OP-Maltillinen on tasapainoinen rahasto säästämiseen.

OP-Maltillinen

Rahasto, joka mahdollistaa paremman tuoton ilman suuria riskejä
1

Rahastosäästäminen kannattaa

OP-Maltillinen on vaivaton rahasto säästäjälle, joka on kiinnostunut tuotosta, muttei osakemarkkinan tiiviistä seuraamisesta.

2

Tasapainoinen rahasto

Tasapainoinen yhdistelmä tuottopotentiaalia kasvattavia osakkeita sekä suojaa tarjoavia korkosijoituksia.

3

Omistaja-asiakkaan edut

Omistaja-asiakas ostaa, myy ja vaihtaa suurinta osaa rahastoja ilman erillisiä kuluja.

Säästäminen on helppoa – salkunhoitaja tekee sen puolestasi

OP-Maltillinen on yksi kolmesta OPn säästäjälle tarjoamasta rahastovaihtoehdosta. Yhdistelmärahastoille ominaiseen tapaan OP-Maltillinen rakentuu sekä noususuhdanteessa tuottoa tuovista osakkeista että laskusuhdanteessa suojaa tarjoavista korkosijoituksista. Salkunhoidon ammattilainen säätelee sijoittajan puolesta aktiivisesti rahaston osakepainoa. Sijoitukset hajautetaan laajalti maantieteellisesti ja sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille.
OP-Maltillinen tarjoaa laajan hajautukset hyödyt myös piensijoittajalle.

Rahasto maltillista tuottoa tavoittelevalle

OP-Maltillinen sopii sijoittajalle, joka tavoittelee kohtuullista arvonnousua ja hyväksyy paremman tuoton kumppaniksi hieman korkeamman riskitason. OP-Maltillisen tapauksessa se asettuu korko- ja osakesijoitusten välimaastoon. OP-Maltillinen soveltuu parhaiten säästäjälle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan 3‒4 vuoden kuluttua. Rahasto sopii esimerkiksi uuden auton hankintaa tai keittiöremonttia suunnittelevalle säästäjälle.

Palkkiot verkossa

MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINNOINTIPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
0 % 1,25 % 0,50 %

Rahastoon tehdyistä merkinnöistä ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Maltillinen – rahaston sijoituspolitiikka

Valtaosa OP-Maltillinen-rahaston sijoituksista tehdään toisiin sijoitusrahastoihin, joten sijoitukset tulevat jakautuneiksi laajasti eri liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin ja osakkeisiin. Perustilanteessa puolet rahaston varoista on sijoitettuna osakemarkkinoille ja toinen puolikas korkomarkkinoille. Molempien sijoitusten osuus voi kuitenkin vaihdella 30‒70 prosentin välillä.

Osakesijoitukset hajautetaan maailmanlaajuisesti sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille. Korkosijoitusten pääpaino on julkisyhteisöjen ja hyvin luokiteltujen yritysten liikkeeseen laskemissa korkoinstrumenteissa. Rajoitetusti varoja voidaan sijoittaa myös heikommin luokiteltujen tai luokittelemattomien liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin.

OP-Maltillinen

Korkosijoitusten tuotto kimposi kesäkuussa yllättävän suureksi. Tähän olivat syynä keskuspankkien äkillinen tarve kertoa mahdollisuuksista elvytystoimiin, kuten ohjauskorkojen laskemiseen. Tässä etunenässä toimi Yhdysvaltain keskuspankki, mutta myös Euroopan keskuspankki vihjaili jopa ohjauskoron leikkauksista, mikä korkotason täällä ollessa äärimmäisen matala ja taloudenkin jatkaessa kohtuullisessa kunnossa tuntuu ylimitoitetulta. Näitten puheiden siivittämänä kaikki korko-omaisuusluokat tuottivat vahvat tuotot. Etenkin kehittyvät korkomarkkinat ja high yield- lainat antoivat vahvat tuotot.

Rahaston korkosijoituksissa vähennettiin yhdysvaltalaisia yrityslainoja ja lisättiin eurooppalaisia. Tämän lisäksi vaihdettiin osa globaaleista inflaatiolinkatuista lainoista puhtaasti euroalueelle. Salkussa on edelleen runsaasti yrityslainoja, sekä yhdysvaltalaista korkoriskiä antavia lainoja. Korkoriskin määrää on alennettu hieman, joka kesäkuussa ei ollut hyvä päätös korkojen painuessa Euroopassa yhä epänormaalimmille tasoille. Negatiivista korkotuottoa antavien instrumenttien omistaminen tuntuu kuitenkin edelleen turhalta. 

Kehnon toukokuun jälkeen osakemarkkina oli taas vahvassa vedossa kesäkuussa. Huolimatta pitkästä listasta seikkoja, joiden kuvittelisi heikentävän osakemarkkinaa, markkinat kiipesivät kuuluisaa huolien muuria ylöspäin. Heikkojen seikkojen vastapainoksi nousi kuitenkin etenkin Yhdysvaltain keskuspankin yllättävä takinkääntö, jonka seurauksena näyttää sille, että ohjauskorkoa tällä maailman suurimmalla osakemarkkinalla voitaisiin laskea varsin pian. Osakemarkkina luonnollisesti pitää näistä näkymistä etenkin, kun talouskehitys näyttää edelleen Yhdysvalloissa varsin vahvalle. Osakemarkkina tuntuu edelleen olevan enemmän kiinnostunut keskuspankkien politiikasta kuin varsinaisesta talouskehityksestä. Sijoittajakunta ei tunnu olevan osakkeiden osalta erityisen ahneesti asemoitunut, joka on markkinoita tukeva seikka. Markkinan kykyä olla näinkin vahva heikkojen uutisten valossa täytyy kunnioittaa. Markkinaa tukevat tekijät ovat selvästikin edelleen läsnä. 

Salkussa osakeriskin määrä on pysytellyt varsin neutraalilla tasolla, eikä suurempia muutoksia osakesijoitusten rakenteessa tehty. 

Harri Kojonen 
salkunhoitaja

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen, Patrik Moring
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä.
Perustamispäivä
08.03.2012
ISIN
FI4000036108
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
1936 Meur
Osuuden arvo (18.07.)
132,31 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa
Vastuullisuusraportti
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (18.07)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Maltillinen A +1,07 % +1,29 % +6,26 % +3,03 % +2,62 % +3,33 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2014 2015 2016 2017 2018 Vuoden alusta
OP-Maltillinen A +8,46 % +4,31 % +3,79 % +2,51 % -7,41 % +10,20 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Maltillinen A 5,74 % 0,59 1,95
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme ilman kuluja.
  • OP-sijoituskumppani on palvelukokonaisuus omistaja-asiakkaalle, jolle on kertynyt sijoitusvarallisuutta. Saat oman yhteyshenkilön sekä kattavaa ja ajantasaista markkinatietoa sijoituspäätöstesi tueksi.
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,18 % (vähintään 8 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 8 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.