Kuva toimistorakennuksen lasiseinästä

OP-EMD Hard Currency Sovereign

Korkotuottoja kauempaa

Kun länsimaisista valtionlainoista saa hädin tuskin inflaatiosuojaa, kääntyy tuottoja hakevan sijoittajan katse kauemmas. Kehittyvien markkinoiden valtionlainat tarjoavat mielenkiintoisia mahdollisuuksia. OP-EMD Hard Currency Sovereign -korkorahaston kautta pääset vaivatta käsiksi kehittyvien talouksien valtioiden ja muiden julkisyhteisöjen liikkeeseen laskemiin lainoihin.

 • Kohdemarkkinoina keskeisiä ovat Latinalainen Amerikka, Aasia, Itä- Eurooppa, Venäjä, Afrikka ja Lähi-itä.
 • Sijoituskohteena kehittyvien talouksien liikkeelle laskemat dollarimääräiset valtiolainat.
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,75 % 1,05 % 0,75 %

Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

Länsimaiden nihkeät kasvunäkymät, keskuspankkien nollakorkopolitiikka ja velkakriisin aiheuttama epävarmuus ovat painaneet vakavaraisten länsivaltioiden korkotasot historiallisen alas. Vaatimaton korkotuottopotentiaali kotona on lisännyt kehittyvien korkomarkkinoiden suosiota sijoittajien silmissä. Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin verrattuna kehittyvien maiden valtiolainojen korkotuottopotentiaali onkin hyvällä tasolla. Omaisuusluokan hyvä tuottokehitys ja hajautushyödyt tukevat suosion kasvua edelleen.

OP-EMD Hard Currency Sovereign sijoittaa varansa pääasiassa kehittyvien markkinoiden valtioiden, muiden julkisyhteisöjen ja ylikansallisten yhteisöjen liikkeeseenlaskemiin tai takaamiin korkoinstrumentteihin. Sijoitukset hajautetaan laajasti kehittyville markkinoille. Keskeiset kohdemarkkinat ovat Latinalainen Amerikka, Aasia, Itä- Eurooppa, Venäjä, Afrikka ja Lähi-itä. Rahastoon sijoittavan onkin syytä tiedostaa kehittyvien maiden talouskehityksessä tapahtuvien heilahteluiden vaikutus luottoriskilisien kautta rahaston arvoon. Kohdemarkkinoihin kuuluvien valtioiden taloudella, velkaantuneisuudella ja velanhoitokyvyllä on puolestaan merkittävä vaikutus rahaston luottoriskeihin.

OP-EMD Hard Currency Sovereign on globaaleista mahdollisuuksista kiinnostuneen, tuottohakuisen sijoittajan rahasto. Kehittyvät korkomarkkinat sopivat omaisuuslajina myös hajautushyötyjä hakevan salkkuun. Tarjolla on mukavaa korkotuottopotentiaalia verrattain matalalla hinnan vaihtelun riskillä. Rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta aikaisintaan neljän vuoden kuluttua.

Rahaston tuotto -1.3%

OP EMD HC Sovereign rahaston tuotto maaliskuussa oli -1.33%, vertailuindeksin tuotto oli -1.08%. Rahaston alituotto kulujen jälkeen vertailuindeksiin nähden oli -0.25%. Suhteellista tuottoa paransivat ylipainot Costa Rican ja Ecuadorin lainoissa, sekä alipaino Kiinan lainoissa. Suhteellista tuottoa alensi ylipaino Meksikon lainoissa.

Rahastossa ovat ylipainossa Indonesian, Dominikaanisen tasavallan ja Kolumbian velkakirjat. Isommat alipainot ovat Kiina, Arabiemiraatit ja Filippiinit. Rahastossa on yhteensä 50 kehittyvän valtion lainoja.

