OP-Maltillinen on tasapainoinen rahasto säästämiseen.

OP-Maltillinen

Rahasto, joka mahdollistaa paremman tuoton ilman suuria riskejä
1

Rahastosäästäminen kannattaa

OP-Maltillinen on vaivaton rahasto säästäjälle, joka on kiinnostunut tuotosta, muttei osakemarkkinan tiiviistä seuraamisesta.

2

Tasapainoinen rahasto

Tasapainoinen yhdistelmä tuottopotentiaalia kasvattavia osakkeita sekä suojaa tarjoavia korkosijoituksia.

3

Omistaja-asiakkaan edut

Omistaja-asiakas ostaa, myy ja vaihtaa suurinta osaa rahastoja ilman erillisiä kuluja.

Säästäminen on helppoa – salkunhoitaja tekee sen puolestasi

OP-Maltillinen on yksi kolmesta OPn säästäjälle tarjoamasta rahastovaihtoehdosta. Yhdistelmärahastoille ominaiseen tapaan OP-Maltillinen rakentuu sekä noususuhdanteessa tuottoa tuovista osakkeista että laskusuhdanteessa suojaa tarjoavista korkosijoituksista. Salkunhoidon ammattilainen säätelee sijoittajan puolesta aktiivisesti rahaston osakepainoa. Sijoitukset hajautetaan laajalti maantieteellisesti ja sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille.
OP-Maltillinen tarjoaa laajan hajautukset hyödyt myös piensijoittajalle.

Rahasto maltillista tuottoa tavoittelevalle

OP-Maltillinen sopii sijoittajalle, joka tavoittelee kohtuullista arvonnousua ja hyväksyy paremman tuoton kumppaniksi hieman korkeamman riskitason. OP-Maltillisen tapauksessa se asettuu korko- ja osakesijoitusten välimaastoon. OP-Maltillinen soveltuu parhaiten säästäjälle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan 3‒4 vuoden kuluttua. Rahasto sopii esimerkiksi uuden auton hankintaa tai keittiöremonttia suunnittelevalle säästäjälle.

Palkkiot verkossa

MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINNOINTIPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
0 % 1,25 % 0,50 %

Rahastoon tehdyistä merkinnöistä ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Maltillinen – rahaston sijoituspolitiikka

Valtaosa OP-Maltillinen-rahaston sijoituksista tehdään toisiin sijoitusrahastoihin, joten sijoitukset tulevat jakautuneiksi laajasti eri liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin ja osakkeisiin. Perustilanteessa puolet rahaston varoista on sijoitettuna osakemarkkinoille ja toinen puolikas korkomarkkinoille. Molempien sijoitusten osuus voi kuitenkin vaihdella 30‒70 prosentin välillä.

Osakesijoitukset hajautetaan maailmanlaajuisesti sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille. Korkosijoitusten pääpaino on julkisyhteisöjen ja hyvin luokiteltujen yritysten liikkeeseen laskemissa korkoinstrumenteissa. Rajoitetusti varoja voidaan sijoittaa myös heikommin luokiteltujen tai luokittelemattomien liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin.

