Jäätikköä

OP-Ilmasto

Sijoita ilmastonmuutoksen hillitsemiseen

OP-Ilmasto sijoittaa yhtiöihin, jotka ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa

Ilmastonmuutoksen torjunta on monille yhtiöille kannattavaa liiketoimintaa. OP-Ilmasto sijoittaa varansa sellaisiin yhtiöihin, joiden liiketoiminnasta ilmastonmuutokseen liittyvät tuotteet ja palvelut muodostavat merkittävän osan. Rahastoon valitaan yrityksiä, jotka voivat esimerkiksi kehittää tai toimittaa energiaa säästävää teknologiaa, uusiutuvia energianlähteitä sekä erilaisia jäte- tai vesihuollon ja kierrättämisen ratkaisuja.

OP-Ilmastoon valitut yritykset ovat hyvässä asemassa ja hyötyvät ilmastonmuutoksen vastaisesta taistelusta, sillä ne kehittävät tuotteita ja palveluita, joiden avulla ilmastonmuutosta voidaan hillitä. Sijoituskohteena olevien yritysten kysyntä kasvaa tulevaisuudessa, kun kasvihuonepäästöjen sääntely tiukentuu ja valtiot asettavat hiilineutraaleja päästötavoitteita ilmastonmuutoksen torjumiseksi. 

Miksi kannattaa sijoittaa OP-Ilmasto-rahastoon?

 • Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa yhtiöihin, joiden kehittämät tuotteet ja palvelut ehkäisevät ilmastonmuutoksen etenemistä. 
 • Suuntaat rahoitusta yhtiöihin, jotka edistävät ilmastonmuutokseen liittyvien ongelmien ratkaisua. 
 • Rahasto sopii korkeaa tuottoa hakevalle sijoittajalle, sillä se sijoittaa maailmanlaajuisesti sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille.

OP-Ilmasto on tarkoitettu pitkäaikaiseen sijoittamiseen. Sitä suositellaan sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua. Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat OP-Ilmastoa ilman kuluja. Vastuullisten rahastojen tuoteperheeseemme kuuluu myös kolme muuta rahastoa. Katso kaikki vastuullisen sijoittamisen rahastot

MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINNOINTIPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
0,00 % 1,80 % 0,75 %

Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

Rahaston tuotto -7,80%, viiteindeksi -5,94%

Huhtikuussa rahaston tuottoon vaikuttivat positiivisesti rakennusmateriaali- ja autoteollisuuden yhtiöt mutta korjausliike uusiutuvassa energiassa, IT- ja elektroniikan yhtiöissä oli sen verran voimakas ja ajoittui juuri koko kelanterikuukauden ajalle, että painoi rahaston tuoton negatiiviseksi. Salkkumme isoimmistä positioista suurin osa tuotti hyvin, kuten esimerkiksi puumateriaaliyhtiö West Fraser Timber (+13%), sähköajoneuvoyhtiö BYD (+10,6%), autokomponenttiyhtiö Valeo (+4,5%) ja mm. sähköpotkupyöriä valmistava Yadea (+3,8%). Myös yhdyskuntapalveluyhtiöt kuten jätteiden käsittelijät yleisesti pärjäsivät hyvin. Samalla monet sähköistymiseen liittyvät ja uusiutuvaan energian yhtiöt kuten Enphase Energy (-15%), Generac Holdings (-22%), MYR Group (-11%) sekä IT yhtiöt kuten ASML Holdings (-10%) tuottivat negatiivisesti. Poikkeuksena vaihtoehtoisten energiatuottajien joukossa olivat vetyä tuottavat yhtiöt kuten Linde ja Air Liquide, jotka jatkoivat vahvoina myös huhtikuussa. Vuoden 2021 tulosjulkistukset sekä vuoden 2022 ensimmäisen kvartaalin tulokset ovat olleet suhteellisen vahvoja ja positiivisia tulosyllätyksiä on ollut selkeästi enemmän kuin pettymyksiä: koko salkun EPS luvun painotettu keskiarvo oli 7,6% odotuksia korkeampi. Tuuli- ja aurinkovoimayhtiöillä edelleen oli toimitusketjuhaasteisiin liittyviä tulosten heikkouksia ja muutamilta yhtiöiltä kuten Johnson Controls tarvetta hieman pehmentää loppuvuoden ennusteita, josta tässä markkinatilanteessa yhtiöiden osakekurssejä rangaistiin ylivoimakkaasti.