Pandemiatilanteen kääntyessä kehittyvien maiden lainamarkkinoilla huomio on siirtymässä corona-jälkeiseen talouskasvun käynnistymiseen. Länsimaiden elvytystoimet ovat olleet mittaavia, seurauksena näyttää olevan korkotason nousu viime kuukausina Yhdysvalloissa, inflaatio-odotusten kasvu ja dollarin vahvistuminen. Ensisilmäyksellä vahvistuva dollari ja nousevat korot eivät ole kehittyvien maiden luottokelpoisuudelle suotuisia, mutta markkinat antavat selvästi enemmän painoarvoa talouskasvun kehittymiselle, raaka-aineiden hinnannousulle ja kuluttajakysynnän tulevalle kasvulle, jotka ovat kaikki kehittyvien maiden talouksille myönteisiä. Riskisentimentti oli maaliskuussa hyvä. Ei edes Turkin keskuspankin johtajan vaihto velkamarkkinoiden kannalta selvästi huonompaan löytänyt laajempaa kosketuspintaa Turkin velkakirjojen ulkopuolella. Luottoriskipreemiot pysyivät maaliskuussa ennallaan, yrityslainoissa riskipreemiot ovat nyt alhaisemmat, kun coronaa edeltävinä kuukausina. Kehittyvien maiden valtiolainoissa riskipreemiot ovat edelleen hieman koholla vuoden 2019 loppuun verrattuna.

Rego Ostonen
salkunhoitaja

OP-EMD Hard Currency Sovereign (Rahasto) on korkorahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa kehittyvien markkinoiden valtioiden, valtio-omisteisten yhteisöjen, valtioiden kontrolloimien yhteisöjen, muiden julkisyhteisöjen ja ylikansallisten yhteisöjen liikkeeseen laskemiin tai takaamiin korkoinstrumentteihin.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja. Johdannaissopimusten kohdeetuutena voi olla korko, valuuttakurssi tai luottoriski.

Rahaston korkoherkkyyttä mittaava modifioitu duraatio on tyypillisesti välillä 5,0–8,0 joka tarkoittaa rahaston negatiivista arvon muutosta prosentteina, jos korkotaso nousee yhden prosenttiyksikön. Korkotason laskiessa rahaston arvo nousee vastaavasti. Keskeiset kohdemarkkinat ovat Latinalainen Amerikka, Aasia, Itä- Eurooppa ja Venäjä sekä Afrikka ja Lähi-itä.

Rahaston sijoitusten painopiste on tyypillisesti pitkäaikaisissa korkoinstrumenteissa, joten rahasto vastaa korkoriskiltään pitkän koron rahastoja. Rahasto pyrkii tyypillisesti painottamaan sijoituksissaan korkoinstrumentteja, jotka on laskettu liikkeeseen kehittyneiden talouksien valuutoissa, erityisesti Yhdysvaltojen dollareissa (ns. hard currency) ja pyrkii suojaamaan valuuttakurssiriskin euroon nähden.

Rahaston vertailuindeksi on JPMorgan EMBI Global Diversified EUR Hedged Index. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita soveltuvin osin.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Rego Ostonen
Vertailuindeksi
JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged Index
Perustamispäivä
15.02.2005
ISIN
FI0008808415
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
323 Meur
Osuuden arvo (13.04.)
195,74 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (12.04)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-EMD Hard Currency Sovereign A +1,33 % −1,41 % +1,48 % +17,07 % +0,84 % +2,30 %
Vertailuindeksi +1,15 % −1,83 % +0,17 % +14,23 % +2,00 % +2,89 %

Vuosittainen tuotto

2016 2017 2018 2019 2020 Vuoden alusta
OP-EMD Hard Currency Sovereign A +6,75 % +8,74 % −7,74 % +10,41 % +1,42 % −2,72 %
Vertailuindeksi +8,32 % +8,21 % −7,04 % +11,66 % +3,50 % −3,57 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-EMD Hard Currency Sovereign A 6,09 % 2,89 6,63
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Alennus osakekaupankäynnistä: Välityspalkkio 0,17 % (väh. 7 €), 1 %:n palkkiokatto kotimaisten osakkeiden ja kaikkien ETF-tuotteiden kaupankäynnissä 08/2021 asti.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto on kulutonta. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia.

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP-Mastercard -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.