Salkunhoitajan kommentti 

Positiivinen markkinaympäristö jatkui edelleen marraskuussa. Kauppapolitiikan sovittelevammasta tunnelmasta on markkinoilla otettu ilo irti. Etenkin marraskuun alkupuoli oli vahvaa vetoa osakkeissa, syklisen rotaation jatkuessa edelleen vahvana. Myös korot olivat nousussa, vaikkakin kuun puolen välin jälkeen nähty käänne loivensi liikettä. Riskimyönteisestä tunnelmasta poikkeuksena toimi dollari, joka oli vahvistuvalla uralla koko kuukauden ajan. Markkinat ovat ehkä kiirehtineet hieman tapahtumien edelle, sillä mitään sopimusta Yhdysvaltain ja Kiinan välillä ei ole tehty. Allekirjoituksen sanotaan olevan lähellä, mutta mistä lopulta sovitaan ja minkälaisten käänteiden jälkeen, jää vielä nähtäväksi. Sijoitusmarkkinoiden positiivisuutta on toki ruokkinut myös selvemmät merkit talousnäkymien tasaantumisesta. Teollisuuden tila on pitkään ollut huolenaiheena, mutta viime aikoina julkistetut luvut osoittavat pahimman vaiheen jäävän hiljalleen taakse. Tilanne on parantunut sekä Euroopassa, että Yhdysvalloissa. Epävarmat teollisuuden näkymät ovat vaikuttaneet kuluttajankin luottamukseen, mutta työllisyystilanteen säilyessä erittäin hyvänä ei suurempaa huolta ole.
Keskuspankkien osalta uusia linjauksia ei viime aikoina ole nähty. Yhdysvalloissa Fed on laskenut korkoaan kolme kertaa kuluvan vuoden aikana, eikä lisälaskuja todennäköisesti nähdä, ellei taloustilanne käänny selvästi heikommaksi. EKP on aloittanut arvopapereiden osto-ohjelman uudestaan, mikä on merkittävä tuki sijoitusmarkkinoiden kehitykselle jatkossakin.  Sijoitusmarkkinat ovat viime vuosina nojanneet vahvasti keskuspankkien tukeen. Korkojen säilyessä äärimmäisen matalina ja likviditeetin runsaana on riskimyönteinen ympäristö edelleen voimissaan. Toki markkinat tarvitsevat myös poliittista vakautta ja kohtuulliset kasvunäkymät jaksaakseen edetä uusiin huippuihin yhä uudestaan ja uudestaan. Talousnäkymät ovat nyt tasaantumassa aiempaa selkeämmin. Teollisuuden vastatuulien hellittäessä myös kuluttajat voivat olla paremmilla mielin oman taloutensa osalta. Sekä Yhdysvallat, että Kiina ovat todenneet, että kauppasotaa ei ole varaa kiihdyttää pidemmälle, joten välirauha lienee todennäköinen. Tässä ympäristössä sijoitusmarkkinoilla on edelleen tilaa nousulle sekä osakerotaation jatkumiselle. Talousnäkymien tasaantuminen ja hiljaisempi periodi kauppasodassa eivät riitä siihen, että keskuspankit perääntyisivät elvyttävältä linjalta.

Osakemarkkinat pysyvät hyvin tuettuina keskuspankkien jatkaessa nykyistä politiikkaansa samalla, kun talousnäkymät osoittavat vakautumisen merkkejä. Kauppasotakaan tuskin on kehittymässä heikompaan suuntaan, mikä omalta osaltaan tukee sijoitusmarkkinoita. Pidämme osakepainon neutraalissa, mutta olemme edelleen valmiit kasvattamaan osakeriskiä, jos siihen tarjoutuu houkutteleva tilaisuus. Osakkeissa olemme kesän jälkeen siirtäneet painotuksia jo useammassa erässä kohti syklisempiä markkinoita ja sektoreita. Samalla olemme luopuneet monista defensiivisistä painotuksista. Markkina-alueista olemme ylipainossa Euroopassa ja Yhdysvallat olemme laskeneet neutraalista alipainoon. Koroissa pienensimme loppukesästä salkkujen korkoriskiä korkojen laskettua erittäin voimakkaasti. Kohdistamme edelleen sijoituksista suuren osan euroalueen ulkopuolelle, mutta olemme pienentäneet alipainotusta euroalueen lainoihin EKP:n aloitettua uudestaan lainojen osto-ohjelman. Ylipainotamme kehittyviä markkinoita.

Harri Kojonen
s
alkunhoitaja

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen, Patrik Moring
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä.
Perustamispäivä
08.03.2012
ISIN
FI4000036108
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
2036 Meur
Osuuden arvo (12.12.)
136,39 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa
Vastuullisuusraportti
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (12.12)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Maltillinen A +0,35 % +2,03 % +5,27 % +10,97 % +2,81 % +3,63 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2014 2015 2016 2017 2018 Vuoden alusta
OP-Maltillinen A +8,46 % +4,31 % +3,79 % +2,51 % -7,41 % +13,60 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Maltillinen A 5,35 % 2,13 2,66
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme ilman kuluja.
  • OP-sijoituskumppani on palvelukokonaisuus omistaja-asiakkaalle, jolle on kertynyt sijoitusvarallisuutta. Saat oman yhteyshenkilön sekä kattavaa ja ajantasaista markkinatietoa sijoituspäätöstesi tueksi.
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,18 % (vähintään 8 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 8 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.