Kaksi lasta juo mehua

Omistaja-asiakkaan etu ohjaa OP Ryhmän toimintaa

Oletko koskaan miettinyt, mitä oikeastaan tarkoittaa olla pankin omistaja-asiakas? Omistaja-asiakkuuden toimintalogiikkaa voi avata esimerkiksi vertaamalla sitä pörssiyrityksen osakkeiden omistukseen. Osuuskunnissa omistajuus kytkeytyy sijoittajaroolin sijasta asiakkuuteen. 

Omistaja-asiakkuudessa pyritään osallistamaan jokaista kotitaloutta yhteiseen kehittämiseen ja samalla tarjoamaan heille tietoa oman elinympäristön asioista. 

  Osuuskunta Osakeyhtiö
Kuka omistaa yrityksen? Omistaja-asiakkaat Osakkeen omistajat
Kenellä on päätösvalta? Jokaisella jäsenellä on yksi ääni Ääniosuus vaihtelee osakeomistuksen määrän mukaan
Miten tulos jaetaan? Palveluiden käytön mukaan omistaja-asiakkaille Osakeomistuksen mukaan osakkeenomistajille
Mikä on toiminnan tavoite? Palveluiden tuottaminen osuuskunnan jäsenille Taloudellisen tuoton maksimointi