OP-Kestävä Hyvinvointi -sijoitusrahasto

OP-Kestävä Hyvinvointi -sijoitusrahasto

Tavoittele houkuttelevia tuottoja yhtiöistä, jotka edistävät ihmisten hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta.
1

Rahasto sijoittaa yhtiöihin, jotka tukevat ihmisten hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta

Rahasto sijoittaa muun muassa terveys- ja koulutuspalveluihin sekä yrityksiin, jotka työnantajina huomioivat tasa-arvokysymykset esimerkillisellä tavalla. 

2

Vastuullista ja kestävää, tuotoista tinkimättä

Teemasta löytyy kovien kasvuodotusten yhtiöitä sekä vakaita ja maltillisempia yhtiöitä tasoittamaan riskiä.

3

Helppoa hajauttamista maailmanlaajuisesti ja toimialoittain

Rahaston sijoitukset hajautetaan teeman mukaisesti maailmanlaajuisesti ja toimialoittain. Aktiivinen ja kokenut salkunhoitaja tekee sijoituspäätökset.

OP-Kestävä Hyvinvointi -sijoitusrahasto

OP-Kestävä Hyvinvointi -sijoitusrahasto sijoittaa yhtiöihin, joiden liiketoiminta tukee ihmisten ja yhteiskuntien kestävää hyvinvointia. Rahasto sijoittaa myös yhtiöihin, jotka ovat työnantajaroolissaan esimerkillisiä sosiaalisissa ja tasa-arvokysymyksissä.​

Sijoittamalla OP-Kestävä Hyvinvointi -rahastoon et ainoastaan tue yhteiskunnan kehitystä vastuullisempaan suuntaan, vaan sijoitat myös tulevaisuudennäkymiltään tuottoisiin yhtiöihin.

Voit tehdä kertasijoituksia tai aloittaa säännöllisen säästämisen pienilläkin summilla, kuten 10 eurolla kuussa. Omistaja-asiakkaana ostat ja myyt rahastoa kuluitta. Rahasto-omistuksesi kerryttävät OP-bonuksia. Myydessäsi rahasto-osuuksia, saat rahat tilillesi muutamassa arkipäivässä.

Rahaston sijoituskohteet ja aktiivinen salkunhoito

Rahaston kokenut salkunhoitaja valitsee sijoituskohteet. Lisäksi vastuullisuusasiantuntijat auttavat huomioimaan kestävyysriskit ja varmistamaan sosiaalisen vaikuttavuuden. Osakevalinnoissa tavoittelemme positiivista sosiaalista vaikutusta ja huomioimme ympäristö- ja hallintotapatekijät. Poissuljemme yleisen poissulkulistan lisäksi lähes kokonaan fossiiliset yhtiöt.

Rahasto sijoittaa varansa noin 50–80 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksen mukaan. Rahastoon valikoidut yhtiöt kehittävät esimerkiksi:

 • Terveys- ja hyvinvointipalveluita
 • Ratkaisuja liittyen koulutus-, rahoitus- ja digitaalisten palveluiden sekä asuntojen saatavuuteen
 • Terveellisempää ruokavaliota ja kestävää maataloutta
 • Kestäviä liikenneratkaisuja ja kiertotaloutta

Varmistamme sijoituskohteidemme kehitystä vastuullisempaan suuntaan olemalla vuorovaikutuksessa yhtiöiden johtoon sekä toimimalla aktiivisina omistajina: äänestämme yhtiökokouksissa ja vaikutamme sijoituskohteisiimme.

OP-Kestävä Hyvinvointi -sijoitusrahasto on hyvin hajautettu ja tehokkaasti hallinnoitu sijoituskohde. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta. Rahaston suositeltu sijoitusaika on vähintään 7 vuotta.

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,0 % 1,8 % 1,0 %

Omistaja-asiakkaana ostat ja myyt rahastoa kuluitta. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia osuuspankin omistaja-asiakkaille.

Rahaston tuotto maaliskuussa 4,40%, viiteindeksi 3,13%

Rahaston tuotto oli maaliskuussa viiteindeksiä parempi. Rahaston viiteindeksi on globaali vastuullisuuspainotettu osakeindeksi, mutta se ei painota sosiaalisia kysymyksiä rahaston tapaan, joten rahaston ja sen viiteindeksin kehitys voivat poiketa merkittävästi toisistaan. Osakesijoittajat alkoivat maaliskuussa kiinnostua myös muista yhtiöistä kuin suurimmista teknologiayhtiöistä. Rahaston omistamia pienempiä kasvuyhtiöitä oli sekä kuun suurimpien nousijoiden että laskijoiden joukossa. Korkoherkät sijoitukset toipuivat alkuvuoden heikkoudesta, vaikka ohjauskorkojen leikkausten aikataulu on edelleen epäselvä ainakin Yhdysvaltojen osalta. Rahaston kovimmat nousijat olivat kenialainen teleoperaattori Safaricom (+55%), insuliinipumppuja valmistava Tandem Diabetes (+34%) ja kahdeksassa Afrikan maassa tukiasemamastoja rakentava ja antennipaikkoja vuokraava Helios Towers (+26%.) Rahaston suurimmat laskijat olivat lasertutkia valmistava Luminar Technologies (-25%), Aasian johtava henkivakuutusyhtiö AIA (-17%) ja läksyapupalvelua tarjoava Chegg (-12%.)

