OP Kiina

OP-Kiina

Valtavat mittasuhteet, valtava potentiaali
1

Tehokas tapa sijoittaa maailman nopeimmin kasvavaan talousmahtiin

Kiinan talous on viimeisten vuosikymmenten aikana kasvanut voimakkaasti ja maa on noussut maailman toiseksi suurimmaksi taloudeksi.

2

Vaurastuva keskiluokka ja kasvavat kotimarkkinat tekevät Kiinasta houkuttelevan sijoituskohteen

Kiinan talouden painopiste on siirtymässä viennistä kotimarkkinoille. Vahvan pohjan kotimarkkinoiden kasvulle luovat maailman suurin väkiluku sekä väestön nopea vaurastuminen ja kasvava ostovoima.

3

Väestön ikääntyminen ja vaurastuminen ovat megatrendejä, jotka näkyvät myös Kiinassa

Sijoittajalle megatrendit tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia, sillä kuluttajamarkkinat ja terveydenhuolto ovat Kiinassa jatkuvasti kasvavia sektoreita. Rahasto painottaa näitä sektoreita salkunhoidossaan.

4

Hyödynnä omistaja-asiakkaan edut

Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat OP-Kiina-rahastoa ilman kuluja.

Kiina – maailman suurin vientitalous ja kasvava kotimarkkina

Manner-Kiinan markkinat antavat sijoittajille tilaisuuden sijoittaa laatuyrityksiin, jotka toimivat varakkaiden kuluttajien, vanhenevan väestön ja teknologisten innovaatioiden kaltaisilla rakenteellisen kasvun alueilla. Ne avaavat mahdollisuuksia teknologiavetoisille rintamille, joilla Kiina on edelläkävijä ja tavoittelee johtoasemaa. Näistä alueista hyviä esimerkkejä ovat muun muassa itseohjautuvat autot, tekoäly, verkkokauppa ja mobiilimaksaminen. Lisäksi Kiinan viimeaikaiset ponnistelut avata finanssimarkkinoitaan laajemmin ulkomaisille toimijoille ovat helpottaneet kansainvälisten sijoittajien pääsyä käsiksi maan tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Kiinan kasvava keskiluokka sekä tukee että vaatii entistä hienostuneempaa kulutushyödykevalikoimaa, ja tähän kysyntään vastaavat yhä useammin kotimaiset yritykset. Samaan aikaan kiinalaisyritykset kipuavat teknologiakäyrällä siirtyen matalan katteen hyödykkeistä korkeamman lisäarvon tuotantoon ja luovat uudenlaisia mahdollisuuksia kestokulutustavaramarkkinoilla, elintarvike- ja juomateollisuudessa, viihdeteollisuudessa sekä matkailussa. Teknologia- ja automaatioalan edistysaskeleet ovat ripeitä muun muassa kämmenlaitteiden komponenttien, ohjelmistopalveluiden ja tehdasautomaation aloilla. Terveydenhuollossa näemme innovatiivisia palveluita sekä lääkealan tutkimusta ja tuotekehitystä, ja mukana kehityksessä on myös perinteinen kiinalainen lääketiede.

Makrotaloudesta kumpuavia mahdollisia uhkia ovat mm. Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasuhteet, Kiinan kiinteistömarkkinoiden laskusuhdanne ja valtio-omisteisten yhtiöiden liian suuri velkaantuminen. Nämä makrotalouden huolet ovat käymistilassa. Hallituksen pitkän aikavälin reitti kohti tasapainon kestävää korjausta on kuitenkin myönteinen, ja sillä tiellä on saavutettu jo huomattavaa menestystä.

Miksi kannattaa sijoittaa OP-Kiina-rahastoon?

  • Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa hyötyä Kiinan nopeasta talouskasvusta.
  • Kasvava ja vaurastuva keskiluokka luovat vahvaa kasvupotentiaalia väkiluvultaan maailman suurimmalle kotimarkkinalle.
  • OP-Kiina on mielenkiintoinen vaihtoehto sijoittajalle, joka tavoittelee korkeaa tuottoa voimakkaasti kasvavilta kehittyviltä markkinoilta.

