ovat liittyneet omistaja-asiakkaiksi viimeistään 31.5.2022.Kullakin äänioikeutetulla omistaja-asiakkaalla oli vaalissa yksi ääni ja omistaja-asiakas pystyi äänestää vain yhtä ehdokasta.

Alaikäisen äänioikeutta pystyi käyttämään hänen huoltajansa yhdessä. Tämän vuoksi alaikäisen äänestys verkkopalvelussamme oli estetty, vaikka hänellä olisi verkkopalvelutunnukset.

Edunvalvottavan äänioikeutta pystyi käyttämään hänen edunvalvojansa päämiehen puolesta. 

Yrityksen tai yhteisön puolesta äänioikeutta käytti se henkilö, joka on oikeutettu edustamaan yritystä tai yhteisöä.

Katso tarkemmat tiedot vaaleista oman osuuspankkisi sivustolta.