OP-Maltillinen on tasapainoinen rahasto säästämiseen.

OP-Maltillinen

Rahasto, joka mahdollistaa paremman tuoton ilman suuria riskejä
1

Rahastosäästäminen kannattaa

OP-Maltillinen on vaivaton rahasto säästäjälle, joka on kiinnostunut tuotosta, muttei osakemarkkinan tiiviistä seuraamisesta.

2

Tasapainoinen rahasto

Tasapainoinen yhdistelmä tuottopotentiaalia kasvattavia osakkeita sekä suojaa tarjoavia korkosijoituksia.

3

Omistaja-asiakkaan edut

Omistaja-asiakas ostaa, myy ja vaihtaa suurinta osaa rahastoja ilman erillisiä kuluja.

Säästäminen on helppoa – salkunhoitaja tekee sen puolestasi

OP-Maltillinen on yksi kolmesta OPn säästäjälle tarjoamasta rahastovaihtoehdosta. Yhdistelmärahastoille ominaiseen tapaan OP-Maltillinen rakentuu sekä noususuhdanteessa tuottoa tuovista osakkeista että laskusuhdanteessa suojaa tarjoavista korkosijoituksista. Salkunhoidon ammattilainen säätelee sijoittajan puolesta aktiivisesti rahaston osakepainoa. Sijoitukset hajautetaan laajalti maantieteellisesti ja sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille.
OP-Maltillinen tarjoaa laajan hajautukset hyödyt myös piensijoittajalle.

Rahasto maltillista tuottoa tavoittelevalle

OP-Maltillinen sopii sijoittajalle, joka tavoittelee kohtuullista arvonnousua ja hyväksyy paremman tuoton kumppaniksi hieman korkeamman riskitason. OP-Maltillisen tapauksessa se asettuu korko- ja osakesijoitusten välimaastoon. OP-Maltillinen soveltuu parhaiten säästäjälle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan 3‒4 vuoden kuluttua. Rahasto sopii esimerkiksi uuden auton hankintaa tai keittiöremonttia suunnittelevalle säästäjälle.

Palkkiot verkossa

MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINNOINTIPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
0 % 1,25 % 0,50 %

Rahastoon tehdyistä merkinnöistä ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Maltillinen – rahaston sijoituspolitiikka

Valtaosa OP-Maltillinen-rahaston sijoituksista tehdään toisiin sijoitusrahastoihin, joten sijoitukset tulevat jakautuneiksi laajasti eri liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin ja osakkeisiin. Perustilanteessa puolet rahaston varoista on sijoitettuna osakemarkkinoille ja toinen puolikas korkomarkkinoille. Molempien sijoitusten osuus voi kuitenkin vaihdella 30‒70 prosentin välillä.

Osakesijoitukset hajautetaan maailmanlaajuisesti sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille. Korkosijoitusten pääpaino on julkisyhteisöjen ja hyvin luokiteltujen yritysten liikkeeseen laskemissa korkoinstrumenteissa. Rajoitetusti varoja voidaan sijoittaa myös heikommin luokiteltujen tai luokittelemattomien liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin.