Rahaston tuottokehitys voi vaihdella huomattavasti markkinatilanteiden mukaan, ja sen riskitaso on lähtökohtaisesti korkeampi kuin kehittyneille markkinoille sijoittavalla rahastolla. Rahastoon kohdistuu myös merkittävä valuuttakurssiriski, sillä rahaston Kiinan-sijoitukset tehdään juanmääräisesti, Hong Kongin ja Taiwanin puolestaan dollarimääräisesti. Rahastoa suositellaan sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta aikaisintaan yhdeksän vuoden kuluttua.

Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat OP-Kiina-rahastoa ilman kuluja. Kehittyvien markkinoiden rahastovalikoimaamme kuuluu myös kuusi muuta rahastoa. 

OP-Kiina

Palkkiot verkossa

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,75 % 2,5 % 0,75 %

 

Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

Kun länsimaissa kasvu takeltelee ja velkakriisin aiheuttama epävarmuus hiertää yhä markkinaa, jatkaa Aasia vahvaa nousuaan. Kiinan merkitys maailmantaloudelle on tunnettu tosiasia. Harva sen sijaan mieltää, kuinka valtavasti Kiinan kotimarkkinat ovat kasvaneet viimeisen vuosikymmenen aikana ‒ ja silti todellisen kasvun odotetaan olevan vasta edessä. Vahvan pohjan ennusteille luo maailman suurin, yli 1,3 miljardin väkiluku. Kasvupotentiaalin mittasuhteita kuvaa keskiluokkaan kuuluvien kuluttajien määrä. Kun heitä 2000-luvun alussa on noin 70 miljoonaa, on määrä nyt yli puoli miljardia ja muutaman vuoden sisään arviolta jo yli 700 miljoonaa eli enemmän kuin Euroopassa ja Yhdysvalloissa yhteensä. Samaan aikaan maa on menossa lännen ohi myös miljoonakaupunkien määrässä. Vuonna 2012 niitä oli 58 kpl, vuonna 2025 määrän odotetaan olevan peräti 128. Kiihtyvä kaupungistuminen edellyttää luonnollisesti merkittäviä panostuksia muun muassa infrastruktuuriin.

Voimakkaasti kasvaville kehittyville markkinoille sijoittavat osakerahastot palvelevat korkeaa tuottoa hakevaa sijoittajaa. Kehittyvän maan osakemarkkinoilla toimittaessa rahaston arvo voi vaihdella huomattavasti markkinatilanteiden mukaan ja sen riskitaso on lähtökohtaisesti korkeampi kuin kehittyneille markkinoille sijoittavalla rahastolla. Rahastoon kohdistuu myös merkittävä valuuttakurssiriski, sillä rahaston Kiinan sijoitukset tehdään juanmääräisesti, Hong Kongin ja Taiwanin dollarimääräisesti. OP-Kiina onkin maan kasvuun luottavan, tuottohakuisen sijoittajan valinta. Rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta aikaisintaan yhdeksän vuoden kuluttua.

OP-Kiina Kesäkuu 2020


Salkku tuotti kuukauden aikana vertailuindeksiä paremmin, sillä tuottoa paransivat hankitut osakkeet ja allokoidut varat IT-alalla (ylipainotus) ja terveydenhuollon alalla (ylipainotus) sekä osakevalikoima viestintäpalveluissa. Rahoitusalaan, kiinteistöalaan ja harkinnanvaraisiin kulutushyödykkeisiin keskittyneet osakevalinnat heikensivät tuottoa.

IT-alla tuottoihin antoi osansa laaja, koko teknologian kirjon kattava valikoima osakkeita. Ohjelmistoyritykset kuten Kingdee, Kingsoft ja Glodon tuottivat edelleen hyvin pilveen odotettua nopeammin tapahtuneen siirtymän jälkeen. Laitteistoyrityksistä oli myös apua; Luxshare ja BOE Technology kehittyivät kumpikin vahvasti, yksi Applen toimitusketjun toipumisen ja toinen teollisuuden toimitusten järkeistämisen ansiosta.

