OP-Maltillinen on tasapainoinen rahasto säästämiseen.

OP-Maltillinen

Rahasto, joka mahdollistaa paremman tuoton ilman suuria riskejä
1

Rahastosäästäminen kannattaa

OP-Maltillinen on vaivaton rahasto säästäjälle, joka on kiinnostunut tuotosta, muttei osakemarkkinan tiiviistä seuraamisesta.

2

Tasapainoinen rahasto

Tasapainoinen yhdistelmä tuottopotentiaalia kasvattavia osakkeita sekä suojaa tarjoavia korkosijoituksia.

3

Omistaja-asiakkaan edut

Omistaja-asiakas ostaa, myy ja vaihtaa suurinta osaa rahastoja ilman erillisiä kuluja.

Säästäminen on helppoa – salkunhoitaja tekee sen puolestasi

OP-Maltillinen on yksi kolmesta OPn säästäjälle tarjoamasta rahastovaihtoehdosta. Yhdistelmärahastoille ominaiseen tapaan OP-Maltillinen rakentuu sekä noususuhdanteessa tuottoa tuovista osakkeista että laskusuhdanteessa suojaa tarjoavista korkosijoituksista. Salkunhoidon ammattilainen säätelee sijoittajan puolesta aktiivisesti rahaston osakepainoa. Sijoitukset hajautetaan laajalti maantieteellisesti ja sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille.
OP-Maltillinen tarjoaa laajan hajautukset hyödyt myös piensijoittajalle.

Rahasto maltillista tuottoa tavoittelevalle

OP-Maltillinen sopii sijoittajalle, joka tavoittelee kohtuullista arvonnousua ja hyväksyy paremman tuoton kumppaniksi hieman korkeamman riskitason. OP-Maltillisen tapauksessa se asettuu korko- ja osakesijoitusten välimaastoon. OP-Maltillinen soveltuu parhaiten säästäjälle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan 3‒4 vuoden kuluttua. Rahasto sopii esimerkiksi uuden auton hankintaa tai keittiöremonttia suunnittelevalle säästäjälle.

Palkkiot verkossa

MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINNOINTIPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
0 % 1,25 % 0,50 %

Rahastoon tehdyistä merkinnöistä ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Maltillinen – rahaston sijoituspolitiikka

Valtaosa OP-Maltillinen-rahaston sijoituksista tehdään toisiin sijoitusrahastoihin, joten sijoitukset tulevat jakautuneiksi laajasti eri liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin ja osakkeisiin. Perustilanteessa puolet rahaston varoista on sijoitettuna osakemarkkinoille ja toinen puolikas korkomarkkinoille. Molempien sijoitusten osuus voi kuitenkin vaihdella 30‒70 prosentin välillä.

Osakesijoitukset hajautetaan maailmanlaajuisesti sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille. Korkosijoitusten pääpaino on julkisyhteisöjen ja hyvin luokiteltujen yritysten liikkeeseen laskemissa korkoinstrumenteissa. Rajoitetusti varoja voidaan sijoittaa myös heikommin luokiteltujen tai luokittelemattomien liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin.

OP-Maltillinen

Korkosijoitusten tuotot jatkoivat myös huhtikuussa positiivista kehitystään, joskin vaatimattomammin kuin edellisinä kuukausina. Osakemarkkinoiden myötätuuli heijastui edelleen yrityslainojen riskipreemioihin ja yleinen korkotasokin pysytteli rauhallisena valtionlainojen korkotason noustua vain aavistuksen. Korkomarkkinat jatkavat hiljaiseloaan korkotason ollessa edelleen hyvin matala etenkin euroalueella. Yhdysvalloissa keskuspankki on pysäyttänyt ohjauskoron nostonsa ja tarkkailee tilannetta. Markkinat odottavat seuraavan liikkeen olevan koronleikkaus. Houkuttelevien korkosijoitusten löytäminen on edelleen harmillisen vaikeaa. Yrityslainojen riskipreemiot ovat kapeita ja juokseva korkotaso matala. Yhdysvalloissa yrityslainojen korkotaso on kiinnostava, mutta ongelmaksi nousee valuuttakurssisuojaus, joka syö juoksevasta korosta valtaosan. Valtionlainojen osalta negatiivisen koron omaavien bondien määrä on edelleen kasvanut. Korkojen nousukaan ei näytä todennäköiselle merkittävissä määrin. Useimmat keskuspankit ovat muuttaneet selvästi retoriikkaansa varovaisempaan suuntaan etenkin inflaation edelleen jatkaessa hyvin vaimeana.

Osakesijoituksissa huhtikuu oli edelleen hyvin positiivinen kuukausi tuottojen noustua yli 3%. Alkuvuosi on siten ollut erittäin vahva, joskin osin tämä heijastelee elpymistä joulukuun osakealamäestä. Mielenkiintoisesti kuitenkin monet osakemarkkinat ovat edelleen vuoden takaisten hintojensa alapuolella ja kokonaistuotollakin mitattuna monet häviävät hieman yrityslainoille. Alkuvuoden nousutahtia tuskin pystytään pitämään yllä loppuvuotta, mutta monet seikat edelleen tukevat osakesijoituksia. Vahvimmat näistä tekijöistä ovat samoja, jotka ovat tukeneet osakkeita jo vuosia, kuten äärimmäisen matala korkotaso, tasainen maltillinen talouskasvu ja korkotason mataluudesta juontava vaihtoehdottomuus, joka rohkaisee ja myös pakottaa sijoittajia riskillisempiin sijoituskohteisiin kuten osakkeisiin. Huhtikuun tuottokärjessä olivat yhdysvaltalaiset osakkeet kehittyvien maiden ja etenkin Aasia-Tyynimeren osakkeiden jäädessä selvästi pienempiin lukemiin.

Säästäjien rahastoissa lisättiin eurooppalaisten osakkeiden painoa yhdysvaltalaisia myymällä Varainhoidon allokaatiomuutokseen perustuen. Yhdysvaltalaisia osakkeita on edelleen salkussa kuitenkin huomattava määrä ja mietintää aiheuttaa tästä kumpuava valuuttariski, joka tänä vuonna on lisännyt kyseisen markkinan kokonaistuottoa rahaston kannalta. Korkosijoituksissa dollaririskiä on paljon, mutta tämä on pääsääntöisesti suojattuna.

Harri Kojonen
salkunhoitaja

Dokumentit ja lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen, Patrik Moring
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä.
Perustamispäivä
08.03.2012
ISIN
FI4000036108
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
1941 Meur
Osuuden arvo (23.05.)
128,52 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa
Vastuullisuusraportti
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (22.05)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Maltillinen A -1,10 % +1,32 % +5,20 % +0,11 % +2,63 % +3,21 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2014 2015 2016 2017 2018 Vuoden alusta
OP-Maltillinen A +8,46 % +4,31 % +3,79 % +2,51 % -7,41 % +7,05 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Maltillinen A 5,64 % 0,07 2,19
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme ilman kuluja.
  • OP-sijoituskumppani on palvelukokonaisuus omistaja-asiakkaalle, jolle on kertynyt sijoitusvarallisuutta. Saat oman yhteyshenkilön sekä kattavaa ja ajantasaista markkinatietoa sijoituspäätöstesi tueksi.
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,18 % (vähintään 8 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 8 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.