Rahastosta myytiin pois loputkin lasertutkia kehittävän Luminar Technologiesin osakkeet, koska teknologian käyttöönoton ja samalla yhtiön kannattavuuskehityksen aikataulu on pitempi kuin aiemmin arvioimme. Myös Vodafonen osakkeet myytiin kokonaan pois. Rahaston kovimman nousijan Safaricomin painoa nostettiin onnekkaasti ennen kovinta nousua ja kuun lopussa sen paino rahastossa oli 1,4%, kun alkuvuonna paino on ollut puolen prosentin luokkaa. Helios Towersin nousu suurimpien omistusten joukkoon perustuu myös sekä kurssinousuun että lisäostoihin. Terveydenhuoltosektorin paino on noussut rahastossa, mutta tämä on pääosin seurausta yhtiötason valinnoista. Rahasto ei omista tällä hetkellä terveysvakuuttajia ja suurien lääkeyhtiöidenkin paino on maltillinen diabetes-nimien ulkopuolella, joten lisäpanostukset ovat terveydenhuollon teknologian puolella.

Maaliskuu toi mukanaan aiemmissa kuukausikatsauksissa toivomamme sijoitusteemojen monipuolistumisen. Rahastolla on edelleen runsaasti korkoherkkiä osakeomistuksia, jotka hyötyvät odotettavissa olevista korkojen laskuista. Rahaston sijoituskohteet hyötyvät ihmisten ja yhteiskuntien jatkuvasta pyrkimyksestä lisätä hyvinvointiaan.

Mikko Linnanvuori
salkunhoitaja

OP-Kestävä Hyvinvointi on osakerahasto, joka sijoittaa varansa laajasti maailman osakemarkkinoille. Sijoituksia voidaan tehdä sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille sijoitusten pääpainon ollessa tyypillisesti Yhdysvalloissa ja Euroopassa.  

Rahaston sijoitustoiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet painottaen erityisesti sosiaalisia kysymyksiä. Rahaston varat sijoitetaan pääosin yrityksiin, joiden liiketoiminta tukee ihmisen ja yhteiskuntien kestävää hyvinvointia huomioiden sijoituskohteiden liiketoiminnan ympäristövaikutukset. Rahaston pääteemat ovat hyvinvointi ja yhdenvertaisuus. Rahaston sijoituskohteena olevat yritykset kehittävät esimerkiksi terveys- ja hyvinvointipalveluita, ratkaisuja liittyen koulutuksen ja rahoituspalveluiden saatavuuteen, energiajärjestelmää ja kiertotaloutta, uusia liikenneratkaisuja ja liikenneturvallisuutta, asuntojen saatavuutta tai terveellisempää ruokavaliota ja kestävää maataloutta. Rahasto voi sijoittaa myös yrityksiin, jotka työnantajaroolissaan ovat esimerkillisiä sosiaalisissa kysymyksissä. 

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. 

Rahaston varat hajautetaan laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 50–80 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksen mukaan. 

Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75 % ja enintään 105 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90–100 %. 

Rahaston vertailuindeksi on MSCI ACWI ESG Screened Index. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.  

Rahaston tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia. Rahaston varat sijoitetaan sektoreille, joilla on merkittävää positiivista vaikutusta kestävään sosiaaliseen hyvinvointiin. Rahaston sijoituskohteena olevat yritykset kehittävät esimerkiksi terveys- ja hyvinvointipalveluita, ratkaisuja liittyen koulutus-, rahoitus- ja digitaalisten palveluiden saatavuuteen, kiertotaloutta, kestäviä liikenne- ja infrastruktuuriratkaisuja, asuntojen saatavuutta tai terveellisempää ruokavaliota ja kestävää maataloutta. Rahaston kestävien sijoitustavoitteiden mukaisiin yhtiöihin lukeutuvat myös sellaiset yritykset, jotka työnantajaroolissaan ovat esimerkillisiä valituissa sosiaalisissa kysymyksissä, esimerkiksi ovat globaalissa vertailussa parhaita työnantajina, ja läpäisevät muilta osin OP:n kestävän sijoituksen analyysin.

Kestäväksi sijoitukseksi katsotaan sellaiset sijoituskohteet, joiden liiketoiminta edistää yhtä tai useampaa YK:n Kestävän Kehityksen Tavoitetta (SDG), aiheuttamatta haittaa muille kestävyystekijöille tai tavoitteille. Kestävän sijoituksen määrittely tehdään OP Varainhoidon analyysimallilla, joka hyödyntää mm. ulkopuolisten palveluntarjoajien SDG- sekä EU Taksonomianmukaisuus- ja ns. vihreän liikevaihdon tietoja. OP Varainhoidon analyysimallia täydennetään myös manuaalisella analyysillä, jolla identifioidaan  yhtiöiden "best-in-class" sosiaalinen vaikuttavuus.