Terveydenhuolto, ja erityisesti muiden kuin lääkeyritysten omistukset, jatkoivat nousuaan ennemminkin toimialan positiivisen tunnelman ansiosta kuin minkään osakekohtaisten uutisten takia. Tämän seurauksena Venus Medtech, Hangzhou Tigermed ja Wuxi Biologics osallistuivat salkun kuukauden tuottoon. Viestintäpalveluissa iQiyi toi lisänsä tuottoihin, kun media raportoi Tencentin olevan kiinnostunut hankkimaan määräysvallan yrityksessä. Finanssialan osakevalinnat heikensivät kuukauden tuottoa, kun salkun omistukset yrityksissä China Merchants Bank, Postal Savings Bank, Ping An Insurance ja Ping An Bank laskivat, kun sijoittajat myivät pois defensiivisempiä yrityksiä ja vaihtoivat nopeammassa kasvussa oleville aloille.

Harkinnanvaraisissa kulutushyödykkeissä tuottoja heikensi omistusten puute yrityksissä kuten TAL Education and GSX Techedu Inc., jotka näyttävät ennakoineen hintakehityksessään paljon hyviä uutisia. Koulutusalaa ovat pitäneet yllä merkit siitä, että muut kuin verkko-oppilaitokset alkavat avautua uudelleen, eivätkä heikommat toimijat pysty seuraamaan perässä. Tämän pitäisi auttaa nopeuttamaan toimialan konsolidointia. Salkku keskittyy jatkossakin laadukkaisiin yrityksiin toimialoilla, joilla näkyy mahdollisuuksia rakenteelliseen kasvuun. Näitä ovat teknologia ja automaatio, terveydenhuolto ja kuluttaja-ala. Lisäksi säilytämme todennäköisesti alipainotuksemme toimialoilla, joihin valtio puuttuu merkittävästi.

OP-Kiina on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Kiinan kansantasavallan, Hong Kongin ja Taiwanin osakemarkkinoille.

Rahaston sijoitukset ovat pääosin tehty paikallisissa valuutoissa ja täten rahastossa on merkittävä valuuttakurssiriski.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden ja valuuttakurssien muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75% ja enintään 100% sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90-100%.

Rahaston varat sijoitetaan laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 40-60:n yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI China 10/40 Index. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti korkeaa aktiiviriskiä ja voi poiketa erittäin merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja
riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissa ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta. Poissulkulista on julkinen.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Kansainväliset normirikkomukset: Kansainväliset normit, kuten YK:n Global Compact, määrittelevät minimitason vastuulliselle liiketoiminnalle. OP Varainhoito vaikuttaa aktiivisissa suoria sijoituksia tekevissä OP-rahastoissa yhtiöihin, joiden nähdään rikkoneen kansainvälisiä normeja. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Käytämme Sustainalytics-yhtiötä palveluntarjoajana tunnistamaan kansainväliset normirikkomukset. 

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
JPMorgan Asset Management
Vertailuindeksi
MSCI China 10/40
Perustamispäivä
10.06.2002
ISIN
FI0008805965
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
232 Meur
Osuuden arvo (11.08.)
533,88 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (10.08)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Kiina A -3,59 % +17,07 % +21,64 % +54,25 % +18,33 % +10,55 %
Vertailuindeksi -6,45 % +8,96 % +4,68 % +24,82 % +7,51 % +6,75 %

Vuosittainen tuotto

2015 2016 2017 2018 2019 Vuoden alusta
OP-Kiina A +1,67 % -8,71 % +37,05 % -22,69 % +43,61 % +28,14 %
Vertailuindeksi +4,93 % +3,43 % +31,17 % -14,13 % +24,43 % +6,55 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk
OP-Kiina A 23,40 % 2,34
Vertailuindeksi - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme (säästäjän rahastot, vastuulliset rahastot sekä osake- ja korkorahastot) ilman kuluja.
  • Omistaja-asiakkaana voit säästää rahastoihin myös vakuutussäästämisen kautta. OP-sijoitusvakuutus ja OP-säästösopimus ovat omistaja-asiakkaille tarkoitettuja vakuutussäästämisen tuotteita, joihin on vaivatonta ja joustavaa säästää pitkäaikaisesti. Sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto vakuutukseen on kulutonta. 
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,17 % (vähintään 7 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 9 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.