Osuuspankkien edustajiston vaalit

Useassa osuuspankissa pidetään tänä vuonna edustajiston vaalit. Vaalit pidetään neljän vuoden välein, jotta osuuspankin omistaja-asiakkaat pääsevät mukaan vaikuttamaan.

Omistaja-asiakkaat ovat mukana päättämässä siitä, millainen edustajisto omassa osuuspankissa on ja kuinka omistaja-asiakkaiden ääni tuodaan kuuluviin oman osuuspankin hallinnossa.

Hyvä edustajisto kuvastaa monipuolisesti kaikkia pankin omistaja-asiakkaita. Osuuspankkien edustajistoihin tarvitaan aktiivisia omistaja-asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista ja tuovat mukanaan oman asiantuntemuksensa.

Asetu ehdokkaaksi ja tuo omistaja-asiakkaiden ääni kuuluviin

Ehdokkaaksi voi ilmoittautua jokainen hyvämaineinen osuuspankin palveluja käyttävä omistaja-asiakas, joka on liittynyt oman pankkinsa omistaja-asiakkaaksi viimeistään 31.5.2021 mennessä, ja täyttää 18 vuotta viimeistään ehdokashankinnan aikana. 
Ehdokkaaksi oman osuuspankkisi edustajistoon voit asettua 16.8. – 10.9.2021. 

Äänestämällä vaikutat


Edustajiston vaalien äänestäminen tapahtuu 4. – 17.11.2021. Ennen vaalien alkamista jokainen omistaja-asiakas saa tiedon äänioikeudestaan sähköisesti OP-verkkopalvelussa tai postitse kirjeenä.
Äänioikeus on kaikilla omistaja-asiakkailla, jotka ovat liittyneet omistaja-asiakkaiksi viimeistään 31.5.2021.

 

 

Osuuspankissa ylintä päätösvaltaa käyttää omistaja-asiakkaiden keskuudestaan valitsema edustajisto. Se hyväksyy muun muassa osuuspankin tilinpäätöksen ja tekee merkittävimmät pankin toimintaa koskevat päätökset.

Edustajisto kokoontuu osuuspankissa sääntömääräisesti kerran vuodessa, jonka lisäksi edustajiston jäsenet voivat osallistua erilaisiin koulutuksiin.  Edustajistossa pääsee myös luomaan uusia verkostoja ja seuraamaan oman kotiseudun talouselämän kehittymistä.

Osassa osuuspankkeja omistaja-asiakkaita edustaa osuuskunnan kokous ja valtaosassa edustajisto. Omistaja-asiakkaat käyttävät päätösvaltaansa jäsen ja ääni -periaatteella joko osallistumalla osuuskunnan kokouksiin tai valitsemalla edustajansa osuuspankin edustajistoon. Edustajiston kokouksella on osuuspankeissa sama päätösvalta ja tehtävät kuin osuuskunnan kokouksella.

Edustajisto valitaan omistaja-asiakkaiden keskuudesta vaaleilla. Haluamme, että vaaleissa on mahdollisimman moni mukana. Kaikki omistaja-asiakkaat äänestävät edustajiston. Vaali tapahtuu jäsen ja ääni -periaatteella. Edustajiksi pääsevät eniten ääniä saaneet ehdokkaat. Edustajisto valitaan neljän vuoden toimikaudeksi.

 

Ehdokkaaksi voi asettua jokainen hyvämaineinen täysivaltainen osuuspankin palveluja käyttävä omistaja-asiakas, joka on liittynyt omistaja-asiakkaaksi osuuspankin vaalijärjestyksen määrittämään aikarajaan mennessä ja tullut täysi-ikäiseksi viimeistään ehdokashankinnan aikana. Ehdokkaaksi eivät voi asettua osuuspankin palveluksessa olevat eivätkä sen hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenet.

Edustajiston vaaleihin osallistuvan osuuspankin omistaja-asiakkaat saavat tiedon äänioikeudestaan joko sähköisesti verkkopalvelussa tai postitse kirjeenä ennen äänestämistä.