Huhtikuussa siirsimme hieman enemmän painoa edelleen uusiutuvaan energiaan ja hankimme lisää mm. Xinyi Solar Holdings yhtiötä. Lisäsimme myös sähköakkuja valmistavan Samsung SDI yhtiön painoa sekä navigaatioratkaisuilla mm päästöjä vähentävän sekä maataloudessa lannoitteiden käyttöä optimoivan Trimblen painoja.

Koronnosto-osotusten vahvistuminen USA:ssa piti markkinasentimentin jännittyneenä koko kuukauden aikana ja yhtiöitä rangaistiin ylivoimakkailla kurssikorjauksilla pienistäkin negatiivisista uutisista. Joidenkin yhtiöiden kohdalla, kuten esimerkiksi salkkuyhtiömme West Fraser Timber osalta käytiin yli 10% liikkeitä sekä alas että takaisin ylös itse yhtiöstä riippumattomista, toimialan muihin yhtiöihin liittyvistä syistä. Inflaatiolukemia, joihin on ehtinyt vaikuttaa Ukrainan sodan nostamat mm ruuan hinnat, ovat myös alkaneet tulla esiin. USA:n tuottajahintainflaatio kiihtyi 15%:iin ja vastaavia lukuja on viimeksi nähty 1970 luvulla. Kuluttajahintainflaatio USA:ssa on 8,5% ja FED ilmoittikin nostavan korkoa 0,5% aiemman 0,25% sijaan. Teollisuuden luottamus (PMI) USA:ssa vahvistui kuitenkin edelleen hieman palvelusektorin luottamuksen hieman heiketessä. Euroopassa teollisuuden ja palvelusektoreiden trendit olivat päinvastaiset ja talouden näkymät yleisesti pirityivät. Euroopan inflaatio on 7,4% mutta se ei näy palvelusektorilla. Yksittäisissä Euroopan maissa inflaatio alkoi jo olla erittäin korkeaa, kuten esim. Saksassa tuottajainflaatio oli 30% ja Baltian maissa kuluttajahintainflaatiot olivat EU alueen korkeimmat (Virossa +19%, energiakomponentti oli EU:ssa viime kuukausina +40%-tason molemmin puolin).

Kristiina Vares-Wartiovaara
salkunhoitaja

OP-Ilmasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa laajasti maailman osakemarkkinoille. Sijoituksia voidaan tehdä sekä kehittyneille että kehittyville osakemarkkinoille sijoitusten pääpainon ollessa tyypillisesti Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Rahaston sijoitustoiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet painottaen erityisesti ympäristökysymyksiä. Rahaston varat sijoitetaan pääosin sektoreille, joihin ilmastonmuutoksella ja siihen varautumisella arvioidaan olevan suurimmat positiiviset vaikutukset. Rahaston sijoituskohteena olevat yritykset ovat tyypillisesti liiketoiminnallisesti hyvässä asemassa taistelussa ilmaston lämpenemistä vastaan ja niiden liiketoimintaan liittyy esimerkiksi energiatehokkuus ja -teknologia, kierrätys, vesi- ja jätehuolto sekä näihin liittyvä infrastruktuuri.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston varat hajautetaan laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 50–80 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen.

Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75 % ja enintään 100 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90–100 %.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI World Climate Paris Aligned Net. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahaston omien vastuullisuusperiaatteiden lisäksi rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset.

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.   

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Kristiina Vares-Wartiovaara
Vertailuindeksi
MSCI World Climate Paris Aligned Net
Perustamispäivä
07.04.1997
ISIN
FI0008805254
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
393 Meur
Osuuden arvo (18.05.)
53,19 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (17.05)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Ilmasto A −3,73 % −4,19 % −20,39 % +0,28 % +14,12 % +8,44 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Ilmasto A +8,31 % −10,32 % +20,85 % +28,35 % +27,51 % −18,97 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Ilmasto A 18,67 % 0,04 -
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Edut osakekaupankäynnistä:
  • 1 %:n välityspalkkiokatto Suomen ja Ruotsin osakkeista sekä arvopapereista – osakkeista, warranteista ja ETF:stä.
  • Välityspalkkio 0,05-0,17 % eli mitä enemmän kauppaa käyt, sitä alhaisemmat kaupankäyntikustannukset. Edellä mainitut edut voimassa OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa ja op.fi-palvelussa.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto on kulutonta. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia.

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP Duo -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy, jonka asiamiehenä osuuspankki toimii.