Haitalliset kestävyysvaikutukset (PAI) analysoidaan säännöllisesti läpivalaisemalla sijoitukset PAI-mittareiden osalta. Mikäli läpivalaisussa tunnistetaan kohdeyhtiöitä, joiden haitalliset kestävyysvaikutukset ovat huomattavia suhteessa kohdeyhtiön verrokkeihin, ja kyseinen PAI-mittari todetaan kohdeyhtiölle olennaiseksi, otetaan kohdeyhtiö tarkempaan seurantaan, ja tarvittaessa poissuljetaan tai aloitetaan vaikuttamisprosessi.

OP Varainhoito hyödyntää useita eri tietolähteitä eri palveluntarjoajilta. Ensisijaisia tietolähteitä ovat MSCI ESG Research ja S&P Trucost, jotka tarjoavat tietoa muun muassa kohdeyhtiöiden kestävyysriskeistä, haitallisten liiketoimintojen osuuksista, ilmastoriskeistä ja –mahdollisuuksista, sekä siitä kuinka kohdeyhtiöiden liiketoiminta on linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Palveluntarjoajat hyödyntävät sekä yhtiöiden raportoimaa tietoa, että arvioitua tietoa, joka pohjautuu kunkin palveluntarjoajan kehittämään arviointimalliin. 

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Omistaja-asiakkaana säästäminen ja sijoittaminen kannattaa erityisesti, koska saat siihen erinomaisia etuja.

Edut rahasto- ja vakuutussäästämiseen:

 • Ostat ja myyt lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja.*
 • Rahastoista ja vakuutussäästöistä kerrytät 0,35 % OP-bonuksia.** 
 • Aloitat vakuutussäästämisen maksutta. 
 • Vaihdat sijoituskohteita, teet lisäsijoituksia ja vaihdat maksu- ja sijoitussuunnitelmaa OP Sijoitusvakuutukseen ja OP Säästösopimukseen maksutta digipalveluissa.  

Edut osake- ja ETF-sijoittamiseen:

 • Avaat osakesäästötilin ja arvo-osuustilin maksutta.
 • Saat alennusta osakekaupoista ja 1 prosentin palkkiokaton kotimaisiin osakekauppoihin arvo-osuustilillä. Edut ovat voimassa digipalveluissa.
 • Saat osakesuositukset ja -analyysit maksutta käyttöösi.
 • Saat alennusta säästäjän ja sijoittajan palvelupaketeista:
  Osakesäästötili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 9,99 €/kk (norm. 14,99 €/kk)
  Arvo-osuustili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 0 €/kk (norm. 5,39 €/kk)

Muut edut:

 • Vain omistaja-asiakkaana voit sijoittaa Tuotto-osuuteen.

Varmista, että saat kaikki edut ja hyödyt käyttöösi:

*Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kulut: OP-Palvelukiinteistöt, OP-Metsänomistaja, OP-Vuokratuotto, OP-Alternative Portfolio ja OP-Private Equity.

**OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin. OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -erikoissijoitusrahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A. Sijoitussidonnaiset vakuutukset kerryttävät OP-bonuksia, pois lukien yksilölliset sijoitusvakuutukset ja yksilölliset sijoitussopimukset.  

Säätiöiden käyttöön soveltuva vuotuista kassavirtaa maksava tuotto-osuus

Säännöt (pdf)

Avaintietoesite (pdf)

Kuukausikatsaus (pdf)

Institutionaalisille sijoittaville soveltuva kasvuosuus

Säännöt (pdf)

Avaintietoasiakirja (pdf)

Kuukausikatsaus (pdf)

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Mikko Linnanvuori
Vertailuindeksi
MSCI ACWI ESG Screened Index.
Perustamispäivä
16.11.2023
ISIN
FI4000561311
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
14 Meur
Osuuden arvo (11.04.)
108,97 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa
Kestävyystiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (10.04)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Kestävä Hyvinvointi A +1,64 % +4,12 % - - - -
Vertailuindeksi +2,10 % +9,68 % - - - -

Vuosittainen tuotto

2019 2020 2021 2022 2023 Vuoden alusta
OP-Kestävä Hyvinvointi A - - - - +4,98 % +3,80 %
Vertailuindeksi - - - - +5,07 % +10,78 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Kestävä Hyvinvointi A - - -
Vertailuindeksi - - -

Tämä on mainos. Muistathan, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoitajana toimii OP Varainhoito Oy. Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kaupankäyntikulut: OP-Palvelukiinteistöt-, OP-Metsänomistaja-, OP-Vuokratuotto-, OP-Alternative Portfolio- ja OP-Private Equity -erikoissijoitusrahastot.