Näyttöjä rivissä, graafeja ruudulla.

OP-EMD Local Currency

Globaaleja reittejä tuottoon

Länsimaiden nihkeät talouskasvunäkymät, keskuspankkien nollakorkopolitiikka ja velkakriisin aiheuttama epävarmuus ovat painaneet länsimaiden vakavaraisten valtioiden korkotasot historiallisen alhaisille tasoille. OP-EMD Local Currency -korkorahasto tarjoaa kokeneelle sijoittajalle mahdollisuuden hyötyä kehittyvien markkinoiden valuuttojen vahvistumisesta ja hyvistä korkotuotoista.

  • Kohdemarkkinoina keskeisiä ovat Latinalainen Amerikka, Aasia, Itä- Eurooppa, Venäjä, Afrikka ja Lähi-itä.
  • Sijoituskohteena paikallisen valuutan määräisinä liikkeelle lasketut joukkolainat.

OP-EMD Local Currency (ESR)

Palkkiot verkossa

MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINNOINTIPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
0,50 % 0,30 % 0,50 %

Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita. Rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Länsimaiden vaatimattomat korkotuotot ovat johtaneet kehittyvien korkomarkkinoiden suosion nopeaan kasvuun sijoittajien keskuudessa. Kehittyvillä markkinoilla korkotuottopotentiaali on hyvä ja paikallisissa valuutoissa on rakenteellista vahvistumispainetta suhteessa länsivaluuttoihin.

Pitkän koron rahastona OP-EMD Local Currency tavoittelee hyvää korkotuottoa pitkällä aikavälillä. Sijoitukset kohdistuvat kehittyvien valtioiden, yritysten ja yhteisöjen liikkeeseenlaskemiin tai takaamiin korkoinstrumentteihin erityisesti Latinalaisessa Amerikassa, Aasiassa, Itä- Euroopassa ja Venäjällä sekä Afrikassa ja Lähi-Idässä. Rahaston nimen mukaisesti OP-EMD Local Currencyn sijoitukset kohdistuvat erityisesti paikallisen valuutan määräisinä liikkeelle laskettuihin joukkolainoihin (local currency) ja valuuttakurssiriskin kantaa sijoittaja. Myös länsivaluutoissa liikkeeseen laskettuja korkosijoituksia (hard currency eli USD-, EUR- tai JPY-määräisiä) voidaan hyödyntää. Niiden osalta liikkeeseenlaskija kantaa paikalliseen valuuttaan liittyvän kurssiriskin.

OP-EMD Local Currency soveltuu sijoituskohteeksi kokeneelle sijoittajalle, joka tavoittelee hyvää pitkän aikavälin korkotuottoa ja ymmärtää kehittyvien korkomarkkinoiden erityispiirteet. Sijoittajan on syytä huomioida, että kehittyvillä markkinoilla korkoinstrumenttien hintakehitys vaihtelee tyypillisesti länsimaita voimakkaammin heijastuen vahvasti lainan hintakehitykseen ja rahasto-osuuden arvo voi vaihdella huomattavasti markkinatilanteiden mukaan. Kun valuuttakurssiriskejä ei suojata pois, rahaston tuottoon ja riskiin vaikuttaakin korkotason muutosten ohella olennaisesti kehittyvien talouksien valuuttojen muutokset suhteessa euroon. Kehittyvät korkomarkkinat sopivat omaisuuslajina myös hajautushyötyjä hakevan salkkuun. Hajautushyöty suomalaiseen sijoitussalkkuun on erityisen korkea. Keskimääräinen korkosijoituksen pituus liikkuu kolmen ja kuuden vuoden välillä.

OP-EMD Local Currency (Rahasto) on korkorahasto, joka sijoittaa kaikki varansa käteisvaroja lukuun ottamatta toiseen sijoitusrahastoon, joka on Investec Emerging Markets Local Currency Debt Fund. Kohderahasto on rekisteröity IsoBritanniaan.

OP-EMD Local Currency on erikoissijoitusrahasto, koska se voi sääntöjensä mukaisesti sijoittaa kaikki varansa ainoastaan yhden sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävän sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin. Rahasto sijoittaa varansa Kohderahaston kautta pääosin kehittyvien markkinoiden valtioiden, muiden julkisyhteisöjen, ylikansallisten yhteisöjen ja yritysten liikkeeseenlaskemiin tai takaamiin korkoinstrumentteihin.

Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja käteisvarojen hallintaan sekä toteuttaessaan sijoituksia toisiin rahastoihin. Johdannaissopimusten kohde-etuutena voi olla valuutta tai valuuttakurssi. Rahaston korkoherkkyyttä mittaava modifioitu duraatio on tyypillisesti välillä 4–6.

Kohderahasto voi hyödyntää laajasti kehittyvien korkomarkkinoiden eri omaisuuslajeja. Keskeiset kohdemarkkinat ovat Latinalainen Amerikka, Aasia, Itä-Eurooppa ja Venäjä sekä Afrikka ja Lähi-itä. Kohderahaston sijoitusten painopiste on tyypillisesti pitkäaikaisissa korkoinstrumenteissa, joten rahasto vastaa korkoriskiltään pitkän koron rahastoja. Kohderahasto pyrkii painottamaan sijoituksissaan korkoinstrumentteja, jotka on laskettu liikkeeseen kehittyvien talouksien paikallisen valuutan määräisinä (ns. local currency). Se voi hyödyntää myös kehittyneiden talouksien valuutassa (ns. hard currency) liikkeeseen laskettuja korkosijoituksia.

Rahaston vertailuindeksi on JPM GBI-EM Global Diversified. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja
riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita soveltuvin osin.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Investec Asset Management Ltd
Vertailuindeksi
JPM GBI-EM Global Diversified
Perustamispäivä
07.01.2010
ISIN
FI4000008313
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
78 Meur
Osuuden arvo (12.08.)
134,67 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (11.08)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-EMD Local Currency A -2,35 % -0,14 % -11,47 % -5,63 % +0,70 % +1,22 %
Vertailuindeksi -3,09 % -0,77 % -10,96 % -5,36 % +1,30 % +2,44 %

Vuosittainen tuotto

2015 2016 2017 2018 2019 Vuoden alusta
OP-EMD Local Currency A -7,73 % +10,73 % +2,11 % -4,01 % +16,14 % -9,36 %
Vertailuindeksi -5,23 % +13,23 % +1,20 % -1,48 % +15,56 % -9,32 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-EMD Local Currency A 10,77 % -0,48 6,09
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme (säästäjän rahastot, vastuulliset rahastot sekä osake- ja korkorahastot) ilman kuluja.
  • Omistaja-asiakkaana voit säästää rahastoihin myös vakuutussäästämisen kautta. OP-sijoitusvakuutus ja OP-säästösopimus ovat omistaja-asiakkaille tarkoitettuja vakuutussäästämisen tuotteita, joihin on vaivatonta ja joustavaa säästää pitkäaikaisesti. Sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto vakuutukseen on kulutonta. 
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,17 % (vähintään 7 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 9 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.