Osakemarkkinoiden tunnelma vahvistui voimakkaan korjausliikkeen jälkeen marraskuun alussa. Kuun puolenvälin paikkeilla hermostuneisuus kasvoi kuitenkin uudelleen. Tällä kertaa osakekurssien laskuun liittyi myös yrityslainojen riskilisien leveneminen, mitä ei juurikaan nähty lokakuun laskussa. Öljyn hinta oli myös voimakkaassa laskussa ja korot kääntyivät uudelleen alaspäin kohti loppukesän tasoja. Marraskuun lopulla Yhdysvaltain keskuspankki indikoi olevansa varovaisempi korkojen nostonäkymissään, mikä sai aikaan helpotuksen kovasti myydyissä riskillisissä omaisuuslajeissa. Talouskasvunäkymän heikkeneminen on myös lisännyt levottomuutta. Paras kasvuvaihe on ohitettu ja tämä lisää epävarmuutta. Maailmantalouden kasvunäkymä jatkuu kuitenkin edelleen trendikasvua vahvempana Yhdysvaltain johtaessa joukkoa. Marras-joulukuun taitteessa pidetyssä G20-kokouksessa Yhdysvallat ja Kiina sopivat tauosta kaupanesteiden rakentamisessa, ja vaikka kyse ei ole pysyvästä helpotuksesta, on sillä tunnelmaa parantava vaikutus. Tuloskasvu on ohittanut nopeimman vaiheensa, mutta jatkuu edelleen vahvana. Ensi vuoden ennusteet eivät myöskään vaikuta ylioptimistisilta. Keskuspankkien rahapolitiikkaa kiristävät toimet jatkuvat, mutta näissä pyritään maltillisuuteen ja yllätyksiä välttämään. Loppuvuoden osalta katse pysyy talouskasvusta kertovissa indikaattoreissa. Poliittiset tapahtumat kauppasodan, geopolitiikan ja Brexitin ympärillä voivat edelleen heilutella tunnelmaa. Merkit kasvun vakautumisesta rauhoittaisivat sijoitusmarkkinoiden tunnelman, etenkin mikäli politiikasta ei tule mitään uutta selvemmin negatiivista uutista.

Marraskuussa osakemarkkinoilla nähtiin edelleen huomattavaa heiluntaa, mutta pääosa globaaleista osakemarkkinoista päätyi positiiviseen tuottoon. Eurooppalaiset osakkeet eivät pärjänneet, mutta Yhdysvaltalaiset ja Aasia-Tyynenmeren alueen osakkeet ja etenkin kehittyvien maiden osakkeet olivat positiivisemmassa tunnelmassa. Lisäsimme osakesalkussa yhdysvaltalaisten osinkoyhtiöiden painoa loppukuussa. Ostot rahoitettiin laatuyhtiö-teemasta. Osakestrategiassa suosimme edelleen talouskasvusta ja kotimarkkinakysynnästä hyötyviä, protektionismilta paremmin suojassa olevia pienyhtiöitä niin Euroopassa, Yhdysvalloissa kuin Japanissa.

Korkosalkun tuotot olivat kahtiajakoiset marraskuussa. Luottoriskipreemioiden nousu painoi luottoriskillisiä korkoluokkia, mutta turvallisimmissa valtionlainoissa marraskuun tuotot päätyivät positiivisiksi. Lisäsimme marraskuun aikana useammassa erässä HY-yrityslainoja houkuttelevan juoksevan tuoton takia. HY-lainojen osuus salkusta on kuitenkin edelleen kohtuullinen. Ostot rahoitettiin pääosin lyhyistä korkeamman luottoluokituksen lainoista. Korkosijoituksissa painopiste on edelleen IG-lainoissa. Valtionlainoissa painotus on korkean luottoluokituksen lainoissa sekä etenkin Yhdysvalloissa. Kohdistusta on tehty myös inflaatiolinkattuihin valtionlainoihin. Yhdysvaltain dollarin määrä on kohderahastojen valinnasta johtuen suuri, mutta valuuttavaikutus on suojattu. Houkuttelevaa juoksevaa tuottoa haetaan edelleen myös kehittyvien markkinoiden lainoista.

Dokumentit ja lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Timo Leskinen, Harri Kojonen, Juha Hytönen
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä.
Perustamispäivä
08.03.2012
ISIN
FI4000036108
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
1866 Meur
Osuuden arvo (05.12.)
123,97 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa
Vastuullisuusraportti
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Maltillinen A -0,73 % -3,39 % -4,54 % -4,13 % +0,19 % +3,04 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2013 2014 2015 2016 2017 Vuoden alusta
OP-Maltillinen A +4,20 % +8,46 % +4,31 % +3,79 % +2,51 % -4,40 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Maltillinen A 5,57 % -0,68 2,28
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme ilman kuluja.
  • OP-sijoituskumppani on palvelukokonaisuus omistaja-asiakkaalle, jolle on kertynyt sijoitusvarallisuutta. Saat oman yhteyshenkilön sekä kattavaa ja ajantasaista markkinatietoa sijoituspäätöstesi tueksi.
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,18 % (vähintään 8 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 8 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.